Ders Adı İş Sağlığı Güvenliği ve Mevzuatı
Ders Kodu ASC-3115
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Ön Lisans
Yıl 1
Dönem 1.Yarıyıl
AKTS 2
Dersi Veren(ler) Öğr. Gör. Çetin MEYDAN
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği 6331 sayılı İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Kanunu 4857 sayılı İş Kanunu 5510 sayılı Sosyal sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri İşçiler için İş sağlığı ve iş güvenliğinin önemini ve gerekliliğini vurgulamak hangi hususlara dikkat edileceğini sıfır hata prensibine ulaşılması gerektiği hedefler arasındadır. İş sağlığı ve güvenliği konusunda yasal mevzuatı takip eden ve yorumlayan -Mesleki etik kurallara uygun davranan, -Bir işletmede iş güvenliğinin sağlanabilmesi için alınması gereken tüm tedbirleri alan, -Çalıştığı kurumun risk analizi yapabilen ve riskleri önlemede gerekli tedbirleri alabilen, -İş sağlığı ve güvenliği konusunda gündemdeki olaylara duyarlı ve gelişmeleri izleyen bireyler yetiştirmek, hedeflerimiz arasındadır.
Dersin Amacı 6331 sayılı İşçi Sağlığı ve İş Güveliği Kanunu ve 4857 sayılı İş Kanunundan yararlanarak iş sağlığı ve güvenliği alanında bilgiler vermektir.
WorkPlacement
Hafta Konular  
1 işçi sağlığı kavrami
2 iş güvenliği kavramı
3 işçi sağlığı ve üretim
4 Toplam Kalite Yönetimi ile İş Sağlığı ve Güvenliği Uygulamalarının Bütünleştirilmesi
5 Turizm Sektöründe İş Sağlığı ve İş Güvenliği
6 Meslek Hastalıkları
7 Tehlike ve Risk Değerlendirme Yöntemleri
8 İş Hukukunun Tarihsel Gelişimi
9 İş hukukunun Kaynakları
10 4857 sayılı kanuna göre işçi ve işverenin yükümlülükleri
11 iş sözleşmeleri ve kapsamı
12 Kıdem Tazminatı
13 İş hukukunun uygulama alanları
14 Sendikaların Kuruluşu kapsamı ve niteliği
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Aşçılık ile ilgili kuramlar, olgular kavramlar ve ilkeler hakkında temel düzeyde bilgi sahibidir. 0
2 Aşçılık mesleğindeki yasal düzenlemeler, mesleki standartlar ve uygulamalar ile ilgili bilgi sahibidir. 0
3 Aşçılık mesleğindeki hizmet verme süreçleri ve işlemleri ile ilgili bilgi sahibidir. 0
4 Aşçılık ile ilgili edindiği bilgileri iş ortamında ve mesleğinde kullanır. 0
5 Aşçılık ile ilgili hizmet süreçlerini, tüketici ihtiyaç ve istekleri doğrultusunda ve tüketiciyi tatmin edecek biçimde yerine getirir, değerlendirir, geliştirir ve hizmet sürecini etkileyecek sorunlara çözüm önerir. 0
6 Aşçılık ile ilgili fiziksel ortamı, araç gereçleri ve teknolojileri tanır, kullanır ve bakımını yaparak korur. 0
7 Aşçılık ile ilgili gelişmeleri ve uygulamaları takip eder, uygulamada ve mesleğinde kullanır. 0
8 Aşçılık mesleği ile ilgili güncel gelişmeleri takip eder. 0
9 Aşçılık ile ilgili bilgi, beceri ve yetkinlikleri yaşam boyu öğrenme bilinciyle sürekli günceller ve geliştirir. 0
10 Bireylerarası ve kültürler arası etkin iletişim kurar. 0
11 Mutfaktaki işleri yasalar ve meslek standartları çerçevesinde yerine getirir. 0
12 Kişisel bakıma, hijyene, giyime ve görünüme alanının gerektirdiği şekilde özen gösterir. 0
13 Temel düzey yabancı dil bilgisine sahip olur. 0
14 Temel pişirme ve servis teknikleri ile ilgili ön bilgiye ve altyapıya sahip olur. 0
15 Sağlıklı, hijyenik ve besleyici malzemeler kullanarak her türlü yiyecek ve içeceği hazırlayabilir, sunabilir ve yeni ürünler tasarlayabilir; farklı beslenme şekillerine göre menü hazırlayabilir. 0
16 Ulusal ve uluslararası mutfaklar hakkında önemli prensipleri öğrenir ve uygular. 0
17 Yiyecek-içecek maliyet kontrol yöntemlerini uygulayabilir. 0
18 Mutfak organizasyonunu yapar; ikram etkinliklerini yönetir. 0
19 Arkadaşlarıyla ekip kurabilen, sorumluluk sahibi bireyler olarak yetişir. 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 40
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 40
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 2 28
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 0 0 0
Ödevler 0 0 0
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 40 40
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 40 40
İşyükü Saati (30) 0
Toplam İşyükü / Saat 28    
Dersin Akts Kredisi 0    
Ders Notu
Diğer Kaynaklar
Materyal
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)