Ders Adı Ticaret Hukuku
Ders Kodu LOJ-3205
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Ön Lisans
Yıl 2
Dönem 3.Yarıyıl
AKTS 4
Dersi Veren(ler) Öğr.Gör. Bayram BAYRAKCI
Dersin Yardımcıları
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
Önkoşul Dersleri
Dersin İçeriği Ticari işletmelerin temel özellikleri, tacir, ticaret ünvanı, işletme adı, marka, haksız rekabet, şirketlerin sınıflandırılması ve temel özellikleri, adi şirket, kollektif şirket, adi komandit şirket, paylı komandit şirket, limited şirket, anonim şirket, kıymetli evrak ve temel özellikleri, kıymetli evrakların sınıflandırılması, ciro işlemleri, bono, poliçe ve çek.
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Amacı Ticari işletme hukuku, şirketler hukuku ve kıymetli evraklar hukuku hakkında bilgi sahibi olmak
No Dersin Kazanımları  
1 Ticaret hukukunun temel kavramlarını ve Kapsamının öğretilmesi.
2 Ticari ahlakı ve Tacir olmanın hukuksal sonuçlarını öğrenmek.
3 Ticaret şirketlerini tanıma ve şirket ortaklarının hak ve sorumluluklarını öğrenmek.
4 Lojistikte sektörde ticaretin hukuki boyutunun benimsetilmesi.
5 Günlük yaşamda kullanılan kıymetli evrakın ne anlama geldiği ve kullanımın yaratabileceği muhtemel sonuçları öğrenmek.
6 Ticaret hukukunun niteliklerine sahip olarak Nitelikli şirket çalışanı olabilmek.
7 Sosyal bilimler mezunu bir kişinin sahip olması gereken entelektüel birikime sahip olmak.
DERSİN KAZANIMLARI / PROGRAM YETERLİKLERİ İLİŞKİ MATRİSİ
DKPY1PY2PY3PY4PY5PY6PY7PY8PY9PY10
1
2
3
4
5
6
7
5-Çok Yüksek İlişkili 4- Yüksek İlişkili 3-Orta İlişkili 2- Zayıf İlişkili 1-Çok Zayıf İlişkili 0-İlişkisiz
Hafta Konular  
1 Ticari işletme, ticari iş, ticari yargı, tacir, esnaf
  Ön Hazırlık: TİCARET HUKUKU, ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ ISBN: 978-975-442-828-5 ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINI ERZURUM
2 Ticaret sicili, ticaret ünvanı, işletme adı, marka
  Ön Hazırlık: TİCARET HUKUKU, ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ ISBN: 978-975-442-828-5 ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINI ERZURUM
3 Haksız rekabet, ticari defterler, cari hesap
  Ön Hazırlık: TİCARET HUKUKU, ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ ISBN: 978-975-442-828-5 ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINI ERZURUM
4 Tacir yardımcıları, şirket, şirketin unsurları, şirketlerin sınıflandırılması
  Ön Hazırlık: TİCARET HUKUKU, ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ ISBN: 978-975-442-828-5 ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINI ERZURUM
5 Adi şirket ve temel özellikleri
  Ön Hazırlık: TİCARET HUKUKU, ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ ISBN: 978-975-442-828-5 ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINI ERZURUM
6 Ticaret şirketlerinin genel özellikleri, ticaret şirketlerinin birleşmesi, bölünmesi ve tür değiştirmesi
  Ön Hazırlık: TİCARET HUKUKU, ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ ISBN: 978-975-442-828-5 ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINI ERZURUM
7 Kollektif şirket
  Ön Hazırlık: TİCARET HUKUKU, ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ ISBN: 978-975-442-828-5 ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINI ERZURUM
8 Adi komandit şirket
  Ön Hazırlık: TİCARET HUKUKU, ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ ISBN: 978-975-442-828-5 ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINI ERZURUM
9 Anonim şirket
  Ön Hazırlık: TİCARET HUKUKU, ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ ISBN: 978-975-442-828-5 ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINI ERZURUM
10 Anonim şirket
  Ön Hazırlık: TİCARET HUKUKU, ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ ISBN: 978-975-442-828-5 ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINI ERZURUM
11 Paylı komandit şirket, limited şirket
  Ön Hazırlık: TİCARET HUKUKU, ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ ISBN: 978-975-442-828-5 ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINI ERZURUM
12 Kıymetli evraklar, kıymetli evrakların sınıflandırılması, kıymetli evrakların zıyaı ve iptali, kambiyo senetleri
  Ön Hazırlık: TİCARET HUKUKU, ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ ISBN: 978-975-442-828-5 ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINI ERZURUM
13 Poliçe, ciro işlemleri, bono
  Ön Hazırlık: TİCARET HUKUKU, ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ ISBN: 978-975-442-828-5 ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINI ERZURUM
14 Çek, çekin ibraz süreleri, karşılıksız çek
  Ön Hazırlık: TİCARET HUKUKU, ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ ISBN: 978-975-442-828-5 ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINI ERZURUM
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Lojistik alanıyla ilgili temel kavram ve süreçleri kavrayabilmek 2
2 Lojistik alanında tanımı iyi yapılmış problemlerin çözümü için gerekli olan verileri tanımlama, toplama ve kullanmayı etkin bir biçimde yapabilmek 3
3 Lojistik alanında bağımsız olarak öğrenmeyi ve öğrendiklerini uygulayabildiğini göstermek 2
4 Disiplinler arası takımlarda çalışabilme becerisi ve mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahip olma. 3
5 Lojistik uygulamaları için gerekli olan teknikleri, yetenekleri ve modern araçları kullanma becerisi 3
6 Temel bilgisayar bilimleri ve mesleğinin gerektirdiği bilgisayar programları kullanabilme 1
7 Sorumluluğu altında çalışanların performanslarını objektif olarak değerlendirmek ve denetlemek 3
8 Alanında yeterli olacak düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olmak 1
9 Yönetim, iş güvenliği ve işçi sağlığı ve çevre koruması hakkında bilgi sahibi olma 4
10 Çağın sorunları hakkında bilgi sahibi olma ve yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci 3
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 100
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
Sözlü sınav 0 0
Portfolyo 0 0
Doküman İncelemesi 0 0
Performans değerlendirme 0 0
Sunum 0 0
Alan Çalışması 0 0
Vaka Çalışması 0 0
Video Kaydı 0 0
Öz değerlendirme 0 0
Akran Değerlendirme 0 0
Eşleştirme Testleri 0 0
Çoktan seçmeli test 0 0
Kısa Cevaplı test 0 0
Kontrol listeleri 0 0
Dereceleme Ölçekleri 0 0
Zihin Haritalama 0 0
Araştırma yazısı 0 0
Çevrimiçi anket 0 0
Çevrimiçi Kısa sınav 0 0
TOPLAM 0
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 5 70
Ödevler 0 0 0
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 3 3
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 3 3
İşyükü Saati (30) 0
Toplam İşyükü / Saat 118    
Dersin Akts Kredisi 4    
Ders Notu TİCARET HUKUKU, ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ ISBN: 978-975-442-828-5 ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINI ERZURUM Aytekin ÇELİK, Ticaret Hukuku, Seçkin Yayınevi Hamdi ÇİYİLTEPE, Ticaret Hukuku, Murathan Yayınevi Fatih BİLGİLİ ve Ertan DEMİRKAPI, Ticaret Hukuku Bilgisi, Dora Yayıncılık
Diğer Kaynaklar TİCARET HUKUKU, ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ ISBN: 978-975-442-828-5 ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINI ERZURUM Aytekin ÇELİK, Ticaret Hukuku, Seçkin Yayınevi Hamdi ÇİYİLTEPE, Ticaret Hukuku, Murathan Yayınevi Fatih BİLGİLİ ve Ertan DEMİRKAPI, Ticaret Hukuku Bilgisi, Dora Yayıncılık
Materyal
Dökümanlar TİCARET HUKUKU, ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ ISBN: 978-975-442-828-5 ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINI ERZURUM Aytekin ÇELİK, Ticaret Hukuku, Seçkin Yayınevi Hamdi ÇİYİLTEPE, Ticaret Hukuku, Murathan Yayınevi Fatih BİLGİLİ ve Ertan DEMİRKAPI, Ticaret Hukuku Bilgisi, Dora Yayıncılık
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri