Ders Adı Araştırma Yöntemleri ve Seminer
Ders Kodu LOJ-3209
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Ön Lisans
Yıl 2
Dönem 3.Yarıyıl
AKTS 4
Dersi Veren(ler) Dr. Öğr. Üyesi Oğuzhan YÜKSEL
Dersin Yardımcıları
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
Önkoşul Dersleri
Dersin İçeriği Öğrencinin mesleki alanıyla ilgili ilgi duyduğu bir konuda bilimsel çalışma kuralları ve etiği doğrultusunda bir konuyu araştırması, rapor hazırlaması ve sunumunu gerçekleştirmesi
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Amacı Mezuniyet aşamasına gelmiş bir öğrencinin merak ettiği ve alanına yönelik bir konuda araştırma yapmasını, rapor hazırlamasını ve sunuş yapmasını sağlamak amacıyla plan, hazırlık ve yazım aşamalarını gerçekleştirmesi, yaptığı çalışmayı etkili olarak sunabilmesi
No Dersin Kazanımları  
1 Öğrencinin mesleki alanda yönelimini ve bilgisini artırmak
2 Kendi kendine araştırma yeteneğini bağımsız çalışmayla desteklemek
3 Hem yazılı hem de sözlü- sözsüz iletişim becerisini geliştirmek
4 Kaynak taramasının nasıl yapılacağına ve ulaşılan kaynakların çalışmaya nasıl entegre edileceğine dair beceriler kazandırmak
5 Çalışma konusu hakkında birincil ve ikincil verilere ulaşma becerileri kazandırmak
6 Bilimsel bir konuyu araştırarak analitik düşünebilme ve uygulayabilme becerisi kazandırmak
7 Bir çalışmada gerekli olabilecek bilgisayar, yazılım, internet ve anket çalışması yapma becerisi kazandırmak
DERSİN KAZANIMLARI / PROGRAM YETERLİKLERİ İLİŞKİ MATRİSİ
DKPY1PY2PY3PY4PY5PY6PY7PY8PY9PY10
1
2
3
4
5
6
7
5-Çok Yüksek İlişkili 4- Yüksek İlişkili 3-Orta İlişkili 2- Zayıf İlişkili 1-Çok Zayıf İlişkili 0-İlişkisiz
Hafta Konular  
1 Dersle ilgili genel açıklamalar ve çalışma konularının öğrencilere paylaştırılması
2 Araştırma yöntemleri hakkında genel bilgilerin paylaşımı
3 Araştırma konusu ile ilgili kaynak araştırması
4 Ulaşılan kaynakların derlenmesi ve metin aktarması süreci
5 Araştırma metninin geliştirilmesi, anket düzenlenmesi, örnek anketler
6 Çalışmanın içindekiler ve bölümlerinin hazırlanması
7 Çalışma ile ilgili özet, tablo, şekil ve grafiklerin düzenlenmesi ve gösterimi
8 Kaynakçanın düzenlenmesi ve hataların tespiti
9 Kaynakların kontrol edilmesi
10 Bilimsel çalışmalarda etik ve sunum teknikleri
11 Çalışmaların sunumunun yapılması
  Ön Hazırlık: Sunumların Yapılması
12 Çalışmaların sunumunun yapılması
  Ön Hazırlık: Sunumların Yapılması
13 Çalışmaların sunumunun yapılması
  Ön Hazırlık: Sunumların Yapılması
14 Çalışmaların sunumunun yapılması ve genel değerlendirmeler
  Ön Hazırlık: Ödev Teslimi
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Lojistik alanıyla ilgili temel kavram ve süreçleri kavrayabilmek 5
2 Lojistik alanında tanımı iyi yapılmış problemlerin çözümü için gerekli olan verileri tanımlama, toplama ve kullanmayı etkin bir biçimde yapabilmek 5
3 Lojistik alanında bağımsız olarak öğrenmeyi ve öğrendiklerini uygulayabildiğini göstermek 4
4 Disiplinler arası takımlarda çalışabilme becerisi ve mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahip olma. 5
5 Lojistik uygulamaları için gerekli olan teknikleri, yetenekleri ve modern araçları kullanma becerisi 4
6 Temel bilgisayar bilimleri ve mesleğinin gerektirdiği bilgisayar programları kullanabilme 5
7 Sorumluluğu altında çalışanların performanslarını objektif olarak değerlendirmek ve denetlemek 4
8 Alanında yeterli olacak düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olmak 5
9 Yönetim, iş güvenliği ve işçi sağlığı ve çevre koruması hakkında bilgi sahibi olma 5
10 Çağın sorunları hakkında bilgi sahibi olma ve yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci 4
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 100
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
Sözlü sınav 0 0
Portfolyo 0 0
Doküman İncelemesi 0 0
Performans değerlendirme 0 0
Sunum 0 0
Alan Çalışması 0 0
Vaka Çalışması 0 0
Video Kaydı 0 0
Öz değerlendirme 0 0
Akran Değerlendirme 0 0
Eşleştirme Testleri 0 0
Çoktan seçmeli test 0 0
Kısa Cevaplı test 0 0
Kontrol listeleri 0 0
Dereceleme Ölçekleri 0 0
Zihin Haritalama 0 0
Araştırma yazısı 0 0
Çevrimiçi anket 0 0
Çevrimiçi Kısa sınav 0 0
TOPLAM 0
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 2 28
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 2 28
Ödevler 1 15 15
Sunum 1 15 15
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 15 15
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 15 15
İşyükü Saati (30) 30
Toplam İşyükü / Saat 116    
Dersin Akts Kredisi 4    
Ders Notu 1)Seyidoğlu, Halil, Bilimsel Araştırma ve Yazma El Kitabı, Güzem Can Yayınları, İstanbul,2003.
Diğer Kaynaklar
Materyal
Dökümanlar
Ödevler Araştırma Konusu ile ilgili sunum hazırlanması
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri