Ders Adı Temel Hukuk Bilgisi
Ders Kodu IKY-3105
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Ön Lisans
Yıl 1
Dönem 1.Yarıyıl
AKTS 3
Dersi Veren(ler) Öğr. Gör. Nilgün DOLMACI
Dersin Yardımcıları
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
Önkoşul Dersleri
Dersin İçeriği Hukukun temel kavramlarını tanımak, hak türlerini sınıflandırmak, hakkın kazanılması, kaybedilmesi, kullanılması ve korunması yöntemlerini belirlemek, kişilik kavramı türleri kazanılması ve kaybedilmesini belirlemek, kişiliğe bağlı hak ve ehliyeti belirlemek, aile hukuku ve hükümleri analiz etmek, borç kavramı, borcu doğuran sebepleri sınıflandırmak, borcun ifası, sona ermesi, temsil işlemleri yapmak, sözleşme düzenlemek, eşya kavramı ve türlerini tanımak, eşya, mülkiyet, devir ve rehin işlemleri yapmak, icra iflas işlemlerini takip etmek.
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Amacı Hukukun temel kavramlarını tanımak, hak türlerini sınıflandırmak, hakkın kazanılması, kaybedilmesi, kullanılması ve korunması yöntemlerini belirlemek, kişilik kavramı türleri kazanılması ve kaybedilmesini belirlemek, kişiliğe bağlı hak ve ehliyeti belirlemek, aile hukuku ve hükümleri analiz etmek, borç kavramı, borcu doğuran sebepleri sınıflandırmak, borcun ifası, sona ermesi, temsil işlemleri yapmak, sözleşme düzenlemek, eşya kavramı ve türlerini tanımak, eşya, mülkiyet, devir ve rehin işlemleri yapmak, icra iflas işlemlerini takip etmek.
No Dersin Kazanımları  
1 Hukukun temel kavramlarını tanımak
2 Hak türlerini sınıflandırmak
3 Hakkın kazanılması, kaybedilmesi, kullanılması ve korunması yöntemlerini belirlemek
4 Kişilik kavramı türleri kazanılması ve kaybedilmesini belirlemek
5 Kişiliğe bağlı hak ve ehliyeti belirlemek
6 Aile hukuku ve hükümleri analiz etmek
7 Borç kavramı, borcu doğuran sebepleri sınıflandırmak
8 Borcun ifası, sona ermesi, temsil işlemleri yapmak
Hafta Konular  
1 Toplumsal düzen kuralları,Türleri.Bir toplumsal düzen kuralı olarak hukuk kuralları ve diğer toplumsal düzen kurallarından farklılıkları.
2 Hukukun tanımı,değişik anlamları,hukukun amaçları,hukuk kurallarının temel nitelikleri,hukuk kurallarının çeşitleri.
3 Hukukun yazılı-yazısız ve yardımcı kaynakları
4 Hak kavramı, kamu hakları, özel haklar, hakkın kazanılması, korunması ve kaybedilmesi
5 Kamu hukuku dalları, Anayasa hukuku, idare hukuku
6 Ceza hukuku, ceza muhakemesi hukuku
7 Devletler genel hukuku, vergi hukuku, insan hakları hukuku
8 Özel hukuk dalları, medeni hukuk, kişiler hukuku, aile hukuku.
9 Miras hukuku, borçlar hukuku
10 Ticaret hukuku, devletler özel hukuku
11 Karma hukuk dalları, medeni yargılama hukuku, icra ve iflas hukuku.
12 İş hukuku, sosyal sigortalar hukuku, banka hukuku, sermaye piyasası hukuku, fikri hukuk
13 Bilişim hukuku, toprak hukuku, hava hukuku, çevre hukuku
14 Türk yargı sistemi,yargı kurumları ve dava türleri.
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Mesleki ve etik sorumluluk anlayışı 3
2 Bağımsız çalışma ve insiyatif kullanma becerisi 1
3 Problem çözmede yaratıcılık ve yeni durumlara uyarlanabilme becerisi 1
4 Bilgiyi mesleki uygulamada kullanabilme yeteneği 1
5 Sorunlar karşısında çözüm getirebilme becerisi kazanma 1
6 İnsan Kaynakları uygulamalarına ilişkin teorik bilgilere sahip olma ve bu konuda analiz yapabilme 1
7 Alanı ile ilgili uygulamaları çalışma arkadaşlarına, işverene anlatabilme, ekip çalışma becerisi 1
8 Sorumluluğu altında çalışanların performanslarını objektif olarak değerlendirmek ve denetlemek 1
9 Alanı ile ilgili konularda, iş güvenliği, işçi sağlığı ve çevre koruma bilgisi ve bilincine sahip olmak 1
10 Alanı ile ilgili konularda, sosyal sorumluluk, etik değerler ve sosyal güvenlik hakları bilgisi ve bilincine sahip olma 1
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 40
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 40
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 3 42
Ödevler 0 0 0
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 3 3
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 3 3
İşyükü Saati (30) 0
Toplam İşyükü / Saat 90    
Dersin Akts Kredisi 3    
Ders Notu
Diğer Kaynaklar
Materyal
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer 1) Halil Kalabalık, Temel Hukuk Bilgisi, Seçkin Yayıncılık, 2018 2) Fatih Bilgili ve Ertan Demirkapı, Hukukun Temel Kavramları, Dora Yayıncılık, 2018. 3) Kemal Gözler, İngilizce Karşılıklarıyla Hukukun Temel Kavramları, Ekin Kitabevi,2020.
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)