Ders Adı İşletme Bilimine Giriş
Ders Kodu LOJ-3107
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Ön Lisans
Yıl 1
Dönem 1.Yarıyıl
AKTS 3
Dersi Veren(ler) Öğr. Gör. Bayram BAYRAKCI
Dersin Yardımcıları
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
Önkoşul Dersleri
Dersin İçeriği İşletmeciliğe giriş, işletme amaçları, işletme çevresi, işletme kuruluşu ve çeşitleri, yönetici ve liderlik, işletme fonksiyonları (yönetim, tedarik, üretim, pazarlama, muhasebe, finans, İKY, halkla ilişkiler, Ar-Ge, örgüt geliştirme)
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Amacı İşletmeyi fonksiyonlarına göre tanımak ve işletmenin işleyişini kavramak
No Dersin Kazanımları  
1 İşletme ve işletmecilikle ilgili temel bilgilere sahip olur.
2 İşletme biliminin teknik, yöntem, model ve yaklaşımlarını tanır, tarihsel süreçteki gelişimini anlar.
3 İşletmelerin ekonomik ve sosyal sistemdeki yerini ve önemini kavrar.
4 İşletmelerin iç ve dış çevresel koşullarını analiz eder, çözüm üreten bilgiye ve bu bilgiyi uygulamaya koyma kararlılığına sahip olur.
5 Ekonomik gerçeklerle uyumlu olacak şekilde işletmelerde rasyonel kararlar alma becerisini edinir.
6 İşletmelerin evrensel, asli, destekleyici ve dönüştürücü tüm fonksiyonlarını kavrar ve uygulamadaki işleyişini öğrenir.
DERSİN KAZANIMLARI / PROGRAM YETERLİKLERİ İLİŞKİ MATRİSİ
DKPY1PY2PY3PY4PY5PY6PY7PY8PY9PY10
1
2
3
4
5
6
5-Çok Yüksek İlişkili 4- Yüksek İlişkili 3-Orta İlişkili 2- Zayıf İlişkili 1-Çok Zayıf İlişkili 0-İlişkisiz
Hafta Konular  
1 İşletmeciliğe Giriş ve İşletmenin Temel Kavramları
  Ön Hazırlık: Şenol, Aydın (2014). İşletmenin Temel Kavramları. İçinde Mustafa Kara & Hayrettin Ertan (Editörler), Genel İşletme. Lisans Yayıncılık, ss. (11-26), 3. Baskı, İstanbul. Çetinkaya Bozkurt, Özlem (2013). Temel Kavramlar ve Tarihçe. İçinde Muazzez Babacan (Editör), İlkeler ve İşlevlerle İşletme. Detay Yayıncılık, Ankara. (ss. 5-38). Kumkale, İlknur (2007). İşletme Yönetimi: Genel İşletmecilik Bilgileri ve Yeni Yaklaşımlar. Abp Yayınevi, 1. Baskı, Trabzon. Papatya, Gürcan (2015). Temel İşletmecilik Bilgisi. Beyazıt Kitabevi Yayınları, 2. Baskı, Isparta.
2 İşletmenin Amaçları ve Rasyonellik İlkeleri
  Ön Hazırlık: Morgül, Şükran (2014). İşletmenin Amaçları. İçinde Mustafa Kara & Hayrettin Ertan (Editörler), Genel İşletme. Lisans Yayıncılık, ss. (29-46), 3. Baskı, İstanbul. Çetinkaya Bozkurt, Özlem ve Babacan, Muazzez (2013). İşletme Kavramı. İçinde Muazzez Babacan (Editör), İlkeler ve İşlevlerle İşletme. Detay Yayıncılık, Ankara. (ss. 39-73). Kumkale, İlknur (2007). İşletme Yönetimi: Genel İşletmecilik Bilgileri ve Yeni Yaklaşımlar. Abp Yayınevi, 1. Baskı, Trabzon. Papatya, Gürcan (2015). Temel İşletmecilik Bilgisi. Beyazıt Kitabevi Yayınları, 2. Baskı, Isparta.
3 İşletme-Çevre Etkileşimi
  Ön Hazırlık: İldirir, Murat (2014). İşletmenin Ekonomi İçindeki Yeri ve Çevresi. İçinde Mustafa Kara & Hayrettin Ertan (Editörler), Genel İşletme. Lisans Yayıncılık, ss. (47-64), 3. Baskı, İstanbul. Çetinkaya Bozkurt, Özlem (2013). Temel Kavramlar ve Tarihçe. İçinde Muazzez Babacan (Editör), İlkeler ve İşlevlerle İşletme. Detay Yayıncılık, Ankara. (ss. 5-38). Kumkale, İlknur (2007). İşletme Yönetimi: Genel İşletmecilik Bilgileri ve Yeni Yaklaşımlar. Abp Yayınevi, 1. Baskı, Trabzon. Mirze, S. Kadri (2014). İşletme. Literatür Yayınları, 4. Baskı, İstanbul.
4 İşletmelerin Sınıflandırılması
  Ön Hazırlık: Akbaş, Rahmi (2014). İşletmelerin Sınıflandırılması. İçinde Mustafa Kara & Hayrettin Ertan (Editörler), Genel İşletme. Lisans Yayıncılık, ss. (65-98), 3. Baskı, İstanbul. İpek Alkan, Gönül (2013). İşletmelerin Sınıflandırılması. İçinde Muazzez Babacan (Editör), İlkeler ve İşlevlerle İşletme. Detay Yayıncılık, Ankara. (ss. 75-113). Kumkale, İlknur (2007). İşletme Yönetimi: Genel İşletmecilik Bilgileri ve Yeni Yaklaşımlar. Abp Yayınevi, 1. Baskı, Trabzon. Mirze, S. Kadri (2014). İşletme. Literatür Yayınları, 4. Baskı, İstanbul. Çakırer, Mehmet Akif (2013). İşletme Yönetimi. Ekin Yayınları, Yenilenmiş 3. Baskı, Bursa.
5 İşletmelerin Kuruluş Çalışmaları
  Ön Hazırlık: Akbaş, Rahmi (2014). İşletmelerin Sınıflandırılması. İçinde Mustafa Kara & Hayrettin Ertan (Editörler), Genel İşletme. Lisans Yayıncılık, ss. (65-98), 3. Baskı, İstanbul. İpek Alkan, Gönül (2013). İşletmelerin Sınıflandırılması. İçinde Muazzez Babacan (Editör), İlkeler ve İşlevlerle İşletme. Detay Yayıncılık, Ankara. (ss. 75-113). Kumkale, İlknur (2007). İşletme Yönetimi: Genel İşletmecilik Bilgileri ve Yeni Yaklaşımlar. Abp Yayınevi, 1. Baskı, Trabzon. Mirze, S. Kadri (2014). İşletme. Literatür Yayınları, 4. Baskı, İstanbul. Çakırer, Mehmet Akif (2013). İşletme Yönetimi. Ekin Yayınları, Yenilenmiş 3. Baskı, Bursa.
6 İşletmelerde Kapasite ve Kapasite Kullanımı
  Ön Hazırlık: Erbaşı, Ali (2014). İşletmelerde Büyüme Kapasite. İçinde Mustafa Kara & Hayrettin Ertan (Editörler), Genel İşletme. Lisans Yayıncılık, ss. (125-162), 3. Baskı, İstanbul. Çetinkaya Bozkurt, Özlem (2013). İşletmelerde Kapasite ve Kullanımı. İçinde Muazzez Babacan (Editör), İlkeler ve İşlevlerle İşletme. Detay Yayıncılık, Ankara. (ss. 75-113). Kumkale, İlknur (2007). İşletme Yönetimi: Genel İşletmecilik Bilgileri ve Yeni Yaklaşımlar. Abp Yayınevi, 1. Baskı, Trabzon. Mirze, S. Kadri (2014). İşletme. Literatür Yayınları, 4. Baskı, İstanbul. Çakırer, Mehmet Akif (2013). İşletme Yönetimi. Ekin Yayınları, Yenilenmiş 3. Baskı, Bursa.
7 İşletmelerde Büyüme ve Büyüme Stratejileri
  Ön Hazırlık: Erbaşı, Ali (2014). İşletmelerde Büyüme Kapasite. İçinde Mustafa Kara & Hayrettin Ertan (Editörler), Genel İşletme. Lisans Yayıncılık, ss. (125-162), 3. Baskı, İstanbul. Çetinkaya Bozkurt, Özlem (2013). İşletmelerde Kapasite ve Kullanımı. İçinde Muazzez Babacan (Editör), İlkeler ve İşlevlerle İşletme. Detay Yayıncılık, Ankara. (ss. 75-113). Kumkale, İlknur (2007). İşletme Yönetimi: Genel İşletmecilik Bilgileri ve Yeni Yaklaşımlar. Abp Yayınevi, 1. Baskı, Trabzon. Mirze, S. Kadri (2014). İşletme. Literatür Yayınları, 4. Baskı, İstanbul. Çakırer, Mehmet Akif (2013). İşletme Yönetimi. Ekin Yayınları, Yenilenmiş 3. Baskı, Bursa.
8 İşletme Fonksiyonları – Evrensel Fonksiyon Olarak Yönetim
  Ön Hazırlık: Kumkale, İlknur (2007). İşletme Yönetimi: Genel İşletmecilik Bilgileri ve Yeni Yaklaşımlar. Abp Yayınevi, 1. Baskı, Trabzon. Mirze, S. Kadri (2014). İşletme. Literatür Yayınları, 4. Baskı, İstanbul. Çakırer, Mehmet Akif (2013). İşletme Yönetimi. Ekin Yayınları, Yenilenmiş 3. Baskı, Bursa. Yayınları, Yenilenmiş 3. Baskı, Bursa.
9 İşletme Fonksiyonları – Temel Fonksiyon Olarak Tedarik Yönetimi
  Ön Hazırlık: Şimşek, M. Şerif ve Çelik, Adnan (2010). Genel İşletme. Eğitim Akademi Yayınları, 6. Baskı, Konya. Mirze, Kadri (2014). İşletme. Literatür Yayınları, 4. Baskı, İstanbul. Babacan, Muazzez (2013). İşletmelerin Gelir-Gider ve Kar Hedefleri. İçinde Muazzez Babacan (Editör), İlkeler ve İşlevlerle İşletme, (ss. 165-194). Detay Yayıncılık 2. Baskı, Ankara.
10 İşletme Fonksiyonları – Temel Fonksiyon Olarak Üretim ve İşlemler Yönetimi
  Ön Hazırlık: Şimşek, M. Şerif ve Çelik, Adnan (2010). Genel İşletme. Eğitim Akademi Yayınları, 6. Baskı, Konya. Mirze, Kadri (2014). İşletme. Literatür Yayınları, 4. Baskı, İstanbul. Babacan, Muazzez (2013). İşletmelerin Gelir-Gider ve Kar Hedefleri. İçinde Muazzez Babacan (Editör), İlkeler ve İşlevlerle İşletme, (ss. 165-194). Detay Yayıncılık 2. Baskı, Ankara.
11 İşletme Fonksiyonları – Temel Fonksiyon Olarak Pazarlama Yönetimi
  Ön Hazırlık: Şimşek, M. Şerif ve Çelik, Adnan (2010). Genel İşletme. Eğitim Akademi Yayınları, 6. Baskı, Konya. Mirze, Kadri (2014). İşletme. Literatür Yayınları, 4. Baskı, İstanbul. Onaran, Berrin (2013). Pazarlama İşlevi. İçinde Muazzez Babacan (Editör), İlkeler ve İşlevlerle İşletme, (ss. 291-339). Detay Yayıncılık 2. Baskı, Ankara.
12 İşletme Fonksiyonları – Destekleyici Fonksiyonlar Olarak Muhasebe ve Finans Yönetimi
  Ön Hazırlık: Şimşek, M. Şerif ve Çelik, Adnan (2010). Genel İşletme. Eğitim Akademi Yayınları, 6. Baskı, Konya. Mirze, Kadri (2014). İşletme. Literatür Yayınları, 4. Baskı, İstanbul. Alkan, Gönül İpek (2013). Muhasebe İşlevi. İçinde Muazzez Babacan (Editör), İlkeler ve İşlevlerle İşletme, (ss. 390-420). Detay Yayıncılık 2. Baskı, Ankara.
13 İşletme Fonksiyonları – Destekleyici Fonksiyonlar Olarak İnsan Kaynakları Yönetimi ve Halkla İlişkiler Yönetimi
  Ön Hazırlık: Dinç, Mehmet (2014). İnsan Kaynakları Yönetimi. İçinde Mustafa Kara ve Hayrettin Ertan (Editörler), Genel İşletme, (ss. 271-294). Lisans Yayınları, 3. Baskı, İstanbul. Mirze, Kadri (2014). İşletme. Literatür Yayınları, 4. Baskı, İstanbul. Eriş, Engin Deniz ve Bulut, Zeki Atıl (2013). İnsan Kaynakları Yönetimi İşlevi. İçinde Muazzez Babacan (Editör), İlkeler ve İşlevlerle İşletme, (ss. 469-507). Detay Yayıncılık 2. Baskı, Ankara. Sabuncuoğlu, Zeyyat (2018). İnsan Kaynakları Yönetimi. Aktüel Yayınları, Güncellenmiş ve Genişletilmiş 9. Baskı,
14 İşletme Fonksiyonları – Dönüştürücü Fonksiyonlar Olarak Araştırma-Geliştirme Yönetimi ve Örgütsel Geliştirme
  Ön Hazırlık: Atay, Osman (2014). İşletmelerde Araştırma-Geliştirme (Ar-Ge) Faaliyetleri. İçinde Mustafa Kara ve Hayrettin Ertan (Editörler), Genel İşletme, (ss. 307-320). Lisans Yayınları, 3. Baskı, İstanbul. Babacan, Muazzez (2013). Araştırma – Geliştirme İşlevi. İçinde Muazzez Babacan (Editör), İlkeler ve İşlevlerle İşletme, (ss. 547-571). Detay Yayıncılık 2. Baskı, Ankara. Prof. Dr. İsmail ÜSTEL. Ar-Ge Yönetimi Sunumu
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Lojistik alanıyla ilgili temel kavram ve süreçleri kavrayabilmek 3
2 Lojistik alanında tanımı iyi yapılmış problemlerin çözümü için gerekli olan verileri tanımlama, toplama ve kullanmayı etkin bir biçimde yapabilmek 2
3 Lojistik alanında bağımsız olarak öğrenmeyi ve öğrendiklerini uygulayabildiğini göstermek 4
4 Disiplinler arası takımlarda çalışabilme becerisi ve mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahip olma. 2
5 Lojistik uygulamaları için gerekli olan teknikleri, yetenekleri ve modern araçları kullanma becerisi 3
6 Temel bilgisayar bilimleri ve mesleğinin gerektirdiği bilgisayar programları kullanabilme 2
7 Sorumluluğu altında çalışanların performanslarını objektif olarak değerlendirmek ve denetlemek 4
8 Alanında yeterli olacak düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olmak 3
9 Yönetim, iş güvenliği ve işçi sağlığı ve çevre koruması hakkında bilgi sahibi olma 4
10 Çağın sorunları hakkında bilgi sahibi olma ve yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci 3
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 100
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
Sözlü sınav 0 0
Portfolyo 0 0
Doküman İncelemesi 0 0
Performans değerlendirme 0 0
Sunum 0 0
Alan Çalışması 0 0
Vaka Çalışması 0 0
Video Kaydı 0 0
Öz değerlendirme 0 0
Akran Değerlendirme 0 0
Eşleştirme Testleri 0 0
Çoktan seçmeli test 0 0
Kısa Cevaplı test 0 0
Kontrol listeleri 0 0
Dereceleme Ölçekleri 0 0
Zihin Haritalama 0 0
Araştırma yazısı 0 0
Çevrimiçi anket 0 0
Çevrimiçi Kısa sınav 0 0
TOPLAM 0
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 1 14
Ödevler 1 10 10
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 10 10
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 20 20
İşyükü Saati (30) 30
Toplam İşyükü / Saat 96    
Dersin Akts Kredisi 3    
Ders Notu İŞLETME BİLİMLERİNE GİRİŞ, ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ AÇIK ÖĞRETİM FAKÜLTESİ ISBN: 978-975-442-214-6 ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ AÇIK ÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINI ERZURUM
Diğer Kaynaklar İŞLETME BİLİMLERİNE GİRİŞ, ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ AÇIK ÖĞRETİM FAKÜLTESİ ISBN: 978-975-442-214-6 ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ AÇIK ÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINI ERZURUM
Materyal
Dökümanlar İŞLETME BİLİMLERİNE GİRİŞ, ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ AÇIK ÖĞRETİM FAKÜLTESİ ISBN: 978-975-442-214-6 ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ AÇIK ÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINI ERZURUM
Ödevler Genel İşletme/İşletme Bilimine Giriş Dersleri ile ilgili herhangi bir kavrama ilişkin a) Bilimsel Kitap Okuma ve Özetleme Çalışması b) Vaka İncelemesi c) İşyeri Ziyaretleri ve Girişimci/Yöneticilerle Görüşme Çalışması
Sınavlar
Materyal Diğer Şenol, Aydın (2014). İşletmenin Temel Kavramları. İçinde Mustafa Kara & Hayrettin Ertan (Editörler), Genel İşletme. Lisans Yayıncılık, ss. (11-26), 3. Baskı, İstanbul. Çetinkaya Bozkurt, Özlem (2013). Temel Kavramlar ve Tarihçe. İçinde Muazzez Babacan (Editör), İlkeler ve İşlevlerle İşletme. Detay Yayıncılık, Ankara. (ss. 5-38). Kumkale, İlknur (2007). İşletme Yönetimi: Genel İşletmecilik Bilgileri ve Yeni Yaklaşımlar. Abp Yayınevi, 1. Baskı, Trabzon. Papatya, Gürcan (2015). Temel İşletmecilik Bilgisi. Beyazıt Kitabevi Yayınları, 2. Baskı, Isparta.
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri