Ders Adı Finansal Muhasebe
Ders Kodu LOJ-3111
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Ön Lisans
Yıl 1
Dönem 1.Yarıyıl
AKTS 4
Dersi Veren(ler) ÖĞR.GÖR. DR. Mustafa DEMİRALAY
Dersin Yardımcıları
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
Önkoşul Dersleri
Dersin İçeriği uhasebe İle İlgili Temel Kavramlar:Muhasebenin tanımı, muhasebe ile ilgili gruplar, genel kabul görmüş muhasebe ilkeleri ve uygulamaya yön veren temel kavramlar, muhasebe kayıt araçları, Muhasebe ile İlgili Hesaplar: Muhasebede hesap kavramı ve gruplandırılması, hesap planı ve hesapların işleyişi, Muhasebe Kayıtları: Dönen varlıklar, duran varlıklar, kısa ve uzun vadeli yabancı kaynaklar ve öz kaynaklar ile ilgili muhasebe uygulamaları.
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Amacı Tekdüzen muhasebe sistemi çerçevesinde muhasebe uygulamalarının incelenmesi ve bu konuda muhasebe uygulamalarını yönlendiren muhasebenin temel kavramlarının, Genel Kabul Görmüş Muhasebe İlkelerinin tanıtılması, tekdüzen hesap planının ve işleyişinin örneklerle ele alınması
No Dersin Kazanımları  
1 1) Muhasebe ile ilgili temel kavramları tanıyabilir
2 2) Aylık mizanları düzenleyebilir
3 3)Bilânço ve gelir tablosunun düzenleme ile ilgili temel ilkeleri kavrayabilir
4 4)Bilânço ve gelir tablosu hesaplarının işleyişini kavrayarak genel geçici mizan düz
5 5) Dönen Varlık kalemlerinin yevmiye işlemlerini yevmiye defterine kaydeder
DERSİN KAZANIMLARI / PROGRAM YETERLİKLERİ İLİŞKİ MATRİSİ
DKPY1PY2PY3PY4PY5PY6PY7PY8PY9PY10
1
2
3
4
5
5-Çok Yüksek İlişkili 4- Yüksek İlişkili 3-Orta İlişkili 2- Zayıf İlişkili 1-Çok Zayıf İlişkili 0-İlişkisiz
Hafta Konular  
1 Temel kavramlar (işletme, muhasebe, muhasebe türleri, Türkiye’de Muhasebe Mesleği ve Mali Tablo Kullanıcıları)
  Ön Hazırlık: Genel Muhasebe / Durmuş Acar-Nilüfer Tetik,Detay Yayıncılık
2 Muhasebenin temel denkliği
  Ön Hazırlık: Genel Muhasebe / Durmuş Acar-Nilüfer Tetik,Detay Yayıncılık
3 Hesap Kavramı ve Hesapların İşleyiş Kuralları
4 Muhasebede İş Akışı,Muhasebede Kullanılan Defter ve Belgeler
5 Muhasebede İşlem Sırası ve 1 Yıllık Muhasebe Döngüsü
6 Muhasebenin temel İlke ve Varsayımları
7 Tekdüzen Hesap Planı, Bilanço ve Gelir Tablosu
8 Nakit Hareketlerinin Muhasebeleştirilmesi
9 ARA SINAV (VİZE)
10 Menkul Kıymet hareketleri ve Muhasebeleştirilmesi
11 İşletmelerde Mal Hareketleri ve Muhasebeleştirilmesi
12 Katma Değer Vergisi ve Muhasebeleştirilmesi
13 Ticari Alacaklar ve Ticari Borçların Muhasebeleştirilmesi
14 Genel Uygulama
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Lojistik alanıyla ilgili temel kavram ve süreçleri kavrayabilmek 2
2 Lojistik alanında tanımı iyi yapılmış problemlerin çözümü için gerekli olan verileri tanımlama, toplama ve kullanmayı etkin bir biçimde yapabilmek 2
3 Lojistik alanında bağımsız olarak öğrenmeyi ve öğrendiklerini uygulayabildiğini göstermek 2
4 Disiplinler arası takımlarda çalışabilme becerisi ve mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahip olma. 2
5 Lojistik uygulamaları için gerekli olan teknikleri, yetenekleri ve modern araçları kullanma becerisi 2
6 Temel bilgisayar bilimleri ve mesleğinin gerektirdiği bilgisayar programları kullanabilme 2
7 Sorumluluğu altında çalışanların performanslarını objektif olarak değerlendirmek ve denetlemek 2
8 Alanında yeterli olacak düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olmak 2
9 Yönetim, iş güvenliği ve işçi sağlığı ve çevre koruması hakkında bilgi sahibi olma 2
10 Çağın sorunları hakkında bilgi sahibi olma ve yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci 2
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 100
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
Sözlü sınav 0 0
Portfolyo 0 0
Doküman İncelemesi 0 0
Performans değerlendirme 0 0
Sunum 0 0
Alan Çalışması 0 0
Vaka Çalışması 0 0
Video Kaydı 0 0
Öz değerlendirme 0 0
Akran Değerlendirme 0 0
Eşleştirme Testleri 0 0
Çoktan seçmeli test 0 0
Kısa Cevaplı test 0 0
Kontrol listeleri 0 0
Dereceleme Ölçekleri 0 0
Zihin Haritalama 0 0
Araştırma yazısı 0 0
Çevrimiçi anket 0 0
Çevrimiçi Kısa sınav 0 0
TOPLAM 0
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 2 25 50
Ödevler 1 10 10
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 10 10
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 10 10
İşyükü Saati (30) 0
Toplam İşyükü / Saat 122    
Dersin Akts Kredisi 4    
Ders Notu Genel Muhasebe / Durmuş Acar-Nilüfer Tetik,Detay Yayıncılık Sevilengül, Orhan, “Genel Muhasebe”, Gazi Kitapevi, Ankara, 2005, 12.Baskı, 9-61 Beyazıtlı, Ercan,”Genel Muhasebe Problemleri, Siyasal Yayınevi, 9.Baskı, Ankara, 2005,3-600
Diğer Kaynaklar Genel Muhasebe / Durmuş Acar-Nilüfer Tetik,Detay Yayıncılık Sevilengül, Orhan, “Genel Muhasebe”, Gazi Kitapevi, Ankara, 2005, 12.Baskı, 9-61 Beyazıtlı, Ercan,”Genel Muhasebe Problemleri, Siyasal Yayınevi, 9.Baskı, Ankara, 2005,3-600
Materyal
Dökümanlar Genel Muhasebe / Durmuş Acar-Nilüfer Tetik,Detay Yayıncılık Sevilengül, Orhan, “Genel Muhasebe”, Gazi Kitapevi, Ankara, 2005, 12.Baskı, 9-61 Beyazıtlı, Ercan,”Genel Muhasebe Problemleri, Siyasal Yayınevi, 9.Baskı, Ankara, 2005,3-600
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri