Ders Adı Lojistik Uygulamaları
Ders Kodu LOJ-3103
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Ön Lisans
Yıl 1
Dönem 1.Yarıyıl
AKTS 5
Dersi Veren(ler) Ögr. Gör. Dr. Mustafa DEMİRALAY
Dersin Yardımcıları
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
Önkoşul Dersleri
Dersin İçeriği Öğrencinin dış ticaret işlemleri hakkında, taşıma işlemleri hakkında Türkiye’nin lojistik olarak tarihsel gelişimini ve lojistik olarak Türkiye’nin geleceği hakkında detaylı bilgilerin edinilmesi.
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Amacı Bu dersin amacı, lojistik alanının temel ilkelerinin aktarılmasıdır.
No Dersin Kazanımları  
1 Öğrencinin mesleki alanda yönelimini ve bilgisini arttırılması
2 Kaynak taramasının nasıl yapılacağına ve ulaşılan kaynakların çalışmaya nasıl entegre edileceğine dair beceriler kazandırılması
3 Çalışma konusu hakkında birincil ve ikincil verilere ulaşma becerileri kazandırılması
4 Lojistik alanında edindiği temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri aynı alanda bir ileri eğitim düzeyinde veya aynı düzeydeki bir alanda kullanabilme becerisi
5 Lojistik alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak, verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme, kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme becerisi
6 Lojistik alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme, öğrenme gereksinimlerini belirleyebilme ve karşılayabilme becerisi
DERSİN KAZANIMLARI / PROGRAM YETERLİKLERİ İLİŞKİ MATRİSİ
DKPY1PY2PY3PY4PY5PY6PY7PY8PY9PY10
1
2
3
4
5
6
5-Çok Yüksek İlişkili 4- Yüksek İlişkili 3-Orta İlişkili 2- Zayıf İlişkili 1-Çok Zayıf İlişkili 0-İlişkisiz
Hafta Konular  
1 Dış ticarette dış kaynak ile tedarik işlemleri
  Ön Hazırlık: Konu hakkında araştırma yapılması
2 Uluslararası taşıma kavramları
  Ön Hazırlık: Konu hakkında araştırma yapılması
3 Dış ticarette taşıma türleri
  Ön Hazırlık: Konu hakkında araştırma yapılması
4 Depo ve antrepo süreci
  Ön Hazırlık: Konu hakkında araştırma yapılması
5 Gümrükleme süreci ve mali yükümlülükler
  Ön Hazırlık: Konu hakkında araştırma yapılması
6 Gümrük vergisi ve etkileri
  Ön Hazırlık: Konu hakkında araştırma yapılması
7 İthalatta özel tüketim vergileri ve fonlar
  Ön Hazırlık: Konu hakkında araştırma yapılması
8 Lojistikte Hizmet bileşenleri
  Ön Hazırlık: Konu hakkında araştırma yapılması
9 Kıyaslama ( Benchmarkıng)
  Ön Hazırlık: Konu hakkında araştırma yapılması
10 Modern Lojistik Uygulamaları
  Ön Hazırlık: Konu hakkında araştırma yapılması
11 Küresel Lojistik Ve NATO lojistiği
  Ön Hazırlık: Konu hakkında araştırma yapılması
12 Türkiye’de Lojistik Sektörünün Görünümü
  Ön Hazırlık: Konu hakkında araştırma yapılması
13 Türkiye Lojistik Sektörünün Geleceği
  Ön Hazırlık: Konu hakkında araştırma yapılması
14 Genel değerlendirme
  Ön Hazırlık: Konu hakkında araştırma yapılması
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Lojistik alanıyla ilgili temel kavram ve süreçleri kavrayabilmek 2
2 Lojistik alanında tanımı iyi yapılmış problemlerin çözümü için gerekli olan verileri tanımlama, toplama ve kullanmayı etkin bir biçimde yapabilmek 3
3 Lojistik alanında bağımsız olarak öğrenmeyi ve öğrendiklerini uygulayabildiğini göstermek 2
4 Disiplinler arası takımlarda çalışabilme becerisi ve mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahip olma. 3
5 Lojistik uygulamaları için gerekli olan teknikleri, yetenekleri ve modern araçları kullanma becerisi 4
6 Temel bilgisayar bilimleri ve mesleğinin gerektirdiği bilgisayar programları kullanabilme 4
7 Sorumluluğu altında çalışanların performanslarını objektif olarak değerlendirmek ve denetlemek 2
8 Alanında yeterli olacak düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olmak 1
9 Yönetim, iş güvenliği ve işçi sağlığı ve çevre koruması hakkında bilgi sahibi olma 3
10 Çağın sorunları hakkında bilgi sahibi olma ve yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci 4
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 100
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
Sözlü sınav 0 0
Portfolyo 0 0
Doküman İncelemesi 0 0
Performans değerlendirme 0 0
Sunum 0 0
Alan Çalışması 0 0
Vaka Çalışması 0 0
Video Kaydı 0 0
Öz değerlendirme 0 0
Akran Değerlendirme 0 0
Eşleştirme Testleri 0 0
Çoktan seçmeli test 0 0
Kısa Cevaplı test 0 0
Kontrol listeleri 0 0
Dereceleme Ölçekleri 0 0
Zihin Haritalama 0 0
Araştırma yazısı 0 0
Çevrimiçi anket 0 0
Çevrimiçi Kısa sınav 0 0
TOPLAM 0
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 3 42
Ödevler 14 1 14
Sunum 14 2 28
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 10 10
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 10 10
İşyükü Saati (30) 30
Toplam İşyükü / Saat 146    
Dersin Akts Kredisi 5    
Ders Notu
Diğer Kaynaklar 1)Koban, Emine- Keser Yıldırır, Hilal, Dış Ticarette Lojistik, Ekin Basım Yayın Dağıtım, 2008. 2)Keskin, M. Hakan, Lojistik Tedarik Zinciri Yönetimi, Nobel Yayın Dağıtım, 2008.
Materyal
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri