Ders Adı Terminal İşlemleri ve Yönetimi
Ders Kodu LOJ-3106
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Ön Lisans
Yıl 1
Dönem 2.Yarıyıl
AKTS 3
Dersi Veren(ler) Öğr. Gör. Dr. Mustafa DEMİRALAY
Dersin Yardımcıları
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
Önkoşul Dersleri
Dersin İçeriği Liman ve terminal yönetimi konularına giriş niteliğinde olup limanlar, terminaller ve fonksiyonları, gemi ve yük çeşitleri, liman yönetimi, planlaması, finansmanı, teçhizatı konuları işlenecektir.
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Amacı Öğrencilere liman ve terminallerde mülkiyetlik, yönetim, altyapı, üstyapı, kargo elleçleme ekipmanları ve bu tesislerde yürütülen faaliyetler hakkında bilgi vermeyi amaçlamaktadır.
No Dersin Kazanımları  
1 Farklı liman ve terminal tiplerini belirleyebilmek
2 Limanlardaki altyapı, üstyapı elemanlarını ve kullanılan ekipmanları tanımlayabilmek
3 Liman operasyonlarına ilişkin temel bilgileri edinmek
4 Terminal türlerini ve operasyonlarını tanımak
5 İşletmelerin liman seçim kriterlerini tanımak
6 Havalimanı terminalleri ve operasyonları hakkında bilgi sahibi olmak
7 Demiryolu terminalleri ve operasyınları hakkında bilgi sahibi olmak
8 Entegre Lojistik faaliyetleri ve terminallerin önemini kavrayabilmek
DERSİN KAZANIMLARI / PROGRAM YETERLİKLERİ İLİŞKİ MATRİSİ
DKPY1PY2PY3PY4PY5PY6PY7PY8PY9PY10
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
5-Çok Yüksek İlişkili 4- Yüksek İlişkili 3-Orta İlişkili 2- Zayıf İlişkili 1-Çok Zayıf İlişkili 0-İlişkisiz
Hafta Konular  
1 Liman ve Liman Yönetimine Genel Bakış
  Ön Hazırlık: Konuyu Okuma
2 Farklı Liman Çeşitleri ve Fonksiyonları
  Ön Hazırlık: Konuyu Okuma
3 Özel Limanlar ve Devlet Limanları
  Ön Hazırlık: Konuyu Okuma
4 Limanların Gelişimi ve Planlanması
  Ön Hazırlık: Konuyu Okuma
5 Liman Değerlendirme Kriterleri
  Ön Hazırlık: Konuyu Okuma
6 Limanlarda ve Konteyner Terminallerinde Kullanılmakta Olan Temel Ekipmanlar
  Ön Hazırlık: Konuyu Okuma
7 Limanlarda ve Konteyner Terminallerinde Kullanılmakta Olan Yardımcı Ekipmanlar
  Ön Hazırlık: Konuyu Okuma
8 Konu Tekrarı
  Ön Hazırlık: Konuyu Okuma
9 Limanlarda Gemi ve Kara Operasyonları
  Ön Hazırlık: Konuyu Okuma
10 Deniz Operasyonları
  Ön Hazırlık: Konuyu Okuma
11 Liman Performans Ölçümlemesi
  Ön Hazırlık: Konuyu Okuma
12 Konteyner Yönetimi ve Lojistik
  Ön Hazırlık: Konuyu Okuma
13 Dünyada Limanlar
  Ön Hazırlık: Konuyu Okuma
14 Türkiye'de Limanlar
  Ön Hazırlık: Konuyu Okuma
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Lojistik alanıyla ilgili temel kavram ve süreçleri kavrayabilmek 1
2 Lojistik alanında tanımı iyi yapılmış problemlerin çözümü için gerekli olan verileri tanımlama, toplama ve kullanmayı etkin bir biçimde yapabilmek 2
3 Lojistik alanında bağımsız olarak öğrenmeyi ve öğrendiklerini uygulayabildiğini göstermek 1
4 Disiplinler arası takımlarda çalışabilme becerisi ve mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahip olma. 2
5 Lojistik uygulamaları için gerekli olan teknikleri, yetenekleri ve modern araçları kullanma becerisi 1
6 Temel bilgisayar bilimleri ve mesleğinin gerektirdiği bilgisayar programları kullanabilme 2
7 Sorumluluğu altında çalışanların performanslarını objektif olarak değerlendirmek ve denetlemek 1
8 Alanında yeterli olacak düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olmak 2
9 Yönetim, iş güvenliği ve işçi sağlığı ve çevre koruması hakkında bilgi sahibi olma 1
10 Çağın sorunları hakkında bilgi sahibi olma ve yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci 2
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 40
Kısa Sınav 1 40
Ödev 1 20
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
Sözlü sınav 0 0
Portfolyo 0 0
Doküman İncelemesi 0 0
Performans değerlendirme 0 0
Sunum 0 0
Alan Çalışması 0 0
Vaka Çalışması 0 0
Video Kaydı 0 0
Öz değerlendirme 0 0
Akran Değerlendirme 0 0
Eşleştirme Testleri 0 0
Çoktan seçmeli test 0 0
Kısa Cevaplı test 0 0
Kontrol listeleri 0 0
Dereceleme Ölçekleri 0 0
Zihin Haritalama 0 0
Araştırma yazısı 0 0
Çevrimiçi anket 0 0
Çevrimiçi Kısa sınav 0 0
TOPLAM 0
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 2 28
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 1 14
Ödevler 1 10 10
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 20 20
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 20 20
İşyükü Saati (30) 0
Toplam İşyükü / Saat 92    
Dersin Akts Kredisi 3    
Ders Notu Ders Notları
Diğer Kaynaklar Ders Notları
Materyal
Dökümanlar Ders Notları
Ödevler Haftalık çalışma
Sınavlar Vize ve final
Materyal Diğer Vize ve final
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri