Ders Adı Türkiye Ekonomisi
Ders Kodu LOJ-3158
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Ön Lisans
Yıl 1
Dönem 2.Yarıyıl
AKTS 3
Dersi Veren(ler) Öğr. Gör. Bayram BAYRAKCI
Dersin Yardımcıları
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
Önkoşul Dersleri
Dersin İçeriği Osmanlı Devletinin Avrupa Devletleriyle Yaptığı Serbest Ticaret Anlaşmaları(1838) ve Sonuçları Cumhuriyet öncesi dönemden devreden önemli ekonomik sorunlar(1908-1922) 1923-1932 Dönemi : Türkiye Cumhuriyetinin Kuruluşu, ekonomik toparlanma ve ulusal ekonomi politikalarının doğuş yılları 1933-1939 Dönemi: Korumacı ve devletçi sanayileşme 1940-1945 Dönemi: II.Dünya Savaşı ve Savaş Ekonomisi Uygulamaları 1946-1953 Dönemi: İkinci Dünya savaşı sonrası dışa açılma ve liberal ekonomi politikaların başlangıç yılları 1954-1961 Dönemi: Ekonmide Tıkanma Yılları 1962-1979 Dönemi: İthal İkameci ve Planlı kalkınma yılları 1980-1989 Dönemi: Sermayenin karşı saldırısı:Dünyada ve Türkiye’de Neoliberalizm Rüzgarı Dışa açılma (ihracata dayalı büyüme) ve yapısal dönüşüm yılları 1990-2001 Dönemi: İstikrarsızlık ve Kriz Yılları-Sermaye Hareketlerinin Serbestleşmesi İkiz Açık sorunu-1994 Krizi 5 Nisan Kararları ve Sonuçlarının Analizi 2000 yılı enflasyonla mücadele program ve 2001 Krizinin Sonuçları 2002:”Güçlü Ekonomiye Geçiş Programı” 2003-2008: Uluslararası Konjonktür ve Türkiye Ekonomisi 2009 Küresel Finans Krizi ve Türkiye Ekonomisi 2010-15 Arası Türkiye Ekonomisi:Büyüme, İşsizlik, Cari Açık ve Dış Borç sorunları Cumhuriyet Dönemi Türkiye Ekonomisinin Genel değerlendirilmesi AB’nin felsefi temelleri- Avrupa Konseyi’nin Kuruluşu. AET’nin Kuruluşu ve tarihsel genişleme süreci. Türkiye ve AB İlişkilerinin tarihsel gelişim süreci. Helsinki Zirvesi sonrasındaki gelişmeler.
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Amacı Cumhuriyet öncesi dönemden devreden önemli ekonomik sorunları, Türkiye Ekonomisini tarihsel gelişme süreci içerisinde incelemek. Özellikle 1980 öncesi ve sonrası ekonomi politikalarında ortaya çıkan değişmeleri nedenleriyle birlikte öğrenmek. Türkiye’nin AB ile ilişkilerini ortaya çıkaran süreç ve ilişkiden kaynaklanan sorunları, Türkiye’nin ortak AB politikalarını uygulamada elde ettiği kazanımları ve yaşadığı problemleri ortaya koymaktır. Ayrıca, Türkiye’nin tam üyeliği bağlamında fırsat ya da sorun kaynağı olabilecek diğer konular gözden geçirilecektir.
No Dersin Kazanımları  
1 Türkiye’nin temel sosyal ve ekonomik göstergelerini yorumlamanın yanı sıra ekonomik ve beşeri (insani) kalkınma (gelişmişlik) ile ilgili gelişmeleri analiz edebilmek.
2 Milli gelir düzeyi, gelir dağılımı ve ekonomik büyüme ilgili gelişmeleri açıklayıp uluslararası karşılaştırmalar yapabilmek.
3 Kamu ekonomisi ile ilgili gelişmeleri açıklayıp, maliye (gelir ve harcama) politikası uygulamalarını yorumlayabilmek.
4 Üç temel sektördeki (tarım, sanayi ve hizmetler) gelişmeleri açıklayarak Türkiye ekonomisindeki yapısal dönüşümü dönemlere göre tanımlayabilmek.
5 Türkiye’deki ekonomik krizleri ve alınan istikrar kararlarını açıklayıp, izlenen ekonomi politikalarını (özellikle para politikalarını) değerlendirebilmek.
6 Türkiye’nin dış ekonomik ilişkileri ile ilgili göstergelerdeki gelişmeleri açıklayıp, izlenen politikaları analiz edebilmek.
DERSİN KAZANIMLARI / PROGRAM YETERLİKLERİ İLİŞKİ MATRİSİ
DKPY1PY2PY3PY4PY5PY6PY7PY8PY9PY10
1
2
3
4
5
6
5-Çok Yüksek İlişkili 4- Yüksek İlişkili 3-Orta İlişkili 2- Zayıf İlişkili 1-Çok Zayıf İlişkili 0-İlişkisiz
Hafta Konular  
1 Osmanlı Devletinin Avrupa Devletleriyle Yaptığı Serbest Ticaret Anlaşmaları(1838) ve Sonuçları Cumhuriyet öncesi dönemden devreden önemli ekonomik sorunlar(1908-1922)
  Ön Hazırlık: Korkut Boratav, Türkiye İktisat Tarihi 1908-2009,İmge Kitapevi Yakup Kepenek, Nurhan Yentürk, Türkiye Ekonomisi, Remzi Kitabevi, İstanbul,2009. Gülten Kazgan, Tanzimat’tan 21.Yüzyıla Türkiye Ekonomisi . İst. Bilgi Üniversitesi Yayınları Pamuk, Ş.Türkiye’nin 200 Yıllık İktisadi Tarihi. Türkiye İş Bankası Yayınları Rıdvan Karluk, Türkiye Ekonomisinde Yapısal Değişim, Beta Basım Yayım, İstanbul 2007 Ramazan Kurtoğlu, Türkiye Ekonomisi(1883-2010), Sinemis Yayın.
2 Cumhuriyet öncesi dönemden devreden önemli ekonomik sorunlar(1908-1922)
  Ön Hazırlık: Korkut Boratav, Türkiye İktisat Tarihi 1908-2009,İmge Kitapevi Yakup Kepenek, Nurhan Yentürk, Türkiye Ekonomisi, Remzi Kitabevi, İstanbul,2009. Gülten Kazgan, Tanzimat’tan 21.Yüzyıla Türkiye Ekonomisi . İst. Bilgi Üniversitesi Yayınları Pamuk, Ş.Türkiye’nin 200 Yıllık İktisadi Tarihi. Türkiye İş Bankası Yayınları Rıdvan Karluk, Türkiye Ekonomisinde Yapısal Değişim, Beta Basım Yayım, İstanbul 2007 Ramazan Kurtoğlu, Türkiye Ekonomisi(1883-2010), Sinemis Yayın.
3 1923-1932 Dönemi : Türkiye Cumhuriyetinin Kuruluşu, ekonomik toparlanma ve ulusal ekonomi politikalarının doğuş yılları 1933-1939 Dönemi: Korumacı ve devletçi sanayileşme.
  Ön Hazırlık: Korkut Boratav, Türkiye İktisat Tarihi 1908-2009,İmge Kitapevi Yakup Kepenek, Nurhan Yentürk, Türkiye Ekonomisi, Remzi Kitabevi, İstanbul,2009. Gülten Kazgan, Tanzimat’tan 21.Yüzyıla Türkiye Ekonomisi . İst. Bilgi Üniversitesi Yayınları Pamuk, Ş.Türkiye’nin 200 Yıllık İktisadi Tarihi. Türkiye İş Bankası Yayınları Rıdvan Karluk, Türkiye Ekonomisinde Yapısal Değişim, Beta Basım Yayım, İstanbul 2007 Ramazan Kurtoğlu, Türkiye Ekonomisi(1883-2010), Sinemis Yayın.
4 1940-1945 Dönemi: II.Dünya Savaşı ve Savaş Ekonomisi Uygulamaları. 1946-1953 Dönemi: İkinci Dünya savaşı sonrası dışa açılma ve liberal ekonomi politikaların başlangıç yılları 1954-1961 Dönemi: Ekonomide Tıkanma Yılları
  Ön Hazırlık: Korkut Boratav, Türkiye İktisat Tarihi 1908-2009,İmge Kitapevi Yakup Kepenek, Nurhan Yentürk, Türkiye Ekonomisi, Remzi Kitabevi, İstanbul,2009. Gülten Kazgan, Tanzimat’tan 21.Yüzyıla Türkiye Ekonomisi . İst. Bilgi Üniversitesi Yayınları Pamuk, Ş.Türkiye’nin 200 Yıllık İktisadi Tarihi. Türkiye İş Bankası Yayınları Rıdvan Karluk, Türkiye Ekonomisinde Yapısal Değişim, Beta Basım Yayım, İstanbul 2007 Ramazan Kurtoğlu, Türkiye Ekonomisi(1883-2010), Sinemis Yayın.
5 1962-1979 Dönemi: İthal İkameci ve Planlı kalkınma yılları.
  Ön Hazırlık: Korkut Boratav, Türkiye İktisat Tarihi 1908-2009,İmge Kitapevi Yakup Kepenek, Nurhan Yentürk, Türkiye Ekonomisi, Remzi Kitabevi, İstanbul,2009. Gülten Kazgan, Tanzimat’tan 21.Yüzyıla Türkiye Ekonomisi . İst. Bilgi Üniversitesi Yayınları Pamuk, Ş.Türkiye’nin 200 Yıllık İktisadi Tarihi. Türkiye İş Bankası Yayınları Rıdvan Karluk, Türkiye Ekonomisinde Yapısal Değişim, Beta Basım Yayım, İstanbul 2007 Ramazan Kurtoğlu, Türkiye Ekonomisi(1883-2010), Sinemis Yayın.
6 1980-1989 Dönemi: Sermayenin karşı saldırısı:Dünyada ve Türkiye’de Neoliberalizm Rüzgarı Dışa açılma (ihracata dayalı büyüme) ve yapısal dönüşüm yılları
  Ön Hazırlık: Korkut Boratav, Türkiye İktisat Tarihi 1908-2009,İmge Kitapevi Yakup Kepenek, Nurhan Yentürk, Türkiye Ekonomisi, Remzi Kitabevi, İstanbul,2009. Gülten Kazgan, Tanzimat’tan 21.Yüzyıla Türkiye Ekonomisi . İst. Bilgi Üniversitesi Yayınları Pamuk, Ş.Türkiye’nin 200 Yıllık İktisadi Tarihi. Türkiye İş Bankası Yayınları Rıdvan Karluk, Türkiye Ekonomisinde Yapısal Değişim, Beta Basım Yayım, İstanbul 2007 Ramazan Kurtoğlu, Türkiye Ekonomisi(1883-2010), Sinemis Yayın.
7 1990-2000 Dönemi: İstikrarsızlık ve Kriz Yılları-Sermaye Hareketlerinin Serbestleşmesi. İkiz Açık sorunu-1994 Krizi 5 Nisan Kararları ve Sonuçlarının Analizi
  Ön Hazırlık: Korkut Boratav, Türkiye İktisat Tarihi 1908-2009,İmge Kitapevi Yakup Kepenek, Nurhan Yentürk, Türkiye Ekonomisi, Remzi Kitabevi, İstanbul,2009. Gülten Kazgan, Tanzimat’tan 21.Yüzyıla Türkiye Ekonomisi . İst. Bilgi Üniversitesi Yayınları Pamuk, Ş.Türkiye’nin 200 Yıllık İktisadi Tarihi. Türkiye İş Bankası Yayınları Rıdvan Karluk, Türkiye Ekonomisinde Yapısal Değişim, Beta Basım Yayım, İstanbul 2007 Ramazan Kurtoğlu, Türkiye Ekonomisi(1883-2010), Sinemis Yayın.
8 2000 yılı enflasyonla mücadele programı ve 2001 Krizinin Sonuçları 2002:”Güçlü Ekonomiye Geçiş Programı”
  Ön Hazırlık: Korkut Boratav, Türkiye İktisat Tarihi 1908-2009,İmge Kitapevi Yakup Kepenek, Nurhan Yentürk, Türkiye Ekonomisi, Remzi Kitabevi, İstanbul,2009. Gülten Kazgan, Tanzimat’tan 21.Yüzyıla Türkiye Ekonomisi . İst. Bilgi Üniversitesi Yayınları Pamuk, Ş.Türkiye’nin 200 Yıllık İktisadi Tarihi. Türkiye İş Bankası Yayınları Rıdvan Karluk, Türkiye Ekonomisinde Yapısal Değişim, Beta Basım Yayım, İstanbul 2007 Ramazan Kurtoğlu, Türkiye Ekonomisi(1883-2010), Sinemis Yayın.
9 2003-2008: Uluslararası Konjonktür ve Türkiye Ekonomisi 2009 Küresel Finans Krizi ve Türkiye Ekonomisi.
  Ön Hazırlık: Korkut Boratav, Türkiye İktisat Tarihi 1908-2009,İmge Kitapevi Yakup Kepenek, Nurhan Yentürk, Türkiye Ekonomisi, Remzi Kitabevi, İstanbul,2009. Gülten Kazgan, Tanzimat’tan 21.Yüzyıla Türkiye Ekonomisi . İst. Bilgi Üniversitesi Yayınları Pamuk, Ş.Türkiye’nin 200 Yıllık İktisadi Tarihi. Türkiye İş Bankası Yayınları Rıdvan Karluk, Türkiye Ekonomisinde Yapısal Değişim, Beta Basım Yayım, İstanbul 2007 Ramazan Kurtoğlu, Türkiye Ekonomisi(1883-2010), Sinemis Yayın.
10 2010-15 Arası Türkiye Ekonomisi:Büyüme, İşsizlik, Cari Açık ve Dış Borç sorunları Cumhuriyet Dönemi Türkiye Ekonomisinin Genel değerlendirilmesi.
  Ön Hazırlık: Korkut Boratav, Türkiye İktisat Tarihi 1908-2009,İmge Kitapevi Yakup Kepenek, Nurhan Yentürk, Türkiye Ekonomisi, Remzi Kitabevi, İstanbul,2009. Gülten Kazgan, Tanzimat’tan 21.Yüzyıla Türkiye Ekonomisi . İst. Bilgi Üniversitesi Yayınları Pamuk, Ş.Türkiye’nin 200 Yıllık İktisadi Tarihi. Türkiye İş Bankası Yayınları Rıdvan Karluk, Türkiye Ekonomisinde Yapısal Değişim, Beta Basım Yayım, İstanbul 2007 Ramazan Kurtoğlu, Türkiye Ekonomisi(1883-2010), Sinemis Yayın.
11 II.Dünya Savaşı sonrasında Avrupa ve AB’nin felsefi temelleri- Avrupa Konseyi’nin Kuruluşu. AET’nin Kuruluşu ve tarihsel genişleme süreci
  Ön Hazırlık: Rıdvan Karluk, AB ve Türkiye, Beta, İstanbul, ss:1-12, Canan Balkır ve Alan Williams (ed.), Turkey and Europe. Rıdvan Karluk, Avrupa Birliği’ne Evet mi Hayır mı?, Beta, İstanbul. Kenan Çelik, Uluslararası İktisat, Murathan Yay. T.C. AB Bakanlığı Resmi İnternet Sitesi: http://www.ab.gov.tr/ İktisadi Kalkınma Vakfı: http://www.ikv.org.tr/default.asp AB Resmi İnternet Sitesi: https://europa.eu/european-union/about-eu/history_en www.Tuik.gov.tr
12 AB’nin Çeşitli Kriterlerle Gelişmiş Ülkelerle Karşılaştırılması. Avrupa Birliği'nin Temel Kurumları ve Karar Alma Mekanizması. AB’nin Ekonomi Politikası, Parasal Birlik ve Euro’ya Geçiş Süreci.
  Ön Hazırlık: Rıdvan Karluk, AB ve Türkiye, Beta, İstanbul, ss:1-12, Canan Balkır ve Alan Williams (ed.), Turkey and Europe. Rıdvan Karluk, Avrupa Birliği’ne Evet mi Hayır mı?, Beta, İstanbul. Kenan Çelik, Uluslararası İktisat, Murathan Yay. T.C. AB Bakanlığı Resmi İnternet Sitesi: http://www.ab.gov.tr/ İktisadi Kalkınma Vakfı: http://www.ikv.org.tr/default.asp AB Resmi İnternet Sitesi: https://europa.eu/european-union/about-eu/history_en www.Tuik.gov.trRıdvan Karluk, AB ve Türkiye, Beta, İstanbul, ss:1-12, Canan Balkır ve Alan Williams (ed.), Turkey and Europe. Rıdvan Karluk, Avrupa Birliği’ne Evet mi Hayır mı?, Beta, İstanbul. Kenan Çelik, Uluslararası İktisat, Murathan Yay. EU Official Web Site: https://europa.eu/european-union/about-eu/history_en T.R. Ministry for EU Affairs: http://www.ab.gov.tr/ Economic Development Foundation: http://www.ikv.org.tr/default.as www.Tuik.gov.tr
13 Türkiye ve AB İlişkilerinin tarihsel gelişim süreci : Ankara Anlaşması(1963) ve Katma Protokol (1970) Gümrük Birliği Anlaşması (1995) ve Türkiye Ekonomisi’ne Etkilerinin Analizi (1996-2016).
  Ön Hazırlık: Rıdvan Karluk, AB ve Türkiye, Beta, İstanbul, ss:1-12, Canan Balkır ve Alan Williams (ed.), Turkey and Europe. Rıdvan Karluk, Avrupa Birliği’ne Evet mi Hayır mı?, Beta, İstanbul. Kenan Çelik, Uluslararası İktisat, Murathan Yay. T.C. AB Bakanlığı Resmi İnternet Sitesi: http://www.ab.gov.tr/ İktisadi Kalkınma Vakfı: http://www.ikv.org.tr/default.asp AB Resmi İnternet Sitesi: https://europa.eu/european-union/about-eu/history_en www.Tuik.gov.tr
14 Helsinki Zirvesi sonrasındaki gelişmeler(1999-2004)-Tam üyeliğe adaylık statüsü-Türkiye’de yapılan önemli reformlar-Avrupa Birliği Türkiye İlerleme Raporları (1998-2015) Tam Üyelik Müzakereleri, Tarama Süreci, Fasıllar ve Sorunlar (2005-2016). Türkiye'nin Yararlandığı AB Mali Yardımları (AB Fonları ve Hibeleri) Türkiye ve AB İlişkilerinin Geleceğine İlişkin Tartışmalar.
  Ön Hazırlık: Rıdvan Karluk, AB ve Türkiye, Beta, İstanbul, ss:1-12, Canan Balkır ve Alan Williams (ed.), Turkey and Europe. Rıdvan Karluk, Avrupa Birliği’ne Evet mi Hayır mı?, Beta, İstanbul. Kenan Çelik, Uluslararası İktisat, Murathan Yay. T.C. AB Bakanlığı Resmi İnternet Sitesi: http://www.ab.gov.tr/ İktisadi Kalkınma Vakfı: http://www.ikv.org.tr/default.asp AB Resmi İnternet Sitesi: https://europa.eu/european-union/about-eu/history_en www.Tuik.gov.tr
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Lojistik alanıyla ilgili temel kavram ve süreçleri kavrayabilmek 3
2 Lojistik alanında tanımı iyi yapılmış problemlerin çözümü için gerekli olan verileri tanımlama, toplama ve kullanmayı etkin bir biçimde yapabilmek 4
3 Lojistik alanında bağımsız olarak öğrenmeyi ve öğrendiklerini uygulayabildiğini göstermek 5
4 Disiplinler arası takımlarda çalışabilme becerisi ve mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahip olma. 4
5 Lojistik uygulamaları için gerekli olan teknikleri, yetenekleri ve modern araçları kullanma becerisi 4
6 Temel bilgisayar bilimleri ve mesleğinin gerektirdiği bilgisayar programları kullanabilme 2
7 Sorumluluğu altında çalışanların performanslarını objektif olarak değerlendirmek ve denetlemek 4
8 Alanında yeterli olacak düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olmak 1
9 Yönetim, iş güvenliği ve işçi sağlığı ve çevre koruması hakkında bilgi sahibi olma 2
10 Çağın sorunları hakkında bilgi sahibi olma ve yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci 4
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 40
Kısa Sınav 0 0
Ödev 4 20
Devam 1 10
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
Sözlü sınav 0 0
Portfolyo 0 0
Doküman İncelemesi 0 0
Performans değerlendirme 0 0
Sunum 0 0
Alan Çalışması 0 0
Vaka Çalışması 0 0
Video Kaydı 0 0
Öz değerlendirme 0 0
Akran Değerlendirme 0 0
Eşleştirme Testleri 0 0
Çoktan seçmeli test 0 0
Kısa Cevaplı test 0 0
Kontrol listeleri 0 0
Dereceleme Ölçekleri 0 0
Zihin Haritalama 0 0
Araştırma yazısı 0 0
Çevrimiçi anket 0 0
Çevrimiçi Kısa sınav 0 0
TOPLAM 0
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 3 14 42
Ödevler 4 3 12
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 20 20
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 35 35
İşyükü Saati (30) 0
Toplam İşyükü / Saat 93    
Dersin Akts Kredisi 3    
Ders Notu Korkut Boratav, Türkiye İktisat Tarihi 1908-2009,İmge Kitapevi Yakup Kepenek, Nurhan Yentürk, Türkiye Ekonomisi, Remzi Kitabevi, İstanbul,2009. Gülten Kazgan, Tanzimat’tan 21.Yüzyıla Türkiye Ekonomisi . İst. Bilgi Üniversitesi Yayınları Şevket Pamuk, Türkiye’nin 200 Yıllık İktisadi Tarihi. Türkiye İş Bankası Yayınları Rıdvan Karluk, Türkiye Ekonomisinde Yapısal Değişim, Beta Basım Yayım, İstanbul 2007 Ramazan Kurtoğlu, Türkiye Ekonomisi(1883-2010), Sinemis Yayın. Rıdvan Karluk, AB ve Türkiye, Beta, İstanbul, ss:1-12, Canan Balkır ve Alan Williams (ed.), Turkey and Europe. Rıdvan Karluk, Avrupa Birliği’ne Evet mi Hayır mı?, Beta, İstanbul. Kenan Çelik, Uluslararası İktisat, Murathan Yay. T.C. AB Bakanlığı Resmi İnternet Sitesi: http://www.ab.gov.tr/ İktisadi Kalkınma Vakfı: http://www.ikv.org.tr/default.asp AB Resmi İnternet Sitesi: https://europa.eu/european-union/about-eu/history_en www.Tuik.gov.tr Korkut Boratav, Türkiye İktisat Tarihi 1908-2009,İmge Kitapevi Yakup Kepenek, Nurhan Yentürk, Türkiye Ekonomisi, Remzi Kitabevi, İstanbul,2009. Gülten Kazgan, Tanzimat’tan 21.Yüzyıla Türkiye Ekonomisi . İst. Bilgi Üniversitesi Yayınları Şevket Pamuk, Türkiye’nin 200 Yıllık İktisadi Tarihi. Türkiye İş Bankası Yayınları Rıdvan Karluk, Türkiye Ekonomisinde Yapısal Değişim, Beta Basım Yayım, İstanbul 2007 Ramazan Kurtoğlu, Türkiye Ekonomisi(1883-2010), Sinemis Yayın. Rıdvan Karluk, AB ve Türkiye, Beta, İstanbul, ss:1-12, Canan Balkır ve Alan Williams (ed.), Turkey and Europe. Rıdvan Karluk, Avrupa Birliği’ne Evet mi Hayır mı?, Beta, İstanbul. Kenan Çelik, Uluslararası İktisat, Murathan Yay. T.C. AB Bakanlığı Resmi İnternet Sitesi: http://www.ab.gov.tr/ İktisadi Kalkınma Vakfı: http://www.ikv.org.tr/default.asp AB Resmi İnternet Sitesi: https://europa.eu/european-union/about-eu/history_en www.Tuik.gov.tr Korkut Boratav, Türkiye İktisat Tarihi 1908-2009,İmge Kitapevi Yakup Kepenek, Nurhan Yentürk, Türkiye Ekonomisi, Remzi Kitabevi, İstanbul,2009. Gülten Kazgan, Tanzimat’tan 21.Yüzyıla Türkiye Ekonomisi . İst. Bilgi Üniversitesi Yayınları Şevket Pamuk, Türkiye’nin 200 Yıllık İktisadi Tarihi. Türkiye İş Bankası Yayınları Rıdvan Karluk, Türkiye Ekonomisinde Yapısal Değişim, Beta Basım Yayım, İstanbul 2007 Ramazan Kurtoğlu, Türkiye Ekonomisi(1883-2010), Sinemis Yayın. Rıdvan Karluk, AB ve Türkiye, Beta, İstanbul, ss:1-12, Canan Balkır ve Alan Williams (ed.), Turkey and Europe. Rıdvan Karluk, Avrupa Birliği’ne Evet mi Hayır mı?, Beta, İstanbul. Kenan Çelik, Uluslararası İktisat, Murathan Yay. T.C. AB Bakanlığı Resmi İnternet Sitesi: http://www.ab.gov.tr/ İktisadi Kalkınma Vakfı: http://www.ikv.org.tr/default.asp AB Resmi İnternet Sitesi: https://europa.eu/european-union/about-eu/history_en www.Tuik.gov.tr Korkut Boratav, Türkiye İktisat Tarihi 1908-2009,İmge Kitapevi Yakup Kepenek, Nurhan Yentürk, Türkiye Ekonomisi, Remzi Kitabevi, İstanbul,2009. Gülten Kazgan, Tanzimat’tan 21.Yüzyıla Türkiye Ekonomisi . İst. Bilgi Üniversitesi Yayınları Şevket Pamuk, Türkiye’nin 200 Yıllık İktisadi Tarihi. Türkiye İş Bankası Yayınları Rıdvan Karluk, Türkiye Ekonomisinde Yapısal Değişim, Beta Basım Yayım, İstanbul 2007 Ramazan Kurtoğlu, Türkiye Ekonomisi(1883-2010), Sinemis Yayın. Rıdvan Karluk, AB ve Türkiye, Beta, İstanbul, ss:1-12, Canan Balkır ve Alan Williams (ed.), Turkey and Europe. Rıdvan Karluk, Avrupa Birliği’ne Evet mi Hayır mı?, Beta, İstanbul. Kenan Çelik, Uluslararası İktisat, Murathan Yay. T.C. AB Bakanlığı Resmi İnternet Sitesi: http://www.ab.gov.tr/ İktisadi Kalkınma Vakfı: http://www.ikv.org.tr/default.asp AB Resmi İnternet Sitesi: https://europa.eu/european-union/about-eu/history_en www.Tuik.gov.tr Korkut Boratav, Türkiye İktisat Tarihi 1908-2009,İmge Kitapevi Yakup Kepenek, Nurhan Yentürk, Türkiye Ekonomisi, Remzi Kitabevi, İstanbul,2009. Gülten Kazgan, Tanzimat’tan 21.Yüzyıla Türkiye Ekonomisi . İst. Bilgi Üniversitesi Yayınları Şevket Pamuk, Türkiye’nin 200 Yıllık İktisadi Tarihi. Türkiye İş Bankası Yayınları Rıdvan Karluk, Türkiye Ekonomisinde Yapısal Değişim, Beta Basım Yayım, İstanbul 2007 Ramazan Kurtoğlu, Türkiye Ekonomisi(1883-2010), Sinemis Yayın. Rıdvan Karluk, AB ve Türkiye, Beta, İstanbul, ss:1-12, Canan Balkır ve Alan Williams (ed.), Turkey and Europe. Rıdvan Karluk, Avrupa Birliği’ne Evet mi Hayır mı?, Beta, İstanbul. Kenan Çelik, Uluslararası İktisat, Murathan Yay. T.C. AB Bakanlığı Resmi İnternet Sitesi: http://www.ab.gov.tr/ İktisadi Kalkınma Vakfı: http://www.ikv.org.tr/default.asp AB Resmi İnternet Sitesi: https://europa.eu/european-union/about-eu/history_en www.Tuik.gov.tr
Diğer Kaynaklar Korkut Boratav, Türkiye İktisat Tarihi 1908-2009,İmge Kitapevi Yakup Kepenek, Nurhan Yentürk, Türkiye Ekonomisi, Remzi Kitabevi, İstanbul,2009. Gülten Kazgan, Tanzimat’tan 21.Yüzyıla Türkiye Ekonomisi . İst. Bilgi Üniversitesi Yayınları Şevket Pamuk, Türkiye’nin 200 Yıllık İktisadi Tarihi. Türkiye İş Bankası Yayınları Rıdvan Karluk, Türkiye Ekonomisinde Yapısal Değişim, Beta Basım Yayım, İstanbul 2007 Ramazan Kurtoğlu, Türkiye Ekonomisi(1883-2010), Sinemis Yayın. Rıdvan Karluk, AB ve Türkiye, Beta, İstanbul, ss:1-12, Canan Balkır ve Alan Williams (ed.), Turkey and Europe. Rıdvan Karluk, Avrupa Birliği’ne Evet mi Hayır mı?, Beta, İstanbul. Kenan Çelik, Uluslararası İktisat, Murathan Yay. T.C. AB Bakanlığı Resmi İnternet Sitesi: http://www.ab.gov.tr/ İktisadi Kalkınma Vakfı: http://www.ikv.org.tr/default.asp AB Resmi İnternet Sitesi: https://europa.eu/european-union/about-eu/history_en www.Tuik.gov.tr Korkut Boratav, Türkiye İktisat Tarihi 1908-2009,İmge Kitapevi Yakup Kepenek, Nurhan Yentürk, Türkiye Ekonomisi, Remzi Kitabevi, İstanbul,2009. Gülten Kazgan, Tanzimat’tan 21.Yüzyıla Türkiye Ekonomisi . İst. Bilgi Üniversitesi Yayınları Şevket Pamuk, Türkiye’nin 200 Yıllık İktisadi Tarihi. Türkiye İş Bankası Yayınları Rıdvan Karluk, Türkiye Ekonomisinde Yapısal Değişim, Beta Basım Yayım, İstanbul 2007 Ramazan Kurtoğlu, Türkiye Ekonomisi(1883-2010), Sinemis Yayın. Rıdvan Karluk, AB ve Türkiye, Beta, İstanbul, ss:1-12, Canan Balkır ve Alan Williams (ed.), Turkey and Europe. Rıdvan Karluk, Avrupa Birliği’ne Evet mi Hayır mı?, Beta, İstanbul. Kenan Çelik, Uluslararası İktisat, Murathan Yay. T.C. AB Bakanlığı Resmi İnternet Sitesi: http://www.ab.gov.tr/ İktisadi Kalkınma Vakfı: http://www.ikv.org.tr/default.asp AB Resmi İnternet Sitesi: https://europa.eu/european-union/about-eu/history_en www.Tuik.gov.tr Korkut Boratav, Türkiye İktisat Tarihi 1908-2009,İmge Kitapevi Yakup Kepenek, Nurhan Yentürk, Türkiye Ekonomisi, Remzi Kitabevi, İstanbul,2009. Gülten Kazgan, Tanzimat’tan 21.Yüzyıla Türkiye Ekonomisi . İst. Bilgi Üniversitesi Yayınları Şevket Pamuk, Türkiye’nin 200 Yıllık İktisadi Tarihi. Türkiye İş Bankası Yayınları Rıdvan Karluk, Türkiye Ekonomisinde Yapısal Değişim, Beta Basım Yayım, İstanbul 2007 Ramazan Kurtoğlu, Türkiye Ekonomisi(1883-2010), Sinemis Yayın. Rıdvan Karluk, AB ve Türkiye, Beta, İstanbul, ss:1-12, Canan Balkır ve Alan Williams (ed.), Turkey and Europe. Rıdvan Karluk, Avrupa Birliği’ne Evet mi Hayır mı?, Beta, İstanbul. Kenan Çelik, Uluslararası İktisat, Murathan Yay. T.C. AB Bakanlığı Resmi İnternet Sitesi: http://www.ab.gov.tr/ İktisadi Kalkınma Vakfı: http://www.ikv.org.tr/default.asp AB Resmi İnternet Sitesi: https://europa.eu/european-union/about-eu/history_en www.Tuik.gov.tr Korkut Boratav, Türkiye İktisat Tarihi 1908-2009,İmge Kitapevi Yakup Kepenek, Nurhan Yentürk, Türkiye Ekonomisi, Remzi Kitabevi, İstanbul,2009. Gülten Kazgan, Tanzimat’tan 21.Yüzyıla Türkiye Ekonomisi . İst. Bilgi Üniversitesi Yayınları Şevket Pamuk, Türkiye’nin 200 Yıllık İktisadi Tarihi. Türkiye İş Bankası Yayınları Rıdvan Karluk, Türkiye Ekonomisinde Yapısal Değişim, Beta Basım Yayım, İstanbul 2007 Ramazan Kurtoğlu, Türkiye Ekonomisi(1883-2010), Sinemis Yayın. Rıdvan Karluk, AB ve Türkiye, Beta, İstanbul, ss:1-12, Canan Balkır ve Alan Williams (ed.), Turkey and Europe. Rıdvan Karluk, Avrupa Birliği’ne Evet mi Hayır mı?, Beta, İstanbul. Kenan Çelik, Uluslararası İktisat, Murathan Yay. T.C. AB Bakanlığı Resmi İnternet Sitesi: http://www.ab.gov.tr/ İktisadi Kalkınma Vakfı: http://www.ikv.org.tr/default.asp AB Resmi İnternet Sitesi: https://europa.eu/european-union/about-eu/history_en www.Tuik.gov.tr Korkut Boratav, Türkiye İktisat Tarihi 1908-2009,İmge Kitapevi Yakup Kepenek, Nurhan Yentürk, Türkiye Ekonomisi, Remzi Kitabevi, İstanbul,2009. Gülten Kazgan, Tanzimat’tan 21.Yüzyıla Türkiye Ekonomisi . İst. Bilgi Üniversitesi Yayınları Şevket Pamuk, Türkiye’nin 200 Yıllık İktisadi Tarihi. Türkiye İş Bankası Yayınları Rıdvan Karluk, Türkiye Ekonomisinde Yapısal Değişim, Beta Basım Yayım, İstanbul 2007 Ramazan Kurtoğlu, Türkiye Ekonomisi(1883-2010), Sinemis Yayın. Rıdvan Karluk, AB ve Türkiye, Beta, İstanbul, ss:1-12, Canan Balkır ve Alan Williams (ed.), Turkey and Europe. Rıdvan Karluk, Avrupa Birliği’ne Evet mi Hayır mı?, Beta, İstanbul. Kenan Çelik, Uluslararası İktisat, Murathan Yay. T.C. AB Bakanlığı Resmi İnternet Sitesi: http://www.ab.gov.tr/ İktisadi Kalkınma Vakfı: http://www.ikv.org.tr/default.asp AB Resmi İnternet Sitesi: https://europa.eu/european-union/about-eu/history_en www.Tuik.gov.tr
Materyal
Dökümanlar Korkut Boratav, Türkiye İktisat Tarihi 1908-2009,İmge Kitapevi Yakup Kepenek, Nurhan Yentürk, Türkiye Ekonomisi, Remzi Kitabevi, İstanbul,2009. Gülten Kazgan, Tanzimat’tan 21.Yüzyıla Türkiye Ekonomisi . İst. Bilgi Üniversitesi Yayınları Şevket Pamuk, Türkiye’nin 200 Yıllık İktisadi Tarihi. Türkiye İş Bankası Yayınları Rıdvan Karluk, Türkiye Ekonomisinde Yapısal Değişim, Beta Basım Yayım, İstanbul 2007 Ramazan Kurtoğlu, Türkiye Ekonomisi(1883-2010), Sinemis Yayın. Rıdvan Karluk, AB ve Türkiye, Beta, İstanbul, ss:1-12, Canan Balkır ve Alan Williams (ed.), Turkey and Europe. Rıdvan Karluk, Avrupa Birliği’ne Evet mi Hayır mı?, Beta, İstanbul. Kenan Çelik, Uluslararası İktisat, Murathan Yay. T.C. AB Bakanlığı Resmi İnternet Sitesi: http://www.ab.gov.tr/ İktisadi Kalkınma Vakfı: http://www.ikv.org.tr/default.asp AB Resmi İnternet Sitesi: https://europa.eu/european-union/about-eu/history_en www.Tuik.gov.tr Korkut Boratav, Türkiye İktisat Tarihi 1908-2009,İmge Kitapevi Yakup Kepenek, Nurhan Yentürk, Türkiye Ekonomisi, Remzi Kitabevi, İstanbul,2009. Gülten Kazgan, Tanzimat’tan 21.Yüzyıla Türkiye Ekonomisi . İst. Bilgi Üniversitesi Yayınları Şevket Pamuk, Türkiye’nin 200 Yıllık İktisadi Tarihi. Türkiye İş Bankası Yayınları Rıdvan Karluk, Türkiye Ekonomisinde Yapısal Değişim, Beta Basım Yayım, İstanbul 2007 Ramazan Kurtoğlu, Türkiye Ekonomisi(1883-2010), Sinemis Yayın. Rıdvan Karluk, AB ve Türkiye, Beta, İstanbul, ss:1-12, Canan Balkır ve Alan Williams (ed.), Turkey and Europe. Rıdvan Karluk, Avrupa Birliği’ne Evet mi Hayır mı?, Beta, İstanbul. Kenan Çelik, Uluslararası İktisat, Murathan Yay. T.C. AB Bakanlığı Resmi İnternet Sitesi: http://www.ab.gov.tr/ İktisadi Kalkınma Vakfı: http://www.ikv.org.tr/default.asp AB Resmi İnternet Sitesi: https://europa.eu/european-union/about-eu/history_en www.Tuik.gov.tr Korkut Boratav, Türkiye İktisat Tarihi 1908-2009,İmge Kitapevi Yakup Kepenek, Nurhan Yentürk, Türkiye Ekonomisi, Remzi Kitabevi, İstanbul,2009. Gülten Kazgan, Tanzimat’tan 21.Yüzyıla Türkiye Ekonomisi . İst. Bilgi Üniversitesi Yayınları Şevket Pamuk, Türkiye’nin 200 Yıllık İktisadi Tarihi. Türkiye İş Bankası Yayınları Rıdvan Karluk, Türkiye Ekonomisinde Yapısal Değişim, Beta Basım Yayım, İstanbul 2007 Ramazan Kurtoğlu, Türkiye Ekonomisi(1883-2010), Sinemis Yayın. Rıdvan Karluk, AB ve Türkiye, Beta, İstanbul, ss:1-12, Canan Balkır ve Alan Williams (ed.), Turkey and Europe. Rıdvan Karluk, Avrupa Birliği’ne Evet mi Hayır mı?, Beta, İstanbul. Kenan Çelik, Uluslararası İktisat, Murathan Yay. T.C. AB Bakanlığı Resmi İnternet Sitesi: http://www.ab.gov.tr/ İktisadi Kalkınma Vakfı: http://www.ikv.org.tr/default.asp AB Resmi İnternet Sitesi: https://europa.eu/european-union/about-eu/history_en www.Tuik.gov.tr Korkut Boratav, Türkiye İktisat Tarihi 1908-2009,İmge Kitapevi Yakup Kepenek, Nurhan Yentürk, Türkiye Ekonomisi, Remzi Kitabevi, İstanbul,2009. Gülten Kazgan, Tanzimat’tan 21.Yüzyıla Türkiye Ekonomisi . İst. Bilgi Üniversitesi Yayınları Şevket Pamuk, Türkiye’nin 200 Yıllık İktisadi Tarihi. Türkiye İş Bankası Yayınları Rıdvan Karluk, Türkiye Ekonomisinde Yapısal Değişim, Beta Basım Yayım, İstanbul 2007 Ramazan Kurtoğlu, Türkiye Ekonomisi(1883-2010), Sinemis Yayın. Rıdvan Karluk, AB ve Türkiye, Beta, İstanbul, ss:1-12, Canan Balkır ve Alan Williams (ed.), Turkey and Europe. Rıdvan Karluk, Avrupa Birliği’ne Evet mi Hayır mı?, Beta, İstanbul. Kenan Çelik, Uluslararası İktisat, Murathan Yay. T.C. AB Bakanlığı Resmi İnternet Sitesi: http://www.ab.gov.tr/ İktisadi Kalkınma Vakfı: http://www.ikv.org.tr/default.asp AB Resmi İnternet Sitesi: https://europa.eu/european-union/about-eu/history_en www.Tuik.gov.tr Korkut Boratav, Türkiye İktisat Tarihi 1908-2009,İmge Kitapevi Yakup Kepenek, Nurhan Yentürk, Türkiye Ekonomisi, Remzi Kitabevi, İstanbul,2009. Gülten Kazgan, Tanzimat’tan 21.Yüzyıla Türkiye Ekonomisi . İst. Bilgi Üniversitesi Yayınları Şevket Pamuk, Türkiye’nin 200 Yıllık İktisadi Tarihi. Türkiye İş Bankası Yayınları Rıdvan Karluk, Türkiye Ekonomisinde Yapısal Değişim, Beta Basım Yayım, İstanbul 2007 Ramazan Kurtoğlu, Türkiye Ekonomisi(1883-2010), Sinemis Yayın. Rıdvan Karluk, AB ve Türkiye, Beta, İstanbul, ss:1-12, Canan Balkır ve Alan Williams (ed.), Turkey and Europe. Rıdvan Karluk, Avrupa Birliği’ne Evet mi Hayır mı?, Beta, İstanbul. Kenan Çelik, Uluslararası İktisat, Murathan Yay. T.C. AB Bakanlığı Resmi İnternet Sitesi: http://www.ab.gov.tr/ İktisadi Kalkınma Vakfı: http://www.ikv.org.tr/default.asp AB Resmi İnternet Sitesi: https://europa.eu/european-union/about-eu/history_en www.Tuik.gov.tr
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri