Ders Adı Uluslararası Lojistik ve Sigortacılık
Ders Kodu LOJ-3201
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Ön Lisans
Yıl 2
Dönem 3.Yarıyıl
AKTS 5
Dersi Veren(ler) Öğr. Gör. Dr. Mustafa DEMİRALAY
Dersin Yardımcıları
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
Önkoşul Dersleri
Dersin İçeriği Bu derste; ulaştırma sistemleri, uluslararası taşımacılık yönetimi, uluslararası satın alma ve tedarik stratejileri, envanter yönetimi, depolama sistemleri, lojistik bilişim sistemleri, sürdürebilir lojistik ile uluslararası lojistikte diğer konular işlenmektedir.
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Amacı Bu dersin amacı, öğrencilerin uluslararası lojistik ile ilgili temel bilgi ve becerileri kazanmasını sağlamak ve bu alanda uzmanlaşmak isteyecek kişilere detaylı bilgilere ulaşabilecekleri kaynaklar yardımıyla yol göstermektir.
No Dersin Kazanımları  
1 Ulaştırma sistemlerinin genel yapıları ve işlevlerini açıklayabilecek
2 Ulaştırma hizmetlerinin lojistik sistemlerindeki yeri ve önemini ifade edebilecek
3 Uluslararası taşımacılık hizmetleriyle yerel ve bölgesel taşımacılık hizmetlerinin farklarını ayırt edebilecek
4 Lojistik sistemlerinde ulaştırma hizmetinin yönetimi ve ilgili karar süreçlerini tanımlayabilecek
5 Taşıma türleri ve farklı yüklerin taşıma türlerine uygunluğunu belirleyebilecek
6 Ulaştırma ekonomisinin temel ilkeleri ve çalışma mekanizmasını ifade edebilecek
7 Uluslararası taşımacılığın ne olduğu ve kim tarafından yapıldığını tanımlayabilecek
8 Taşıma ve depo yönetiminin temellerini açıklayabilecek
DERSİN KAZANIMLARI / PROGRAM YETERLİKLERİ İLİŞKİ MATRİSİ
DKPY1PY2PY3PY4PY5PY6PY7PY8PY9PY10
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
5-Çok Yüksek İlişkili 4- Yüksek İlişkili 3-Orta İlişkili 2- Zayıf İlişkili 1-Çok Zayıf İlişkili 0-İlişkisiz
Hafta Konular  
1 Derse Giriş - Ulaştırma Sistemleri: Ulaştırma Sistemleri, Uluslararası Lojistik ve Uluslararası Taşımacılık
2 Ulaştırma Sistemleri: Ulaştırma Yönetimi, Taşıma Türlerine Lojistik Bakış Açısı, Ulaştırma Ekonomisi
3 Uluslararası Taşımacılık Yönetimi: Taşımacılık Nedir ve Taşımacılığı Kim Yapar, Taşıma Yönetimi, Depo Yönetimi, Sigortalama, Gümrükleme, Taşımacılıkla İlgili Diğer Faaliyetler
4 Uluslararası Satın Alma ve Tedarik Stratejileri: Tedarik, Satın alma ve Tedarik Zinciri Yönetimi, Uluslararası Ürün Temini, Uluslararası Ticaret Terimleri (Incoterms)
5 Envanter Yönetimi: Envanter, Envanter maliyetleri, Envanter sayma sistemleri
6 Envanter Yönetimi: Envanterin otomatik kimliklendirilmesi, Envanter sınıflandırma sistemleri, Envanter modelleri
7 Depolama Sistemleri: Depolamanın Temelleri, Depo Ekipman ve Araçları, Depo Operasyonları
8 Depolama Sistemleri: Depolarda Yer Kazanımı, Depo Performans Ölçümü, Depo Yönetim Sistemi (DYS) Yazılımları, Çapraz Sevkiyat
9 Lojistik Bilişim Sistemleri: Lojistik Bilgi Teknolojileri
10 Lojistik Bilişim Sistemleri: Lojistik Bilgi Sistemleri
11 Sürdürülebilir Lojistik: Sürdürülebilir Lojistik, Sürdürülebilir Dağıtım Yönetimi, Sürdürülebilir Depo Yönetimi
12 Sürdürülebilir Lojistik: Sürdürülebilir Satın Alma Yönetimi, Tersine Lojistik, Endüstriyel Vaka
13 Uluslararası Lojistikte Diğer Konular: Lojistik Merkezler
14 Uluslararası Lojistikte Diğer Konular: Lojistik Performans Ölçümü
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Lojistik alanıyla ilgili temel kavram ve süreçleri kavrayabilmek 2
2 Lojistik alanında tanımı iyi yapılmış problemlerin çözümü için gerekli olan verileri tanımlama, toplama ve kullanmayı etkin bir biçimde yapabilmek 2
3 Lojistik alanında bağımsız olarak öğrenmeyi ve öğrendiklerini uygulayabildiğini göstermek 2
4 Disiplinler arası takımlarda çalışabilme becerisi ve mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahip olma. 2
5 Lojistik uygulamaları için gerekli olan teknikleri, yetenekleri ve modern araçları kullanma becerisi 2
6 Temel bilgisayar bilimleri ve mesleğinin gerektirdiği bilgisayar programları kullanabilme 1
7 Sorumluluğu altında çalışanların performanslarını objektif olarak değerlendirmek ve denetlemek 2
8 Alanında yeterli olacak düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olmak 1
9 Yönetim, iş güvenliği ve işçi sağlığı ve çevre koruması hakkında bilgi sahibi olma 2
10 Çağın sorunları hakkında bilgi sahibi olma ve yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci 2
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 60
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
Sözlü sınav 0 0
Portfolyo 0 0
Doküman İncelemesi 0 0
Performans değerlendirme 0 0
Sunum 0 0
Alan Çalışması 0 0
Vaka Çalışması 0 0
Video Kaydı 0 0
Öz değerlendirme 0 0
Akran Değerlendirme 0 0
Eşleştirme Testleri 0 0
Çoktan seçmeli test 0 0
Kısa Cevaplı test 0 0
Kontrol listeleri 0 0
Dereceleme Ölçekleri 0 0
Zihin Haritalama 0 0
Araştırma yazısı 0 0
Çevrimiçi anket 0 0
Çevrimiçi Kısa sınav 0 0
TOPLAM 0
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 3 42
Ödevler 0 0 0
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 21 21
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 42 42
İşyükü Saati (30) 30
Toplam İşyükü / Saat 147    
Dersin Akts Kredisi 5    
Ders Notu Güvenç ŞAHİN, Aydın SİPAHİOĞLU, Zehra KAMIŞLI ÖZTÜRK, Gürdal ERTEK, Barbaros ABA ve Gülçin BÜYÜKÖZKAN (2018). ULUSLARARASI LOJİSTİK, (Ed.) Bülent ÇATAY ve Gürkan ÖZTÜRK, Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Yayınları
Diğer Kaynaklar Güvenç ŞAHİN, Aydın SİPAHİOĞLU, Zehra KAMIŞLI ÖZTÜRK, Gürdal ERTEK, Barbaros ABA ve Gülçin BÜYÜKÖZKAN (2018). ULUSLARARASI LOJİSTİK, (Ed.) Bülent ÇATAY ve Gürkan ÖZTÜRK, Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Yayınları
Materyal
Dökümanlar Güvenç ŞAHİN, Aydın SİPAHİOĞLU, Zehra KAMIŞLI ÖZTÜRK, Gürdal ERTEK, Barbaros ABA ve Gülçin BÜYÜKÖZKAN (2018). ULUSLARARASI LOJİSTİK, (Ed.) Bülent ÇATAY ve Gürkan ÖZTÜRK, Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Yayınları
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri