Ders Adı Hijyen Sanitasyon
Ders Kodu ASC-3103
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Ön Lisans
Yıl 1
Dönem 1.Yarıyıl
AKTS 2
Dersi Veren(ler) Dr. Öğr. Üyesi Azim ŞİMŞEK
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları İnsan sağlığını tehdit eden mikroorganizmaların bulundukları ortamdan uzaklaştırılması, sağlıklı ortamın korunması konularında bilgi sahibi olmak. Personel, su, alet-ekipman, işyeri ve gıda hijyeni konularına açıklık getirmek. Temel kavramları tanımlamak Personel, su, alet-ekipman, işyeri ve gıda hijyeni konularına açıklık getirmek, ilişkilendirmek Gıda güvenliği sistemlerinin öneminin farkına varmak Hijyen ve sanitasyonun tanımı, kontaminasyon kaynakları, hijyen ve sanitasyon açısından gıda işletmesi kurulması, temizlik araçları ve gıda işletmesinde temizliğin uygulanması
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği İnsan sağlığını tehdit eden mikroorganizmaların bulundukları ortamdan uzaklaştırılması, sağlıklı ortamın korunması konularında bilgi sahibi olmak. Personel, su, alet-ekipman, işyeri ve gıda hijyeni konularına açıklık getirmek. Temel kavramları tanımlamak Personel, su, alet-ekipman, işyeri ve gıda hijyeni konularına açıklık getirmek, ilişkilendirmek Gıda güvenliği sistemlerinin öneminin farkına varmak Hijyen ve sanitasyonun tanımı, kontaminasyon kaynakları, hijyen ve sanitasyon açısından gıda işletmesi kurulması, temizlik araçları ve gıda işletmesinde temizliğin uygulanması
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri İnsan sağlığını tehdit eden mikroorganizmaların bulundukları ortamdan uzaklaştırılması, sağlıklı ortamın korunması konularında bilgi sahibi olmak. Personel, su, alet-ekipman, işyeri ve gıda hijyeni konularına açıklık getirmek. Temel kavramları tanımlamak Personel, su, alet-ekipman, işyeri ve gıda hijyeni konularına açıklık getirmek, ilişkilendirmek Gıda güvenliği sistemlerinin öneminin farkına varmak Hijyen ve sanitasyonun tanımı, kontaminasyon kaynakları, hijyen ve sanitasyon açısından gıda işletmesi kurulması, temizlik araçları ve gıda işletmesinde temizliğin uygulanması
Dersin Amacı İnsan sağlığını tehdit eden mikroorganizmaların bulundukları ortamdan uzaklaştırılması, sağlıklı ortamın korunması konularında bilgi sahibi olmak. Personel, su, alet-ekipman, işyeri ve gıda hijyeni konularına açıklık getirmek. Temel kavramları tanımlamak Personel, su, alet-ekipman, işyeri ve gıda hijyeni konularına açıklık getirmek, ilişkilendirmek Gıda güvenliği sistemlerinin öneminin farkına varmak Hijyen ve sanitasyonun tanımı, kontaminasyon kaynakları, hijyen ve sanitasyon açısından gıda işletmesi kurulması, temizlik araçları ve gıda işletmesinde temizliğin uygulanması
WorkPlacement
Hafta Konular  
1 Tanımlar ve temel kavramlar
2 Besinlerin bulaşma yolları
3 Besin kirliliğine yol açan- besin güvenliğini bozan etmenler
4 Besinlerle mikroorganizma kaynaklı hastalıkların çoğalma nedenleri
5 Besin hijyeni ve önemi
6 Besinlerin satın alınmasında hijyen
7 Besinlerin satın alınmasında hijyen
8 Besinlerin depolanmasında hijyen
9 Besinleri hazırlama-pişirmede ve servisinde hijyen
10 Hijyeni sağlamada deterjan ve dezenfektanların kullanımı, CIP yönteminin uygulanması
11 Hijyeni sağlamada haşere ve kemirgen (pest) kontrolü
12 HACCP sistemi
13 Gıda Üretim ve Satış Yerleri Hakkında Yönetmelik
14 Gıda Üretim ve Satış Yerleri Hakkında Yönetmelik
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Aşçılık ile ilgili kuramlar, olgular kavramlar ve ilkeler hakkında temel düzeyde bilgi sahibidir. 2
2 Aşçılık mesleğindeki yasal düzenlemeler, mesleki standartlar ve uygulamalar ile ilgili bilgi sahibidir. 4
3 Aşçılık mesleğindeki hizmet verme süreçleri ve işlemleri ile ilgili bilgi sahibidir. 1
4 Aşçılık ile ilgili edindiği bilgileri iş ortamında ve mesleğinde kullanır. 2
5 Aşçılık ile ilgili hizmet süreçlerini, tüketici ihtiyaç ve istekleri doğrultusunda ve tüketiciyi tatmin edecek biçimde yerine getirir, değerlendirir, geliştirir ve hizmet sürecini etkileyecek sorunlara çözüm önerir. 1
6 Aşçılık ile ilgili fiziksel ortamı, araç gereçleri ve teknolojileri tanır, kullanır ve bakımını yaparak korur. 2
7 Aşçılık ile ilgili gelişmeleri ve uygulamaları takip eder, uygulamada ve mesleğinde kullanır. 1
8 Aşçılık mesleği ile ilgili güncel gelişmeleri takip eder. 1
9 Aşçılık ile ilgili bilgi, beceri ve yetkinlikleri yaşam boyu öğrenme bilinciyle sürekli günceller ve geliştirir. 1
10 Bireylerarası ve kültürler arası etkin iletişim kurar. 1
11 Mutfaktaki işleri yasalar ve meslek standartları çerçevesinde yerine getirir. 2
12 Kişisel bakıma, hijyene, giyime ve görünüme alanının gerektirdiği şekilde özen gösterir. 5
13 Temel düzey yabancı dil bilgisine sahip olur. 1
14 Temel pişirme ve servis teknikleri ile ilgili ön bilgiye ve altyapıya sahip olur. 1
15 Sağlıklı, hijyenik ve besleyici malzemeler kullanarak her türlü yiyecek ve içeceği hazırlayabilir, sunabilir ve yeni ürünler tasarlayabilir; farklı beslenme şekillerine göre menü hazırlayabilir. 3
16 Ulusal ve uluslararası mutfaklar hakkında önemli prensipleri öğrenir ve uygular. 0
17 Yiyecek-içecek maliyet kontrol yöntemlerini uygulayabilir. 0
18 Mutfak organizasyonunu yapar; ikram etkinliklerini yönetir. 0
19 Arkadaşlarıyla ekip kurabilen, sorumluluk sahibi bireyler olarak yetişir. 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 100
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 1 14
Ödevler 0 0 0
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 10 10
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 10 10
İşyükü Saati (30) 30
Toplam İşyükü / Saat 76    
Dersin Akts Kredisi 2    
Ders Notu
Diğer Kaynaklar Atamer, M., “Süt Endüstrisinde Sanitasyon”, AÜ Ziraat Fakültesi Yayınları, 1996 Gıda Hijyeni ve Sanitasyon Doç. Dr. Semra Kayardı. Celal Bayar Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü. 2005 yılı basımı, 212 sayfa kitap. 2. Baskı
Materyal
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)