Ders Adı Psikolojiye Giriş
Ders Kodu IKY-3111
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Ön Lisans
Yıl 1
Dönem 1.Yarıyıl
AKTS 3
Dersi Veren(ler) Dr. Öğr. Üyesi Umut Can ÖZTÜRK
Dersin Yardımcıları Yok
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
Önkoşul Dersleri
Dersin İçeriği Bu ders kapsamında öğrenciler, psikoloji biliminin tarihsel gelişimini, temel psikoloji teorilerini, ve psikolojini temel alt alanlarını öğrenirler. Bu kapsamda, davranışın biyolojik temelleri, duyum ve algı, biliş, öğrenme, içsel çatışma, kişilik gibi psikolojinin temel konularına giriş yapılır.
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Amacı Temel psikoloji bilgilerini ve eleştirel düşünme becerilerini kazanmalarına yardımcı olmak
No Dersin Kazanımları  
1 Davranışı gözleme ve tanımlama
2 Davranışın gerçek nedenlerini açıklayabilme
3 *Algılama, atfetme, öğrenme süreçlerini ve hatalarını ifade eder.
4 Davranışın gerçek nedenlerini açıklayabilme
5 *Kültür, değerler ve inançlar hakkında bilgi sahibidir.
6 Davranışın gerçek nedenlerini açıklayabilme
7 *Stresin yapısı ve süreçleri hakkında bilgi sahibidir ve olumsuz stresle mücadele yöntemleri geliştirebilir.
8 Davranışın gerçek nedenlerini açıklayabilme
Hafta Konular  
1 Temel Kavramlar ve Giriş
  Ön Hazırlık: Yok
2 Psikolojinin Doğası
  Ön Hazırlık: İlgili kaynak kitaptan konuyla alakalı yerleri okuma.
3 Evrim, genetik ve davranış
  Ön Hazırlık: İlgili kaynak kitaptan konuyla alakalı yerleri okuma.
4 Engellenme ve İçsel Çatışma
  Ön Hazırlık: İlgili kaynak kitaptan konuyla alakalı yerleri okuma.
5 Öğrenmenin ilkeleri, klasik koşullama
  Ön Hazırlık: İlgili kaynak kitaptan konuyla alakalı yerleri okuma.
6 Öğrenmenin ilkeleri, edimsel koşullama
  Ön Hazırlık: İlgili kaynak kitaptan konuyla alakalı yerleri okuma.
7 Öğrenmenin ilkeleri, bilişsel öğrenme
  Ön Hazırlık: İlgili kaynak kitaptan konuyla alakalı yerleri okuma.
8 Kişilik ve kişilik kuramları
  Ön Hazırlık: İlgili kaynak kitaptan konuyla alakalı yerleri okuma.
9 Egonun Savunma Mekanizması
  Ön Hazırlık: İlgili kaynak kitaptan konuyla alakalı yerleri okuma.
10 Normaldışı davranışlar ve Kişilik Bozuklukları
  Ön Hazırlık: İlgili kaynak kitaptan konuyla alakalı yerleri okuma.
11 Çalışma Psikolojisi ve Endüstri İlişkilerinin Doğası
  Ön Hazırlık: İlgili kaynak kitaptan konuyla alakalı yerleri okuma.
12 Örgüt Kültürü ve Kişisel Etkileri
  Ön Hazırlık: İlgili kaynak kitaptan konuyla alakalı yerleri okuma.
13 Stres ve Baş Etme
  Ön Hazırlık: İlgili kaynak kitaptan konuyla alakalı yerleri okuma.
14 Genel değerlendirme
  Ön Hazırlık: Yok
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Mesleki ve etik sorumluluk anlayışı 5
2 Bağımsız çalışma ve insiyatif kullanma becerisi 2
3 Problem çözmede yaratıcılık ve yeni durumlara uyarlanabilme becerisi 5
4 Bilgiyi mesleki uygulamada kullanabilme yeteneği 3
5 Sorunlar karşısında çözüm getirebilme becerisi kazanma 4
6 İnsan Kaynakları uygulamalarına ilişkin teorik bilgilere sahip olma ve bu konuda analiz yapabilme 2
7 Alanı ile ilgili uygulamaları çalışma arkadaşlarına, işverene anlatabilme, ekip çalışma becerisi 5
8 Sorumluluğu altında çalışanların performanslarını objektif olarak değerlendirmek ve denetlemek 3
9 Alanı ile ilgili konularda, iş güvenliği, işçi sağlığı ve çevre koruma bilgisi ve bilincine sahip olmak 1
10 Alanı ile ilgili konularda, sosyal sorumluluk, etik değerler ve sosyal güvenlik hakları bilgisi ve bilincine sahip olma 5
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 50
Kısa Sınav 0 0
Ödev 1 50
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 50
Finalin Başarıya Oranı 50
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 4 6 24
Ödevler 4 6 24
Sunum 4 6 24
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 1 1
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 1 1
İşyükü Saati (30) 30
Toplam İşyükü / Saat 116    
Dersin Akts Kredisi 3    
Ders Notu Morgan, C.T. (2009). Psikoloijye giriş. (H.Arıcı ve diğ. Çev.). İstanbul: Eğitim Akademi Yayınları. Smith, E.E. ve ark. (2003). Atkinson ve Hilgard Psikolojiye Giriş (14.edisyon). (Çev. Ed. Ö. Öncül ve D. Ferhatoğlu) Ankara: Arkadaş yayınevi. Cüceloğlu, D. (2007). İnsan ve Davranışı. İstanbul: Remzi Kitabevi.
Diğer Kaynaklar Morgan, C.T. (2009). Psikoloijye giriş. (H.Arıcı ve diğ. Çev.). İstanbul: Eğitim Akademi Yayınları. Smith, E.E. ve ark. (2003). Atkinson ve Hilgard Psikolojiye Giriş (14.edisyon). (Çev. Ed. Ö. Öncül ve D. Ferhatoğlu) Ankara: Arkadaş yayınevi. Cüceloğlu, D. (2007). İnsan ve Davranışı. İstanbul: Remzi Kitabevi.
Materyal
Dökümanlar Morgan, C.T. (2009). Psikoloijye giriş. (H.Arıcı ve diğ. Çev.). İstanbul: Eğitim Akademi Yayınları. Smith, E.E. ve ark. (2003). Atkinson ve Hilgard Psikolojiye Giriş (14.edisyon). (Çev. Ed. Ö. Öncül ve D. Ferhatoğlu) Ankara: Arkadaş yayınevi. Cüceloğlu, D. (2007). İnsan ve Davranışı. İstanbul: Remzi Kitabevi.
Ödevler 1. Belirtilen ego savunmaları, içsel çatışma boyutları ve öğrenme metodlarını içeren bir kısa hikaye yazmak 2.Belirtilen konu hakkında belirlenen filmin analizini yapmak 3.3-10dk belirtilen bir konu hakkında kısa film çekmek
Sınavlar Konu içeriğine yönelik teknik bilgi ve yorumlama yeteneğine dayalı çoklu değerlendirme modelinde karma yöntemli sınav uygulanır.
Materyal Diğer https://tr.wikipedia.org/wiki/Bobo_bebe%C4%9Fi_deneyi https://tr.wikipedia.org/wiki/Asch_deneyi https://tr.wikipedia.org/wiki/Klasik_ko%C5%9Fullanma https://tr.wikipedia.org/wiki/K%C3%BC%C3%A7%C3%BCk_Albert_deneyi https://tr.wikipedia.org/wiki/Marshmallow_deneyi https://tr.wikipedia.org/wiki/Milgram_deneyi https://tr.wikipedia.org/wiki/Rosenhan_deneyi https://tr.wikipedia.org/wiki/Stanford_hapishane_deneyi https://tr.wikipedia.org/wiki/%C3%9C%C3%A7%C3%BCnc%C3%BC_Hare
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)