Ders Adı Ulaştırma Sistemleri
Ders Kodu LOJ-3108
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Ön Lisans
Yıl 1
Dönem 2.Yarıyıl
AKTS 2
Dersi Veren(ler) Öğr. Gör. Bayram BAYRAKCI
Dersin Yardımcıları
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
Önkoşul Dersleri
Dersin İçeriği Farklı ulaştırma sistemlerini, lojistik penceresinden bakarak, ele alınmıştır. Ulaştırma türlerini basit ve mümkün olduğunca anlaşılır biçimde tanıtıp; özelliklerini, üstün ve zayıf yanlarını açıklayarak, bunları birbirleriyle kıyaslanmıştır. Ayrıca Ulaştırma türlerinin lojistikle ilişkisini ortaya koyulmuştur.
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Amacı Ulaşım gereksinimini ve ulaştırma kavramını tanımlayabilecek, ulaştırmanın önemini ve yararlarını açıklayabilecek, ulaştırma türlerini sıralayarak her birinin önemini açıklayabilecek ve ulaştırmanın ekonomik - ticari sonuçları ile lojistik arasındaki ilişkiyi açıklayabilecek bilgi ve becerilere sahip olması amaçlanmaktadır.
No Dersin Kazanımları  
1 Ulaşım gereksinimini ve ulaştırma kavramını tanımlayabilecek
2 Ulaştırmanın önemini ve yararlarını açıklayabilecek
3 Ulaştırma türlerini sıralayarak her birinin önemini açıklayabilecek
4 Ulaştırmanın ekonomik – ticari sonuçları ile lojistik arasındaki ilişkiyi açıklayabilecek
5 Karayolu taşımacılığının diğer taşımacılık türlerine göre üstünlüklerini ve ülke ekonomisine katkısını gösterebilecek
6 Demiryolu taşımacılığını açıklayabilecek
7 Hava taşımacılığına ilişkin temel kavramları ve sektörün bileşenlerini tanımlayabilecek
8 Deniz taşımacılığının önemi ve diğer taşımacılık türlerine göre avantajlarını gösterebilecek
DERSİN KAZANIMLARI / PROGRAM YETERLİKLERİ İLİŞKİ MATRİSİ
DKPY1PY2PY3PY4PY5PY6PY7PY8PY9PY10
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
5-Çok Yüksek İlişkili 4- Yüksek İlişkili 3-Orta İlişkili 2- Zayıf İlişkili 1-Çok Zayıf İlişkili 0-İlişkisiz
Hafta Konular  
1 Ulaşım Gereksinimi ve Ulaştırma Kavramı
2 Ulaştırma Türleri
3 Karayolu Taşımacılığının Önemi
4 Karayolu Taşımacılığına İlişkin Temel Kavramlar
5 Demiryolu Taşımacılığına Genel Bakış
6 Demiryolu Taşımacılığı ve Lojistik
7 Hava Taşımacılığına İlişkin Temel Kavramlar
8 Hava Kargo ve Taşımacılığı
9 Deniz Yolu Taşımacılığının Önemi
10 Deniz Yolu Taşımacılığında Teslim Şekilleri
11 Diğer Taşımacılık Türleri
12 Ulaştırma Türlerinin Entegrasyonu
13 Taşımacılık Düzenlemeleri
14 Genel değerlendirme soru-cevap
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Lojistik alanıyla ilgili temel kavram ve süreçleri kavrayabilmek 5
2 Lojistik alanında tanımı iyi yapılmış problemlerin çözümü için gerekli olan verileri tanımlama, toplama ve kullanmayı etkin bir biçimde yapabilmek 5
3 Lojistik alanında bağımsız olarak öğrenmeyi ve öğrendiklerini uygulayabildiğini göstermek 5
4 Disiplinler arası takımlarda çalışabilme becerisi ve mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahip olma. 5
5 Lojistik uygulamaları için gerekli olan teknikleri, yetenekleri ve modern araçları kullanma becerisi 5
6 Temel bilgisayar bilimleri ve mesleğinin gerektirdiği bilgisayar programları kullanabilme 1
7 Sorumluluğu altında çalışanların performanslarını objektif olarak değerlendirmek ve denetlemek 3
8 Alanında yeterli olacak düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olmak 1
9 Yönetim, iş güvenliği ve işçi sağlığı ve çevre koruması hakkında bilgi sahibi olma 2
10 Çağın sorunları hakkında bilgi sahibi olma ve yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci 4
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 40
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
Sözlü sınav 0 0
Portfolyo 0 0
Doküman İncelemesi 0 0
Performans değerlendirme 0 0
Sunum 0 0
Alan Çalışması 0 0
Vaka Çalışması 0 0
Video Kaydı 0 0
Öz değerlendirme 0 0
Akran Değerlendirme 0 0
Eşleştirme Testleri 0 0
Çoktan seçmeli test 0 0
Kısa Cevaplı test 0 0
Kontrol listeleri 0 0
Dereceleme Ölçekleri 0 0
Zihin Haritalama 0 0
Araştırma yazısı 0 0
Çevrimiçi anket 0 0
Çevrimiçi Kısa sınav 0 0
TOPLAM 0
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 2 28
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 1 14
Ödevler 0 0 0
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 15 15
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 15 15
İşyükü Saati (30) 30
Toplam İşyükü / Saat 72    
Dersin Akts Kredisi 2    
Ders Notu ERGÜN KAYA, ERKİN KARADAYI, MESERRET NALÇAKAN, ENDER GEREDE, HAYDAR ARAS, ÜNAL BATTAL, FERHAN KUYUCAK ŞENGÜR, (2016). ULAŞTURMA SİSTEMLERİ, (Editör: Nil Aras ve Ender Gerede), 3. Baskı, Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Yayınevi
Diğer Kaynaklar ERGÜN KAYA, ERKİN KARADAYI, MESERRET NALÇAKAN, ENDER GEREDE, HAYDAR ARAS, ÜNAL BATTAL, FERHAN KUYUCAK ŞENGÜR, (2016). ULAŞTURMA SİSTEMLERİ, (Editör: Nil Aras ve Ender Gerede), 3. Baskı, Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Yayınevi
Materyal
Dökümanlar ERGÜN KAYA, ERKİN KARADAYI, MESERRET NALÇAKAN, ENDER GEREDE, HAYDAR ARAS, ÜNAL BATTAL, FERHAN KUYUCAK ŞENGÜR, (2016). ULAŞTURMA SİSTEMLERİ, (Editör: Nil Aras ve Ender Gerede), 3. Baskı, Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Yayınevi
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri