Ders Adı Lojistikte Dış Ticaret İşlemleri
Ders Kodu LOJ-3105
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Ön Lisans
Yıl 1
Dönem 1.Yarıyıl
AKTS 3
Dersi Veren(ler) Öğr. Gör. Fadime Çiğdem ZENCİRCİ
Dersin Yardımcıları -
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
Önkoşul Dersleri
Dersin İçeriği Bu derste; dış ticarette temel kavramlar, dış ticaret işlemlerinde kullanılan belgeler, dış ticarette teslim şekilleri, ödeme şekilleri, ihracatişlemleri, ithalat işlemleri, kambiyo mevzuatı ve dış ticarette lojistik konuları işlenmektedir.
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Amacı Bu dersin sonunda öğrenciler bir dış ticaretin temel bileşenlerini tanıyacak, bu ögelerde ortaya çıkan sorunları tanımlayıp ihtiyaçlarına uygun çözüm yolları seçebilecektir. Dersin sonunda bir dış ticaret elemanının sahip olması gereken bilgi birikimi ile bunları kullanma yetisi geliştirerek bu bilgileri uygulayabileceklerdir.
No Dersin Kazanımları  
1 Genel dış ticaret teorilerini kavrayabilecek
2 Uluslararası dış ticaret politikalarını ve uluslararası rekabeti kavrayabilecek
3 Dış ticarete konu olan sözleşmelerin önemini kavrayabilecek
4 Ithalat ve ihracat işlemlerinin gelen işleyişini kavrayabilecek
5 Dış ticarette kullanılan ödeme şekillerini ve teslim şekillerinin seçimindeki kriterleri tanıyabilecek
DERSİN KAZANIMLARI / PROGRAM YETERLİKLERİ İLİŞKİ MATRİSİ
DKPY1PY2PY3PY4PY5PY6PY7PY8PY9PY10
1
2
3
4
5
5-Çok Yüksek İlişkili 4- Yüksek İlişkili 3-Orta İlişkili 2- Zayıf İlişkili 1-Çok Zayıf İlişkili 0-İlişkisiz
Hafta Konular  
1 Derse Giriş - Dış Ticarette Temel Kavramlar
2 Dış Ticarette Temel Kavramlar
3 Dış Ticaret İşlemlerinde Kullanılan Belgeler
4 Dış Ticarette Teslim Şekilleri
5 Dış Ticarette Teslim Şekilleri
6 Ödeme Şekilleri
7 Ödeme Şekilleri
8 İhracat İşlemleri
9 İhracat İşlemleri
10 İthalat İşlemleri
11 İthalat İşlemleri
12 Kambiyo Mevzuatı
13 Dış Ticarette Lojistik
14 Dış Ticarette Lojistik
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Lojistik alanıyla ilgili temel kavram ve süreçleri kavrayabilmek 5
2 Lojistik alanında tanımı iyi yapılmış problemlerin çözümü için gerekli olan verileri tanımlama, toplama ve kullanmayı etkin bir biçimde yapabilmek 4
3 Lojistik alanında bağımsız olarak öğrenmeyi ve öğrendiklerini uygulayabildiğini göstermek 4
4 Disiplinler arası takımlarda çalışabilme becerisi ve mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahip olma. 3
5 Lojistik uygulamaları için gerekli olan teknikleri, yetenekleri ve modern araçları kullanma becerisi 3
6 Temel bilgisayar bilimleri ve mesleğinin gerektirdiği bilgisayar programları kullanabilme 1
7 Sorumluluğu altında çalışanların performanslarını objektif olarak değerlendirmek ve denetlemek 3
8 Alanında yeterli olacak düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olmak 1
9 Yönetim, iş güvenliği ve işçi sağlığı ve çevre koruması hakkında bilgi sahibi olma 3
10 Çağın sorunları hakkında bilgi sahibi olma ve yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci 5
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 40
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
Sözlü sınav 0 0
Portfolyo 0 0
Doküman İncelemesi 0 0
Performans değerlendirme 0 0
Sunum 0 0
Alan Çalışması 0 0
Vaka Çalışması 0 0
Video Kaydı 0 0
Öz değerlendirme 0 0
Akran Değerlendirme 0 0
Eşleştirme Testleri 0 0
Çoktan seçmeli test 0 0
Kısa Cevaplı test 0 0
Kontrol listeleri 0 0
Dereceleme Ölçekleri 0 0
Zihin Haritalama 0 0
Araştırma yazısı 0 0
Çevrimiçi anket 0 0
Çevrimiçi Kısa sınav 0 0
TOPLAM 0
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 1 14
Ödevler 0 0 0
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 7 7
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 14 14
İşyükü Saati (30) 30
Toplam İşyükü / Saat 77    
Dersin Akts Kredisi 3    
Ders Notu Kaynak - 1: Ferudun KAYA, (2017). MYO İçin DIŞ TİCARET İŞLEMLERİ YÖNETİMİ, 6. Baskı, İstanbul: Beta Yayınevi Kaynak - 2: Mehmet DİKKAYA, (2020). Dış Ticaret İşlemleri Yönetimi, (Ed.) Adem ÜZÜMCÜ, Erzu-rum: Atatürk Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi Yayını
Diğer Kaynaklar Kaynak - 1: Ferudun KAYA, (2017). MYO İçin DIŞ TİCARET İŞLEMLERİ YÖNETİMİ, 6. Baskı, İstanbul: Beta Yayınevi Kaynak - 2: Mehmet DİKKAYA, (2020). Dış Ticaret İşlemleri Yönetimi, (Ed.) Adem ÜZÜMCÜ, Erzu-rum: Atatürk Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi Yayını
Materyal
Dökümanlar Kaynak - 1: Ferudun KAYA, (2017). MYO İçin DIŞ TİCARET İŞLEMLERİ YÖNETİMİ, 6. Baskı, İstanbul: Beta Yayınevi Kaynak - 2: Mehmet DİKKAYA, (2020). Dış Ticaret İşlemleri Yönetimi, (Ed.) Adem ÜZÜMCÜ, Erzu-rum: Atatürk Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi Yayını
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri