Ders Adı Tedarik Zinciri Yönetimi
Ders Kodu LOJ-3104
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Ön Lisans
Yıl 1
Dönem 2.Yarıyıl
AKTS 4
Dersi Veren(ler) Öğr.Gör. Dr. Emin KAYA
Dersin Yardımcıları -
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
Önkoşul Dersleri
Dersin İçeriği Tedarik Zinciri nedir? Tedarik Zinciri Yönetimi nedir? Tedarik Zinciri süreçleri, Tedarik Zincirlerinde dağıtım ağı tasarımı, Tedarik Zincirlerinde stok planlama ve yönetimi.
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Amacı Günümüzün değişen ve gelişen müşteri isteklerinin en etkin ve verimli bir şekilde karşılanabilmesi, tedarik, üretim ve dağıtım sistemlerinde yapısal değişiklere gidilmesini gerektirmiştir. Etkin bir Tedarik Zinciri Yönetimi Sistemi kurmak, kaynakları en etkin bir biçimde kullanmak, verimliliği artırmak, maliyetleri azaltmak, planlı, hızlı ve esnek bir tedarik, üretim ve dağıtımı gerçekleştirmek lojistik yöneticilerinin başlıca hedefleri arasındadır. Bu konuda dünya ve ülkemizde çok çeşitli teknoloji, sistem ve yöntemler kullanılmaya başlanmıştır. Programın amacı, söz konusu gelişmeleri içeren çağdaş lojistik ve tedarik zinciri yönetimi sistemleri konularında bilgi sahibi uzmanlar yetiştirmek.
No Dersin Kazanımları  
1 Tedarik zincirinin temel kavramlarını anlama ve açıklama yeteneği kazanma.
2 Talep tahmini yöntemleriyle satış ve operasyon planlaması kavramlarını öğrenme ve uygulama becerisi geliştirme.
3 Tedarik planlaması süreçlerini anlama ve bu süreçleri yönetme becerisi kazanma.
4 Stok yönetimi prensiplerini anlama ve etkin stok yönetimi stratejileri geliştirme yeteneği kazanma.
5 Tesis yeri seçimi sürecini anlama ve optimal tesis yerleri belirleme becerisi kazanma.
6 Tedarik zincirinde performans ölçümü metodolojilerini öğrenme ve uygulama yeteneği geliştirme.
7 Üretim, dağıtım, depolama, elleçleme ve ambalajlama süreçlerini yönetme ve iyileştirme becerisi kazanma.
8 Taşımacılık yönetimi prensiplerini öğrenme ve taşımacılık operasyonlarını optimize etme yeteneği kazanma.
DERSİN KAZANIMLARI / PROGRAM YETERLİKLERİ İLİŞKİ MATRİSİ
DKPY1PY2PY3PY4PY5PY6PY7PY8PY9PY10
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
5-Çok Yüksek İlişkili 4- Yüksek İlişkili 3-Orta İlişkili 2- Zayıf İlişkili 1-Çok Zayıf İlişkili 0-İlişkisiz
Hafta Konular  
0 Tedarik Zincirine Giriş
  Ön Hazırlık: Önerilen Kaynaklar
0 Tedarik Zincirinin Temel Kavramları
  Ön Hazırlık: Önerilen Kaynaklar
0 Tedarik Zincirinde Talep Tahmini
  Ön Hazırlık: Önerilen Kaynaklar
0 Tedarik Zincirinde Tedarik Planlaması
  Ön Hazırlık: Önerilen Kaynaklar
0 Tedarik Zincirinde Satış ve Operasyon Planlaması
  Ön Hazırlık: Önerilen Kaynaklar
0 Tedarik Zincirinde Stok Yönetimi
  Ön Hazırlık: Önerilen Kaynaklar
0 Tedarik Zincirinde Tesis Yeri Seçimi
  Ön Hazırlık: Önerilen Kaynaklar
0 Tedarik Zincirinde Performans Ölçümü
  Ön Hazırlık: Önerilen Kaynaklar
0 Tedarik Zincirinde Üretim ve Dağıtım
  Ön Hazırlık: Önerilen Kaynaklar
0 Tedarik Zincirinde Depolama, Elleçleme ve Ambalajlama
  Ön Hazırlık: Önerilen Kaynaklar
0 Tedarik Zincirinde Taşımacılık
  Ön Hazırlık: Önerilen Kaynaklar
0 Tedarik Zincirinde Bilgi Yönetimi ve İletişim
  Ön Hazırlık: Önerilen Kaynaklar
0 Tedarik Zincirinde Dış Kaynak Kullanımı
  Ön Hazırlık: Önerilen Kaynaklar
0 Tedarik Zincirinde Tersine Lojistik
  Ön Hazırlık: Önerilen Kaynaklar
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Lojistik alanıyla ilgili temel kavram ve süreçleri kavrayabilmek 4
2 Lojistik alanında tanımı iyi yapılmış problemlerin çözümü için gerekli olan verileri tanımlama, toplama ve kullanmayı etkin bir biçimde yapabilmek 4
3 Lojistik alanında bağımsız olarak öğrenmeyi ve öğrendiklerini uygulayabildiğini göstermek 4
4 Disiplinler arası takımlarda çalışabilme becerisi ve mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahip olma. 4
5 Lojistik uygulamaları için gerekli olan teknikleri, yetenekleri ve modern araçları kullanma becerisi 4
6 Temel bilgisayar bilimleri ve mesleğinin gerektirdiği bilgisayar programları kullanabilme 3
7 Sorumluluğu altında çalışanların performanslarını objektif olarak değerlendirmek ve denetlemek 4
8 Alanında yeterli olacak düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olmak 4
9 Yönetim, iş güvenliği ve işçi sağlığı ve çevre koruması hakkında bilgi sahibi olma 4
10 Çağın sorunları hakkında bilgi sahibi olma ve yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci 4
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 100
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
Sözlü sınav 0 0
Portfolyo 0 0
Doküman İncelemesi 0 0
Performans değerlendirme 0 0
Sunum 0 0
Alan Çalışması 0 0
Vaka Çalışması 0 0
Video Kaydı 0 0
Öz değerlendirme 0 0
Akran Değerlendirme 0 0
Eşleştirme Testleri 0 0
Çoktan seçmeli test 0 0
Kısa Cevaplı test 0 0
Kontrol listeleri 0 0
Dereceleme Ölçekleri 0 0
Zihin Haritalama 0 0
Araştırma yazısı 0 0
Çevrimiçi anket 0 0
Çevrimiçi Kısa sınav 0 0
TOPLAM 0
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 5 2 10
Ödevler 10 2 20
Sunum 5 2 10
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 15 15
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 15 15
İşyükü Saati (30) 30
Toplam İşyükü / Saat 112    
Dersin Akts Kredisi 4    
Ders Notu Tedarik Zinciri Yönetimi Ders Notları Lojistik Yaklaşımıyla Tedarik Zinciri Yönetimi (A. Zafer ACAR, A. Murat Köseoğlu) Tedarik Zinciri Yönetimi (Eren ÖZCEYLAN) Tedarik Zinciri Yönetimi (M. Hakan KESKİN)
Diğer Kaynaklar Tedarik Zinciri Yönetimi Ders Notları Lojistik Yaklaşımıyla Tedarik Zinciri Yönetimi (A. Zafer ACAR, A. Murat Köseoğlu) Tedarik Zinciri Yönetimi (Eren ÖZCEYLAN) Tedarik Zinciri Yönetimi (M. Hakan KESKİN)
Materyal
Dökümanlar Tedarik Zinciri Yönetimi Ders Notları Lojistik Yaklaşımıyla Tedarik Zinciri Yönetimi (A. Zafer ACAR, A. Murat Köseoğlu) Tedarik Zinciri Yönetimi (Eren ÖZCEYLAN) Tedarik Zinciri Yönetimi (M. Hakan KESKİN)
Ödevler Grup Çalışması
Sınavlar Ara Sınav: %40 Final Sınavı: %60
Materyal Diğer -
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri