Ders Adı Yönetim ve Organizasyon
Ders Kodu LOJ-3114
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Ön Lisans
Yıl 1
Dönem 2.Yarıyıl
AKTS 3
Dersi Veren(ler) Öğr. Gör. Dr. Mustafa DEMİRALAY
Dersin Yardımcıları -
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
Önkoşul Dersleri
Dersin İçeriği Yönetim ve organizasyon ile ilgili temel kavramlar ile yönetim kuramlarını; modern öncesi dönem-modern dönem ve post modern dönem olarak inceleyebilme ve yönetimin işlevlerini ve sürecini kavrayabilmeyi içerir.
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Amacı Yönetim ve organizasyon bilgisini sahip olup, güncel işletme yöneticiliği uygulamalarını yakından izleyebilecek beceri ve yetenekleri geliştirmek.
No Dersin Kazanımları  
1 Eleştirel bir tarzda yönetim kuramlarını değerlendirebilir ve sorgulayabilir.
2 Çalışma hayatında günümüzde ortaya çıkan yönetime ilişkin değişimlerin tarihsel arka planının bilincinde olabilir ve uygulamaları değerlendirebilir.
3 Yönetim yaklaşımlarının siyasi, ekonomik ve toplumsal yapılarla olan ilişkilerini anlayabilir ve çözümleyebilir.
4 Yönetimin ve yöneticiliğin değişen uygulamalarını izleyebilir.
5 Yönetsel süreçleri kavrayabilir ve irdeleyebilir.
6 Yönetim kuramlarını karşılaştırmalı olarak eleştirel biçimde değerlendirebilir.
7 Günümüz yönetim anlayışını geçirilen evreler ışığında sorgulayabilir ve değerlendirip uygulayabilir.
8 Güncel olaylara yönetsel bakış açısı geliştirebilir.
DERSİN KAZANIMLARI / PROGRAM YETERLİKLERİ İLİŞKİ MATRİSİ
DKPY1PY2PY3PY4PY5PY6PY7PY8PY9PY10
1
2
3
4
5
6
7
8
5-Çok Yüksek İlişkili 4- Yüksek İlişkili 3-Orta İlişkili 2- Zayıf İlişkili 1-Çok Zayıf İlişkili 0-İlişkisiz
Hafta Konular  
1 Yönetimde Temel Kavramlar ve Özellikler
  Ön Hazırlık: Güncellenen haftalık ders sunumları.
2 Yönetim Biliminin Gelişimi
  Ön Hazırlık: Güncellenen haftalık ders sunumları.
3 Planlama ve Karar Verme
  Ön Hazırlık: Güncellenen haftalık ders sunumları.
4 Örgütsel Yapı ve Tasarım
  Ön Hazırlık: Güncellenen haftalık ders sunumları.
5 İşletme Yönetiminde Yetki, Güç ve Liderlik
  Ön Hazırlık: Güncellenen haftalık ders sunumları.
6 Motivasyon
  Ön Hazırlık: Güncellenen haftalık ders sunumları.
7 Örgütsel İletişim
  Ön Hazırlık: Güncellenen haftalık ders sunumları.
8 Denetim Fonksiyonu
  Ön Hazırlık: Güncellenen haftalık ders sunumları.
9 İşletme Yönetiminde Gruplar ve Takım (Ekip) Çalışması
  Ön Hazırlık: Güncellenen haftalık ders sunumları.
10 Bilgi Yönetimi
  Ön Hazırlık: Güncellenen haftalık ders sunumları.
11 Küresel İşletme Yönetimi
  Ön Hazırlık: Güncellenen haftalık ders sunumları
12 Kültürlerarası Yönetim
  Ön Hazırlık: Güncellenen haftalık ders sunumları
13 Yeni Örgütsel Tasarımlar
  Ön Hazırlık: Güncellenen haftalık ders sunumları
14 Kurumsal Sosyal Sorumluluk ve Etik
  Ön Hazırlık: Güncellenen haftalık ders sunumları
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Lojistik alanıyla ilgili temel kavram ve süreçleri kavrayabilmek 2
2 Lojistik alanında tanımı iyi yapılmış problemlerin çözümü için gerekli olan verileri tanımlama, toplama ve kullanmayı etkin bir biçimde yapabilmek 1
3 Lojistik alanında bağımsız olarak öğrenmeyi ve öğrendiklerini uygulayabildiğini göstermek 2
4 Disiplinler arası takımlarda çalışabilme becerisi ve mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahip olma. 1
5 Lojistik uygulamaları için gerekli olan teknikleri, yetenekleri ve modern araçları kullanma becerisi 2
6 Temel bilgisayar bilimleri ve mesleğinin gerektirdiği bilgisayar programları kullanabilme 1
7 Sorumluluğu altında çalışanların performanslarını objektif olarak değerlendirmek ve denetlemek 2
8 Alanında yeterli olacak düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olmak 2
9 Yönetim, iş güvenliği ve işçi sağlığı ve çevre koruması hakkında bilgi sahibi olma 2
10 Çağın sorunları hakkında bilgi sahibi olma ve yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci 2
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 100
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
Sözlü sınav 0 0
Portfolyo 0 0
Doküman İncelemesi 0 0
Performans değerlendirme 0 0
Sunum 0 0
Alan Çalışması 0 0
Vaka Çalışması 0 0
Video Kaydı 0 0
Öz değerlendirme 0 0
Akran Değerlendirme 0 0
Eşleştirme Testleri 0 0
Çoktan seçmeli test 0 0
Kısa Cevaplı test 0 0
Kontrol listeleri 0 0
Dereceleme Ölçekleri 0 0
Zihin Haritalama 0 0
Araştırma yazısı 0 0
Çevrimiçi anket 0 0
Çevrimiçi Kısa sınav 0 0
TOPLAM 0
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 2 28
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 1 14
Ödevler 1 10 10
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 15 15
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 15 15
İşyükü Saati (30) 30
Toplam İşyükü / Saat 82    
Dersin Akts Kredisi 3    
Ders Notu Yönetim ve Organizasyon (Prof. Dr. Erol EREN) İşletme Yöneticiliği (Prof. Dr. Tamer KOÇEL) Yönetim ve Organizasyon (Prof. Dr. Şerif ŞİMŞEK)
Diğer Kaynaklar Yönetim ve Organizasyon (Prof. Dr. Erol EREN) İşletme Yöneticiliği (Prof. Dr. Tamer KOÇEL) Yönetim ve Organizasyon (Prof. Dr. Şerif ŞİMŞEK)
Materyal
Dökümanlar Yönetim ve Organizasyon (Prof. Dr. Erol EREN) İşletme Yöneticiliği (Prof. Dr. Tamer KOÇEL) Yönetim ve Organizasyon (Prof. Dr. Şerif ŞİMŞEK)
Ödevler
Sınavlar Vize (ara sınav) ve final
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri