Ders Adı Mesleki İngilizce I
Ders Kodu LOJ-3154
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Ön Lisans
Yıl 1
Dönem 2.Yarıyıl
AKTS 3
Dersi Veren(ler) Öğr. Gör. Fadime Çiğdem ZENCİRCİ
Dersin Yardımcıları
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
Önkoşul Dersleri
Dersin İçeriği 1) Bazı İngilizce gramer konularını pratik yapma: a, an, the, İngiliz alfabesi, some, any, a lot of, much, many, few, a few, a little, ülkeler ve milliyetler, meslekler, çoğul isimler, doğal ve sıralama bildiren sayılar, in, on, at, Geniş zaman, emir cümleleri, sıklık bildiren zarflar, sıfatların derecelendirilmesi, edilgen cümleler. 2) A)LOJİSTİĞİN TANIMI B) LOJİSTİK SERVİSLERİ
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Amacı 1) Görsel ve yazılı medyada İngilizce olarak bildirilen yeni gelişme ve yenilikleri anlama ve okuyabilme. 2) Meslekleri ile alakalı İngilizce bir dergiye abone olmak ve uluslararası lojistikte neler olup bittiğini takip etmek. 3) Hem Türk hemde uluslararası lojistik şirketlerinde iyi maaşlı bir iş bulmak.
No Dersin Kazanımları  
1 1) İngilizce süreli bir yayını ( gazete ve ya dergi) okuyabilme ve anlayabilmek.
2 2) Fazla zorluk çekmeden hem ulusal hem de uluslararası bir lojistik şirketinde lojistiğin bütün alanlarında çalışabilmek.
3 3) Uluslararası bir lojistik şirketinin ulusal ve ya uluslararası bazda distribütörü olmak ve bir dağıtım merkezi kurmak.
4 4) Basit düzeyde grammer öğrenmek
5 5) Lojistik kavramlarının ingilizcelerini öğrenmek
DERSİN KAZANIMLARI / PROGRAM YETERLİKLERİ İLİŞKİ MATRİSİ
DKPY1PY2PY3PY4PY5PY6PY7PY8PY9PY10
1
2
3
4
5
5-Çok Yüksek İlişkili 4- Yüksek İlişkili 3-Orta İlişkili 2- Zayıf İlişkili 1-Çok Zayıf İlişkili 0-İlişkisiz
Hafta Konular  
1 Tanışma. Derste kullanılan kaynakları tanıtma ve derste ne yapılacağını açıklama.
  Ön Hazırlık: Research and reading
2 Gözden geçirme.İngiliz alfabesi. Miktar bildiren ifadeler:some, any, a lot of, lots of, much, many, few, a few, a little
  Ön Hazırlık: İlgili konuları araştırma ve okuma
3 Gözden geçirme.Bazı ülkeler ve milliyetler. Çoğul isimler.
  Ön Hazırlık: İlgili konuları araştırma ve okuma
4 Tanımlık ifadeler:a, an, the and zero. Doğal sayılar: 1, 2 , 3, 4...
  Ön Hazırlık: İlgili konuları araştırma ve okuma
5 Sıralama bildiren sayılar:the 1st, 2nd, 3rd, 4th... Tarih sorma ve söylemeler.
  Ön Hazırlık: İlgili konuları araştırma ve okuma
6 Zaman ifadeleri: in, on, at. There is... There are... Is there...? Are there...?
  Ön Hazırlık: İlgili konuları araştırma ve okuma
7 Sıklık bildiren zarflar:always, usually, often, somtimes, never. Geniş zaman: Olumlu ve olumsuz
  Ön Hazırlık: İlgili konuları araştırma ve okuma
8 Geniş zaman: Soru şekilleri. Normal bir günde yapılanları anlatan bir kompozisyon yazma.
  Ön Hazırlık: İlgili konuları araştırma ve okuma
9 Emir cümleleri: Olumlu ve olumsuz. Edilgen cümleler: Geniş zaman edilgen cümleleri.
  Ön Hazırlık: İlgili konuları araştırma ve okuma
10 I) Lojistiğin tanımı: a) Lojistiğin değişik alanları. b) Lojistiğin tanımları. c) Lojistikle ilgili fiiller ve isimler. d) Lojistikte düzenli faaliyetler.
  Ön Hazırlık: İlgili konuları araştırma ve okuma
11 e) Lojistikteki görevler. f)İş sorumlulukları hakkında konuşma. g) Düzenli faaliyetler hakkında konuşma.
  Ön Hazırlık: İlgili konuları araştırma ve okuma
12 h) Okuma makalesi: Çin'in gelişen ihracat ticareti. II) Lojistik servisleri: a) Lojistik kısaltmaları: (FCL, 3PL, HGV, DC, LCL, EDI, VAS, RFID, ISO, GPS)
  Ön Hazırlık: İlgili konuları araştırma ve okuma
13 b) ürün çeşitliliği c) müşteriye şirketin lojistik servislerini satma d) Okuma parçası: 3pl de yakın zamandaki trendler.
  Ön Hazırlık: İlgili konuları araştırma ve okuma
14 f) online servisleri açıklama. g) okuma parçası:Birleşik devletler posta hizmetleri için yeni bir yol cihazı.
  Ön Hazırlık: İlgili konuları araştırma ve okuma
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Lojistik alanıyla ilgili temel kavram ve süreçleri kavrayabilmek 3
2 Lojistik alanında tanımı iyi yapılmış problemlerin çözümü için gerekli olan verileri tanımlama, toplama ve kullanmayı etkin bir biçimde yapabilmek 1
3 Lojistik alanında bağımsız olarak öğrenmeyi ve öğrendiklerini uygulayabildiğini göstermek 3
4 Disiplinler arası takımlarda çalışabilme becerisi ve mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahip olma. 1
5 Lojistik uygulamaları için gerekli olan teknikleri, yetenekleri ve modern araçları kullanma becerisi 1
6 Temel bilgisayar bilimleri ve mesleğinin gerektirdiği bilgisayar programları kullanabilme 1
7 Sorumluluğu altında çalışanların performanslarını objektif olarak değerlendirmek ve denetlemek 1
8 Alanında yeterli olacak düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olmak 5
9 Yönetim, iş güvenliği ve işçi sağlığı ve çevre koruması hakkında bilgi sahibi olma 1
10 Çağın sorunları hakkında bilgi sahibi olma ve yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci 3
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 80
Kısa Sınav 0 0
Ödev 1 20
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
Sözlü sınav 0 0
Portfolyo 0 0
Doküman İncelemesi 0 0
Performans değerlendirme 0 0
Sunum 0 0
Alan Çalışması 0 0
Vaka Çalışması 0 0
Video Kaydı 0 0
Öz değerlendirme 0 0
Akran Değerlendirme 0 0
Eşleştirme Testleri 0 0
Çoktan seçmeli test 0 0
Kısa Cevaplı test 0 0
Kontrol listeleri 0 0
Dereceleme Ölçekleri 0 0
Zihin Haritalama 0 0
Araştırma yazısı 0 0
Çevrimiçi anket 0 0
Çevrimiçi Kısa sınav 0 0
TOPLAM 0
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 2 28
Ödevler 1 5 5
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 10 10
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 10 10
İşyükü Saati (30) 30
Toplam İşyükü / Saat 95    
Dersin Akts Kredisi 3    
Ders Notu Her dönem farklı lojistikle ilgili bir dökümanın tercüme edilmesi
Diğer Kaynaklar Her dönem farklı lojistikle ilgili bir dökümanın tercüme edilmesi
Materyal
Dökümanlar Her dönem farklı lojistikle ilgili bir dökümanın tercüme edilmesi
Ödevler Her hafta lojistikle ilgili dökümanın bir parağrafının öğrenciler tarafından tercüme edilip, derste tekrar edilmesi.
Sınavlar Sınavlar test olarak yapılır.
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri