Ders Adı Genel Turizm
Ders Kodu ASC-3109
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Ön Lisans
Yıl 1
Dönem 1.Yarıyıl
AKTS 3
Dersi Veren(ler) Öğretim Görevlisi Hüseyin DUMAN
Dersin Yardımcıları -
Dersin Öğrenme Çıktıları 1- Uluslararası ve yerel turizm, turist, günübirlikçi ve ziyaretçi kavramlarını bilir ve tanımlar. 2- Dünyada ve Türkiye'de Turizmin tarihsel gelişimini bilir ve açıklar. 3- Turizm talebi ve turizm arzını tanımlar ve ilgili kavramları açıklar. 4- Çeşitli kriterlere göre turizmin çeşitlerini bilir ve açıklar. 5- Turizm endüstrisinde faaliyet gösteren işletmeler hakkında bilgi sahibi olur. 6- Konaklama, Yiyecek-İçecek, Seyahat, Ulaştırma ve Rekreasyon işletmelerini tanımlar ve operasyonları hakkında bilgi sahibi olur.
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği Turizm, turist, ziyaretçi ve günübirlikçi kavramlarının tanımı. Çeşitli kriterlere göre turizm çeşitleri. Turizmin tarihsel gelişimi. Turizm sektöründe faaliyet gösteren işletmelerin tanımları ve özellikleri. Turizmin diğer bilim dalları ile olan ilişkileri. Türkiye’ de turizm.
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri 1- Uluslararası ve yerel turizm, turist, günübirlikçi ve ziyaretçi kavramlarını anlamak ve tanımlamak. 2- Dünyada ve Türkiye'de Turizmin tarihsel gelişimini bilmek ve açıklamak. 3- Turizm talebi ve turizm arzını tanımlar ve ilgili kavramları kavramak ve açıklamak. 4- Çeşitli kriterlere göre turizmin çeşitlerini öğrenmek ve açıklamak. 5- Turizm endüstrisinde faaliyet gösteren işletmeler hakkında bilgi sahibi olmak. 6- Konaklama, Yiyecek-İçecek, Seyahat, Ulaştırma ve Rekreasyon işletmelerininin tanımlarını yapabilme ve operasyonları hakkında bilgi sahibi olmak.
Dersin Amacı Bu dersin amacı, Öğrencilerin; Uluslararası ve yerel turizm, turist, ziyaretçi ve günübirlikçi kavramları, turizm endüstrisinde faaliyet gösteren işletmeler, turizm talebi ve turizm arzı gibi genel kavram lar ve konular hakkında bilgi sahibi olmalarını sağlamak ve ilerleyen dönemlerdeki mesleki derslerine temel oluşturmasıdır.
WorkPlacement
Hafta Konular  
1 Turizm Kavramı ve Kapsamı.
2 Uluslararası ve yerel Turizm, Turist, ziyaretçi ve günübirlikçi kavramları.
3 Çeşitli kriterlere göre turizmin türleri.
4 Türkiye'de ve dünyada Turizmin Tarihsel Gelişimi.
5 Turizm Endüstrisi ve Turizm Endüstrisinde Faaliyet Gösteren İşletmeler
6 Turizm Talebi ve Turizm Talebini Etkileyen Faktörler
7 Turizm arzı ve Turistik Ürün.
8 Turistik merkezlerde görülen Turistik Yoğunlaşma.
9 Destinasyon Ölçekli Turizm Planlaması
10 Turizmde Pazarlama yönetimi.
11 Makro ve Mikro Turizm Pazarlaması.
12 Turizm Politikası ve Türkiye'de planlı dönem öncesi ve sonrasında uygulanan turizm politikaları.
13 Türkiye turizminin değerlendirilmesi ve sorunları.
14 Turizmin Geleceği.
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Aşçılık ile ilgili kuramlar, olgular kavramlar ve ilkeler hakkında temel düzeyde bilgi sahibidir. 0
2 Aşçılık mesleğindeki yasal düzenlemeler, mesleki standartlar ve uygulamalar ile ilgili bilgi sahibidir. 0
3 Aşçılık mesleğindeki hizmet verme süreçleri ve işlemleri ile ilgili bilgi sahibidir. 0
4 Aşçılık ile ilgili edindiği bilgileri iş ortamında ve mesleğinde kullanır. 0
5 Aşçılık ile ilgili hizmet süreçlerini, tüketici ihtiyaç ve istekleri doğrultusunda ve tüketiciyi tatmin edecek biçimde yerine getirir, değerlendirir, geliştirir ve hizmet sürecini etkileyecek sorunlara çözüm önerir. 0
6 Aşçılık ile ilgili fiziksel ortamı, araç gereçleri ve teknolojileri tanır, kullanır ve bakımını yaparak korur. 0
7 Aşçılık ile ilgili gelişmeleri ve uygulamaları takip eder, uygulamada ve mesleğinde kullanır. 0
8 Aşçılık mesleği ile ilgili güncel gelişmeleri takip eder. 0
9 Aşçılık ile ilgili bilgi, beceri ve yetkinlikleri yaşam boyu öğrenme bilinciyle sürekli günceller ve geliştirir. 0
10 Bireylerarası ve kültürler arası etkin iletişim kurar. 0
11 Mutfaktaki işleri yasalar ve meslek standartları çerçevesinde yerine getirir. 0
12 Kişisel bakıma, hijyene, giyime ve görünüme alanının gerektirdiği şekilde özen gösterir. 0
13 Temel düzey yabancı dil bilgisine sahip olur. 0
14 Temel pişirme ve servis teknikleri ile ilgili ön bilgiye ve altyapıya sahip olur. 0
15 Sağlıklı, hijyenik ve besleyici malzemeler kullanarak her türlü yiyecek ve içeceği hazırlayabilir, sunabilir ve yeni ürünler tasarlayabilir; farklı beslenme şekillerine göre menü hazırlayabilir. 0
16 Ulusal ve uluslararası mutfaklar hakkında önemli prensipleri öğrenir ve uygular. 0
17 Yiyecek-içecek maliyet kontrol yöntemlerini uygulayabilir. 0
18 Mutfak organizasyonunu yapar; ikram etkinliklerini yönetir. 0
19 Arkadaşlarıyla ekip kurabilen, sorumluluk sahibi bireyler olarak yetişir. 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 40
Kısa Sınav 1 30
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 70
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 1 14
Ödevler 1 10 10
Sunum 2 8 16
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 10 10
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 10 10
İşyükü Saati (30) 0
Toplam İşyükü / Saat 0    
Dersin Akts Kredisi 0    
Ders Notu
Diğer Kaynaklar
Materyal
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)