Ders Adı Lojistik ilkeleri
Ders Kodu LOJ-3101
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Ön Lisans
Yıl 1
Dönem 1.Yarıyıl
AKTS 6
Dersi Veren(ler) Dr. Öğr. Üyesi Oğuzhan YÜKSEL
Dersin Yardımcıları
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
Önkoşul Dersleri
Dersin İçeriği Öğrencinin dış ticaret, lojistik ve lojistik ilkeleri ile ilgili temel bilgileri alması, alanıyla ilgili detaylı bilgilerin edinilmesi.
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Amacı Bu dersin amacı, lojistik alanının temel ilkelerinin aktarılmasıdır.
No Dersin Kazanımları  
1 Lojistiğin iş hayatındaki önemini kavramak
2 Lojistik kavramlarını öğrenmek;
3 Öğrencinin mesleki alanda yönelimini ve bilgisini arttırılması
4 Güncel lojistik konularını öğrenmiş olmak
5 Lojistik ile diğer iş süreçleri arasındaki ilişkileri öğrenmek
DERSİN KAZANIMLARI / PROGRAM YETERLİKLERİ İLİŞKİ MATRİSİ
DKPY1PY2PY3PY4PY5PY6PY7PY8PY9PY10
1
2
3
4
5
5-Çok Yüksek İlişkili 4- Yüksek İlişkili 3-Orta İlişkili 2- Zayıf İlişkili 1-Çok Zayıf İlişkili 0-İlişkisiz
Hafta Konular  
1 Lojistiğin Temel Kavramları
2 Lojistiğin Temel Kavramları
3 Lojistik Sisteminin Bileşenleri
4 Lojistik Ekonomisi
5 Lojistik Ekonomisi
6 Lojistik ve Tedarik Zinciri Yönetimi
7 Lojistik ve Tedarik Zinciri Yönetimi
8 Lojistik ve Maliyet Yönetimi
9 Lojistik ve Maliyet Yönetimi
10 Uluslararası Pazarlamada Lojistik
11 Uluslararası Pazarlamada Lojistik
12 Lojistikte Tehlikeli Maddeler
13 Lojistikte Tehlikeli Maddeler
14 Lojistikte Son Eğilimler
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Lojistik alanıyla ilgili temel kavram ve süreçleri kavrayabilmek 5
2 Lojistik alanında tanımı iyi yapılmış problemlerin çözümü için gerekli olan verileri tanımlama, toplama ve kullanmayı etkin bir biçimde yapabilmek 5
3 Lojistik alanında bağımsız olarak öğrenmeyi ve öğrendiklerini uygulayabildiğini göstermek 5
4 Disiplinler arası takımlarda çalışabilme becerisi ve mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahip olma. 4
5 Lojistik uygulamaları için gerekli olan teknikleri, yetenekleri ve modern araçları kullanma becerisi 4
6 Temel bilgisayar bilimleri ve mesleğinin gerektirdiği bilgisayar programları kullanabilme 3
7 Sorumluluğu altında çalışanların performanslarını objektif olarak değerlendirmek ve denetlemek 4
8 Alanında yeterli olacak düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olmak 3
9 Yönetim, iş güvenliği ve işçi sağlığı ve çevre koruması hakkında bilgi sahibi olma 4
10 Çağın sorunları hakkında bilgi sahibi olma ve yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci 4
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 100
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
Sözlü sınav 0 0
Portfolyo 0 0
Doküman İncelemesi 0 0
Performans değerlendirme 0 0
Sunum 0 0
Alan Çalışması 0 0
Vaka Çalışması 0 0
Video Kaydı 0 0
Öz değerlendirme 0 0
Akran Değerlendirme 0 0
Eşleştirme Testleri 0 0
Çoktan seçmeli test 0 0
Kısa Cevaplı test 0 0
Kontrol listeleri 0 0
Dereceleme Ölçekleri 0 0
Zihin Haritalama 0 0
Araştırma yazısı 0 0
Çevrimiçi anket 0 0
Çevrimiçi Kısa sınav 0 0
TOPLAM 0
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 3 42
Ödevler 14 1 14
Sunum 14 2 28
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 20 20
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 30 30
İşyükü Saati (30) 30
Toplam İşyükü / Saat 176    
Dersin Akts Kredisi 6    
Ders Notu Lojistik İlkeleri, Anadolu Üniversitesi, Açıköğretim Fakültesi Yayınları (2018) Çancı, Halil- Erdal, Murat, Lojistik Yönetimi Ve Freight Forwarder El Kitabı 1, UTİKAD, 2003. Koban, Emine- keser yıldırır, Hilal, dış ticarette lojistik, ekin basım yayın dağıtım, 2008.
Diğer Kaynaklar Lojistik İlkeleri, Anadolu Üniversitesi, Açıköğretim Fakültesi Yayınları (2018)
Materyal
Dökümanlar Lojistik İlkeleri, Anadolu Üniversitesi, Açıköğretim Fakültesi Yayınları (2018) Çancı, Halil- Erdal, Murat, Lojistik Yönetimi Ve Freight Forwarder El Kitabı 1, UTİKAD, 2003. Koban, Emine- keser yıldırır, Hilal, dış ticarette lojistik, ekin basım yayın dağıtım, 2008.
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri