Ders Adı Sağlık Bilimlerinde Araştırma Yöntemleri
Ders Kodu SKI-215
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Ön Lisans
Yıl 2
Dönem 3.Yarıyıl
AKTS 3
Dersi Veren(ler) Öğr.Gör.Çağdaş TÜRKOĞLU
Dersin Yardımcıları
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
Önkoşul Dersleri
Dersin İçeriği Öğrencinin Araştırma Yapmasını, Rapor Hazırlamasını Ve Sunuş Yapmasını Sağlamak Amacıyla Plan, Hazırlık Ve Yazım, Anlatım Konularında Öğrencilerin Seçtikleri Konulara Göre Uygulamalar yapmak.
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Amacı Araştırma tekniklerinin öğretilmesi, bir konu hakkında bilgi toplama ve rapor hazırlama.
No Dersin Kazanımları  
1 1) Araştırma konusu ile kaynaklara ulaşma becerisini elde eder,
2 2) Araştırma yaparak bilimsel bir konuyu analiz eder,
3 3) Bir raporu etkili bir şekilde ve yazım kurallarına uygun yazabilme becerisi kazanır.,
4 4) Yürütülen bir çalışmayı sözlü sunma yeteneğini geliştirir..
Hafta Konular  
1 Bilimsel Yöntem, Veri, Enformasyon, Bilgi ve Sağlık Kuruluşlarında Veri Toplama
2 Ölçüm İşlemleri, Ölçekler ve Nedensel İlişkilerin İncelenmesi
3 Sağlık Hizmetlerinin Ölçülmesi
4 Araştırmalarda Yapılan Hatalar
5 Araştırmaların Aşamaları ve Türleri
6 Evren ve Örnekleme
7 Örneklem Büyüklüğünün Hesaplanması
8 Veri Toplama Yöntemleri I (Anket)
9 Veri Toplama Yöntemleri II (Deney-Gözlem)
10 Verilerin Analize Hazırlanması ve Temel Analiz Yöntemleri
11 Araştırma Sonuçlarının Raporlanması ve Sunumu
12 Araştırmalarda Dipnot, Kaynak Gösterimi ve Kaynakça
13 Araştırma Yöntemlerinin Epidemiyolojide Kullanımı
14 Bilimsel Araştırmalarda Etik
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Hastane, diğer sağlık kuruluşları ve sağlık sisteminin ekonomik ve yönetsel işleyişini kavrama, değerlendirme ve yönlendirebilecek yeterlilikte iktisat, işletme, muhasebe, hukuk ve maliye bilgisine sahip olma 1
2 Sağlık kuruluşlarının idari, mali, hukuki, teknik ve tıbbi işleyişini anlama, analiz etme ve yönlendirebilme bilgi ve becerisi kazanma 3
3 Hastane ve diğer sağlık organizasyonlarının yapısını anlama, örgütsel düzeyde analiz etme ve tasarlama 3
4 Sağlık kuruluşlarında planlama, örgütleme, yürütme, koordinasyon ve denetleme gibi temel yönetsel işlevleri kavrama, analiz etme ve uygulama 2
5 Türkiye’de ve dünyadaki sağlık sistemlerinin temel bileşenlerini, sağlık planlama ve politikalarını kavrama, sağlık sistemine yön veren aktörleri tanıma ve sağlık sektörünü ekonomik ve mali boyutlarıyla değerlendirme, farklı sağlık sistemlerini birbirleriyle kıyaslama 1
6 Sağlık sektörünün yerel, ulusal, uluslararası ve küresel boyutlarını kavrama 1
7 Tıbbi terminolojiye hâkim, genel olarak halk sağlığı, epidemiyoloji, çevre sağlığı, iş sağlığı ve güvenliği konularında bilgi sahibi olma 1
8 Analitik düşünme, bilişim teknolojileri başta olmak üzere işletmeciliğin çağdaş yöntem ve teknolojilerini sağlık organizasyonlarına uyarlama 1
9 Liderlik özelliklerine sahip, diğer sağlık profesyonelleriyle iletişim kurabilme ve ekip çalışmasına yatkın olma. 1
10 Sağlık kurumları işletmeciliği mesleğinin hukuki, toplumsal ve ahlaki sorumluluklarının bilincinde olma. 2
11 Sağlık kurumları işletmeciliği ile ilgili güncel gelişmeleri takip edebilme, toplumsal dönüşümü görebilme ve mesleği ile ilgili kendini geliştirme ve yenileyebilme becerisi kazanma. 1
12 Kendini ifade etme ve kurumunu temsil etme konusunda Türkçe´yi ve gerektiği yerde yabancı dil bilgisini doğru, kurallara uygun biçimde yazılı ve sözlü iletişimde kullanabilme beceri ve yeterliliğine sahip olma. 1
13 Atatürk İlkeleri ve İnkılapları konusunda yeterli bilgi ve bilinç düzeyine erişebilmek 1
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 100
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 2 28
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 2 28
Ödevler 1 14 14
Sunum 1 14 14
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 2 2
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 2 2
İşyükü Saati (30) 30
Toplam İşyükü / Saat 88    
Dersin Akts Kredisi 3    
Ders Notu Sağlık Bilimlerinde Araştırma Yöntemleri Ders Notları
Diğer Kaynaklar 1) Niyazi Karasar ‘Araştırmalarda Rapor Hazırlama’ Nobel Yayın Dağıtım, Ankara,2001. 2) Halil Seyidoğlu ‘Bilimsel Araştırma ve Yazma El Kitabı’ Gizem Yayınları, İstanbul,2000.
Materyal
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)