Ders Adı Kariyer Planlama
Ders Kodu IKY-808
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Ön Lisans
Yıl 2
Dönem 3.Yarıyıl
AKTS 3
Dersi Veren(ler)
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları Bireysel vizyonu belirleme Kariyer hedeflerini belirleme, İlgi, tutum ve temel becerileri belirleme, İşe ilişkin öncelikleri belirleme Özgeçmiş hazırlama Mesleki yenilikleri takip etme,
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği Kariyer Planlama, kişinin gelecekte beklediği yaşam istediğine bağlı olarak ortaya koyduğu hedeflere ulaşması için bir süreç tasarlaması anlamına gelmektedir. Bu anlamda dersin içeriği öğrencilerin geleceklerine ilişkin planlamalarına yardım ve destek olmaya yarayacak bilgileri içermektedir.
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri Kariyer planlama, kişinin bilgi, beceri, davranış, ilgi, yetenek, değer ve tutumlarının farkına varmasıyla başlar Geleceğine yönelik duygu, arzu, beklenti, amaç ve iş rollerini belirlemesini kapsar. Bütün bunları değerlendirerek eğitim planları ile ilgili kararlar alması ile devam eder. Böylece sahip olduğu bilgi, beceri ve çalışma arzusunu daha da geliştirmeyi hedefler.
Dersin Amacı Kariyer planlama, kişinin ilgilerini, yeteneklerini, kişiliğini, becerilerini ve değerlerini temel alan kişinin kendisine ‘uygun’ kariyer yolunu keşfetme ve kararlar verme sürecidir Bir insanın bilgi, beceri, davranış ve tutumlarını kullanarak, toplum içinde aldığı iş rolüne ilişkin beklenti, amaç, duygu ve arzularını gerçekleştirebilmek için eğitim görmesini ve böylece sahip olduğu bilgi, yetenek ve çalışma arzusunu daha da geliştirmesini kapsar.
WorkPlacement Kullanılmamaktadır
Hafta Konular  
1 Kariyer planlama nedir
2 Kariyer planlamada kendini tanıma
3 Kariyer planlamada kendini tanıma
4 Kariyer planlamada dikkat edilecek hususlar
5 Kariyer planlamada dikkat edilecek hususlar
6 Kariyer planlamada dikkat edilecek hususlar
7 Sektörlere göre kariyer planlama
8 Ara sınav
9 Sektörlere göre kariyer planlama
10 Kariyer planlamanın önemi
11 Kariyer planlamanın önemi
12 Hedef koymak
13 Hedef koymak
14 Genel değerlendirme
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Mesleki ve etik sorumluluk anlayışı 0
2 Bağımsız çalışma ve insiyatif kullanma becerisi 0
3 Problem çözmede yaratıcılık ve yeni durumlara uyarlanabilme becerisi 0
4 Bilgiyi mesleki uygulamada kullanabilme yeteneği 0
5 Sorunlar karşısında çözüm getirebilme becerisi kazanma 0
6 İnsan Kaynakları uygulamalarına ilişkin teorik bilgilere sahip olma ve bu konuda analiz yapabilme 0
7 Alanı ile ilgili uygulamaları çalışma arkadaşlarına, işverene anlatabilme, ekip çalışma becerisi 0
8 Sorumluluğu altında çalışanların performanslarını objektif olarak değerlendirmek ve denetlemek 0
9 Alanı ile ilgili konularda, iş güvenliği, işçi sağlığı ve çevre koruma bilgisi ve bilincine sahip olmak 0
10 Alanı ile ilgili konularda, sosyal sorumluluk, etik değerler ve sosyal güvenlik hakları bilgisi ve bilincine sahip olma 1 0
11 0
12 0
13 0
14 0
15 0
16 0
17 0
18 0
19 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 40
Kısa Sınav 0 0
Ödev 1 10
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 50
Yıliçinin Başarıya Oranı 50
Finalin Başarıya Oranı 50
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 2 28
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 2 28
Ödevler 0 0 0
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 10 10
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 10 10
İşyükü Saati (30) 30
Toplam İşyükü / Saat 76    
Dersin Akts Kredisi 0    
Ders Notu
Diğer Kaynaklar
Materyal
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)