Ders Adı Sigortacılık Ürünleri
Ders Kodu BAS-804
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Ön Lisans
Yıl 2
Dönem 3.Yarıyıl
AKTS 3
Dersi Veren(ler)
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları Sigortacılıkta kullanılan belgelerin özelliklerini kavrar Sigortacılıkta kullanılan belgelerin kurallara uygun doldurulmasını öğrenir Sigortacılık ile ilgili hesaplama işlemlerini yapar Sigorta türlerinin özelliklerini kavrar Sigorta işletmelerini tanır ve özelliklerini kavrar
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği Sigorta kavramı, Risk ve türleri, Sigortacılıkta kullanılan belgeler, Sigorta Türleri, Sigorta Şirketleri
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri Sigortacılıkta kullanılan belgelerin özelliklerini kavramak Sigortacılıkta kullanılan belgelerin kurallara uygun doldurulmasını öğrenmek Sigortacılık ile ilgili hesaplama işlemlerini yapmalarını sağlamak Sigorta işletmelerini tanımaları ve özelliklerini kavramalarını sağlamak
Dersin Amacı Sigortacılık hakkında genel bilgilere sahip olmak.
WorkPlacement Kullanılmamaktadır
Hafta Konular  
1 Genel Sigortacılık Bilgileri
2 Genel Sigortacılık Bilgileri
3 Sigorta Primi ve Tarife Rejimi
4 Sigortanın Faydaları ve Sigorta Tazminatı
5 Sigorta İşlemlerinde Kullanılan Belgeler ve Hesaplanması
6 Sigorta İşlemlerinde Kullanılan Belgeler ve Hesaplanması
7 Sigorta İşlemlerinde Kullanılan Belgeler ve Hesaplanması
8 Sigorta İşlemlerinde Kullanılan Belgeler ve Hesaplanması
9 ARA SINAV
10 Sigorta Türleri
11 Sigorta Türleri
12 Sigorta İşletmelerinin Organizasyonu
13 Reasürans Kavramı
14 Aktüerya
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Bankacılık ve sigortacılık mesleğinin her alanında hizmet verebilecek bilgi ve beceriye sahip olma 0
2 Ortaöğretim düzeyinde kazanılan yeterliliklere dayalı olarak alanındaki güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç-gereçleri ve diğer kaynaklarla desteklenen temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olma. 0
3 Finans ve sigortacılık sektörünün etik değerleri benimsemiş, gerek özel gerekse kamu alnında başarıyla çalışabilecek durumda olma 0
4 Finansal sistemi anlayıp, bankaların ve sigorta şirketlerinin finansal sistemdeki yerini açıklayabilme 0
5 Hukuk, muhasebe, temel işletmecilik, yönetim ve alanının gerektirdiği konularda yeterli altyapıya sahip olma; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme 0
6 Alanının gerektirdiği temel düzeyde bilgisayar yazılım ve donanımlarını kullanabilme 0
7 Sigortanın işlevlerini ve genel ilkelerini anlatabilme 0
8 0
9 0
10 0
11 0
12 0
13 0
14 0
15 0
16 0
17 0
18 0
19 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 50
Kısa Sınav 0 0
Ödev 1 25
Devam 1 10
Uygulama 1 15
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 2 28
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 7 3 21
Ödevler 3 10 30
Sunum 2 5 10
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 7 7
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 10 10
İşyükü Saati (30) 30
Toplam İşyükü / Saat 106    
Dersin Akts Kredisi 3    
Ders Notu
Diğer Kaynaklar
Materyal
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)