Ders Adı İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku
Ders Kodu LOJ-3112
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Ön Lisans
Yıl 1
Dönem 2.Yarıyıl
AKTS 3
Dersi Veren(ler) Öğr.Gör. Bayram BAYRAKCI
Dersin Yardımcıları
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
Önkoşul Dersleri
Dersin İçeriği Bu ders kapsamında; iş hukukunun temel ilke ve kavramları, iş sözleşmelerinin unsurları, türleri, işçi ve işverenin iş sözleşmesinden doğan borçları, iş sözleşmesinin fesih bildirimiyle sona ermesi ve iş sözleşmesini fesih dışında sona erdiren haller, iş sözleşmesinin sona ermesinin hukuki sonuçları, iş hukukunda çalışma sürelerinden doğan çeşitli uyuşmazlıklar anlatılmaktadır. Ayrıca toplu iş hukukuna ilişkin kavram ve meseleler ele alınmaktadır. Sosyal güvenlik hukukunun konusu ve amacı, Türkiye’deki sosyal sigorta türleri, iş sağlığı ve güvenliği, sosyal sigortalara ilişkin işverenin yükümlülükleri ve sorumluluğu gibi konular da derste ele alınan diğer temel meselelerdir.
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Amacı İş hukukuna ilişkin temel ilkelerin ve bireysel ve toplu iş uyuşmazlıklarını çözümlemeye yönelik teorik ve pratik bilgilerin öğrenci tarafından edinilmesi amaçlanır. Sosyal Güvenlik Hukukunun temel kavram ve kurumlarını tanıtmak, ilgili mevzuat doğrultusunda sigortalıların iş kazası ve meslek hastalığından, malullük, yaşlılık ve ölüm sigortalarından doğan haklarını ve işverenlerin yükümlülüklerini açıklamaktır.
No Dersin Kazanımları  
1 Bireysel ve Toplu İş Hukukunun temel kavramlarını bilir.
2 Bireysel ve toplu iş ilişkilerinin hukuki boyutlarını öğrenir.
3 Ortaya çıkabilecek uyuşmazlıkların çözümüne dair teorik ve pratik bilgiye sahip olur.
4 Sosyal Güvenlik Hukukunun temel kavram ve kurumlarını tanıyarak, 5510 sayılı Kanundaki düzenlemelerle ilgili bilgi sahibi olur.
5 Sendikalar kanunun temel kavram ve kurumlarını tanıyarak uyuşmazlıkların çözümüne yönelik teorik bilgiye sahibi olur.
DERSİN KAZANIMLARI / PROGRAM YETERLİKLERİ İLİŞKİ MATRİSİ
DKPY1PY2PY3PY4PY5PY6PY7PY8PY9PY10
1
2
3
4
5
5-Çok Yüksek İlişkili 4- Yüksek İlişkili 3-Orta İlişkili 2- Zayıf İlişkili 1-Çok Zayıf İlişkili 0-İlişkisiz
Hafta Konular  
1 İş Hukuku Kavramı ve İş Hukukunun Kaynakları
  Ön Hazırlık: İŞ HUKUKU ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINI ERZURUM, 2019
2 İş Hukukunun Temel Kavramları
  Ön Hazırlık: İŞ HUKUKU, ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINI ERZURUM, 2019
3 İş Hukukunun Kapsamı
  Ön Hazırlık: İŞ HUKUKU, ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINI ERZURUM, 2019
4 İş Sözleşmesi Kavramı ve Türleri
  Ön Hazırlık: İŞ HUKUKU, ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINI ERZURUM, 2019
5 İş Sözleşmesinin Meydana Gelmesi
  Ön Hazırlık: İŞ HUKUKU, ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINI ERZURUM, 2019
6 İşçi ve İşverenin Borçları
  Ön Hazırlık: İŞ HUKUKU, ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINI ERZURUM, 2019
7 İş Sözleşmesinin Süreli Fesih Bildirimiyle Sona Ermesi
  Ön Hazırlık: İŞ HUKUKU, ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINI ERZURUM, 2019
8 İş Sözleşmesinin Haklı Nedenle Sona Ermesi
  Ön Hazırlık: İŞ HUKUKU, ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINI ERZURUM, 2019
9 İş Sözleşmesinin Sona Ermesinin Hukuki Sonuçları
  Ön Hazırlık: İŞ HUKUKU, ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINI ERZURUM, 2019
10 Çalışma Süreleri
  Ön Hazırlık: İŞ HUKUKU, ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINI ERZURUM, 2019
11 Dinlenme ve Tatil Hakkı
  Ön Hazırlık: İŞ HUKUKU, ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINI ERZURUM, 2019
12 İş Sağlığı ve Güvenliği
  Ön Hazırlık: İŞ HUKUKU, ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINI ERZURUM, 2019
13 Sendikalar Hukuku
  Ön Hazırlık: İŞ HUKUKU, ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINI ERZURUM, 2019
14 Toplu İş Sözleşmesi ve Toplu İş Uyuşmazlıkları
  Ön Hazırlık: İŞ HUKUKU, ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINI ERZURUM, 2019
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Lojistik alanıyla ilgili temel kavram ve süreçleri kavrayabilmek 1
2 Lojistik alanında tanımı iyi yapılmış problemlerin çözümü için gerekli olan verileri tanımlama, toplama ve kullanmayı etkin bir biçimde yapabilmek 1
3 Lojistik alanında bağımsız olarak öğrenmeyi ve öğrendiklerini uygulayabildiğini göstermek 2
4 Disiplinler arası takımlarda çalışabilme becerisi ve mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahip olma. 3
5 Lojistik uygulamaları için gerekli olan teknikleri, yetenekleri ve modern araçları kullanma becerisi 2
6 Temel bilgisayar bilimleri ve mesleğinin gerektirdiği bilgisayar programları kullanabilme 2
7 Sorumluluğu altında çalışanların performanslarını objektif olarak değerlendirmek ve denetlemek 3
8 Alanında yeterli olacak düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olmak 1
9 Yönetim, iş güvenliği ve işçi sağlığı ve çevre koruması hakkında bilgi sahibi olma 5
10 Çağın sorunları hakkında bilgi sahibi olma ve yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci 3
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 0 0
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
Sözlü sınav 0 0
Portfolyo 0 0
Doküman İncelemesi 0 0
Performans değerlendirme 0 0
Sunum 0 0
Alan Çalışması 0 0
Vaka Çalışması 0 0
Video Kaydı 0 0
Öz değerlendirme 0 0
Akran Değerlendirme 0 0
Eşleştirme Testleri 0 0
Çoktan seçmeli test 0 0
Kısa Cevaplı test 0 0
Kontrol listeleri 0 0
Dereceleme Ölçekleri 0 0
Zihin Haritalama 0 0
Araştırma yazısı 0 0
Çevrimiçi anket 0 0
Çevrimiçi Kısa sınav 0 0
TOPLAM 0
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 3 42
Ödevler 1 4 4
Sunum 1 4 4
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 1 1
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 1 1
İşyükü Saati (30) 30
Toplam İşyükü / Saat 94    
Dersin Akts Kredisi 3    
Ders Notu 1.İŞ HUKUKU ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINI ERZURUM, 2019 2. İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku/Polat Tuncer….Ekin Yayınevi,2015. 3. İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku/Yusuf Alper ve İlknur Kalkış..Dora Yayınevi, Bursa, 2018. 4.İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku/Müjdat Şakar…Beta Yayınevi, İstanbul,2019. 5.İş Hukuku, Haluk Hadi Sümer/ Seçkin Yayıncılık, Ankara,2019. 6.İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku/Kenan Ören, Nobel Yayınevi, Ankara,2017.
Diğer Kaynaklar 1.İŞ HUKUKU ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINI ERZURUM, 2019 2. İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku/Polat Tuncer….Ekin Yayınevi,2015. 3. İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku/Yusuf Alper ve İlknur Kalkış..Dora Yayınevi, Bursa, 2018. 4.İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku/Müjdat Şakar…Beta Yayınevi, İstanbul,2019. 5.İş Hukuku, Haluk Hadi Sümer/ Seçkin Yayıncılık, Ankara,2019. 6.İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku/Kenan Ören, Nobel Yayınevi, Ankara,2017.
Materyal
Dökümanlar 1.İŞ HUKUKU ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINI ERZURUM, 2019 2. İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku/Polat Tuncer….Ekin Yayınevi,2015. 3. İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku/Yusuf Alper ve İlknur Kalkış..Dora Yayınevi, Bursa, 2018. 4.İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku/Müjdat Şakar…Beta Yayınevi, İstanbul,2019. 5.İş Hukuku, Haluk Hadi Sümer/ Seçkin Yayıncılık, Ankara,2019. 6.İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku/Kenan Ören, Nobel Yayınevi, Ankara,2017.
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri