Ders Adı Lojistik Planlama ve Modelleme
Ders Kodu LOJ-3110
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Ön Lisans
Yıl 1
Dönem 2.Yarıyıl
AKTS 2
Dersi Veren(ler) Prof. Dr. Abdullah Sütçü
Dersin Yardımcıları
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
Önkoşul Dersleri
Dersin İçeriği Lojistik sistemlerde maliyet azaltma ve hizmet düzeyini arttırmaya yönelik analiz yöntemleri ve araç rotalama, gezgin satıcı gibi problemler detaylı olarak incelenecektir.
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Amacı En az maliyet ile en yüksek hizmet kalitesi için gerekli yöntemleri işlemek, lojistik sistemlerin tasarımı, envanter yönetimi, depo tasarımı, tesis konumlandırılması ve yük taşımacılığında karşılaşılacak kararlarda yöneylem tekniklerinin kullanılabilmesini sağlamak
No Dersin Kazanımları  
1 Lojistik sistemlerde analitik yöntemlerin kullanımını gerektiren planları problemleri ve ilgili kararları tespit edebilecektir.
2 Lojistik sistemlerde analitik yöntemlerin kullanımını gerektiren planları problemleri ve ilgili kararları kısa, orta ve uzun vadede değerlendirebilecektir.
3 Problemin veri girdilerini ve değişkenlerini tanımlayabilecektir.
4 Modelle ilgili çözüm tekniğini belirleyebilecektir.
5 Modelle ilgili en uygun çözümü bulup yorumlayabilecektir.
6 Problemin muhtemel sorunlarını değerlendirebilecektir.
7 Optimizasyon süreçlerini değerlendirebilecektir.
DERSİN KAZANIMLARI / PROGRAM YETERLİKLERİ İLİŞKİ MATRİSİ
DKPY1PY2PY3PY4PY5PY6PY7PY8PY9PY10
1
2
3
4
5
6
7
5-Çok Yüksek İlişkili 4- Yüksek İlişkili 3-Orta İlişkili 2- Zayıf İlişkili 1-Çok Zayıf İlişkili 0-İlişkisiz
Hafta Konular  
1 Giriş; Lojistik Sistem Analizi
  Ön Hazırlık: Konuyu Okuma
2 Lojistik Network Tasarımı ve Planlaması
  Ön Hazırlık: Konuyu Okuma
3 Tesis Yerleşkesi Problemi
  Ön Hazırlık: Konuyu Okuma
4 Network Analizi ve En Az Maliyetli Akış Problemleri
  Ön Hazırlık: Konuyu Okuma
5 Hizmet Ağı Tasarım Problemleri
  Ön Hazırlık: Konuyu Okuma
6 Yüklemelerin Birleştirilmesi ve Sevk Edilmesi / Taşıma Modları Arasında Seçim Modelleri
  Ön Hazırlık: Konuyu Okuma
7 Karar Teorisi
  Ön Hazırlık: Konuyu Okuma
8 Konu Tekrarı
  Ön Hazırlık: Konuyu Okuma
9 Doğrusal Programlama Yöntemi
  Ön Hazırlık: Konuyu Okuma
10 Kısa Mesafe Yük Taşıma Planlaması ve Yönetimi
  Ön Hazırlık: Konuyu Okuma
11 Araç Rotalama Problemi ve Sezgisel Yöntemler
  Ön Hazırlık: Konuyu Okuma
12 Ulaştırma Problemleri
  Ön Hazırlık: Konuyu Okuma
13 Atama Problemleri
  Ön Hazırlık: Konuyu Okuma
14 Kuyruk Teorisi
  Ön Hazırlık: Konuyu Okuma
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Lojistik alanıyla ilgili temel kavram ve süreçleri kavrayabilmek 1
2 Lojistik alanında tanımı iyi yapılmış problemlerin çözümü için gerekli olan verileri tanımlama, toplama ve kullanmayı etkin bir biçimde yapabilmek 2
3 Lojistik alanında bağımsız olarak öğrenmeyi ve öğrendiklerini uygulayabildiğini göstermek 1
4 Disiplinler arası takımlarda çalışabilme becerisi ve mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahip olma. 2
5 Lojistik uygulamaları için gerekli olan teknikleri, yetenekleri ve modern araçları kullanma becerisi 1
6 Temel bilgisayar bilimleri ve mesleğinin gerektirdiği bilgisayar programları kullanabilme 2
7 Sorumluluğu altında çalışanların performanslarını objektif olarak değerlendirmek ve denetlemek 1
8 Alanında yeterli olacak düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olmak 2
9 Yönetim, iş güvenliği ve işçi sağlığı ve çevre koruması hakkında bilgi sahibi olma 1
10 Çağın sorunları hakkında bilgi sahibi olma ve yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci 2
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 40
Kısa Sınav 1 40
Ödev 1 20
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
Sözlü sınav 0 0
Portfolyo 0 0
Doküman İncelemesi 0 0
Performans değerlendirme 0 0
Sunum 0 0
Alan Çalışması 0 0
Vaka Çalışması 0 0
Video Kaydı 0 0
Öz değerlendirme 0 0
Akran Değerlendirme 0 0
Eşleştirme Testleri 0 0
Çoktan seçmeli test 0 0
Kısa Cevaplı test 0 0
Kontrol listeleri 0 0
Dereceleme Ölçekleri 0 0
Zihin Haritalama 0 0
Araştırma yazısı 0 0
Çevrimiçi anket 0 0
Çevrimiçi Kısa sınav 0 0
TOPLAM 0
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 2 28
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 1 14
Ödevler 1 10 10
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 0 0 0
Yarıyıl Sonu Sınavı 0 0 0
İşyükü Saati (30) 0
Toplam İşyükü / Saat 52    
Dersin Akts Kredisi 2    
Ders Notu Ders Notları
Diğer Kaynaklar Ders Notları
Materyal
Dökümanlar Ders Notları
Ödevler Haftalık çalışma
Sınavlar Vize ve Final
Materyal Diğer Vize ve Final
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri