Ders Adı Uluslararası Pazarlama
Ders Kodu LOJ-3253
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Ön Lisans
Yıl 2
Dönem 3.Yarıyıl
AKTS 3
Dersi Veren(ler) Öğr.Gör. Dr. Emin KAYA
Dersin Yardımcıları -
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
Önkoşul Dersleri
Dersin İçeriği Uluslararası Pazarlama Kavramları ve Temelleri, Uluslararası Pazar Araştırması, Uluslararası Pazarlama Stratejileri, Uluslararası Pazarlama Planlaması ve Uygulaması, Kültürel ve Sosyal Faktörlerin Etkisi, Ürün ve Hizmet Yönetimi, Fiyatlandırma Stratejileri, Dağıtım ve Lojistik Yönetimi, Promosyon ve Pazarlama İletişimi, Küresel Pazarlarda Rekabet Stratejileri
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Amacı Bu dersin amacı; uluslararası pazarlarda iş yapmanın temel kavramlarını, stratejilerini ve uygulamalarını öğretmektir.
No Dersin Kazanımları  
1 Uluslararası pazarlama kavramı ve gelişiminin öğrenilmesi
2 Uluslararası pazarlamada başarılı olabilmek için gerekli stratejilerin kavranması
3 Ulusal ve uluslararası düzeyde faaliyet gösteren işletmeler açısından pazarlama konusundaki farklılıkları irdeleyebilme
4 Pazarlamanın gelişimi ve yeni pazarlama yaklaşımları hakkında bilgi sahibi olma
5 Pazarlama karmasını uluslararası düzeyde uygulayabilme
6 Uluslararası pazarlama planlamasına yönelik bilgi sahibi olma
7 Uluslararası pazarlama araştırmalarında kullanılan yöntem ve teknikleri anlama
8 Uluslararası pazar çevresini tanıma
DERSİN KAZANIMLARI / PROGRAM YETERLİKLERİ İLİŞKİ MATRİSİ
DKPY1PY2PY3PY4PY5PY6PY7PY8PY9PY10
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
5-Çok Yüksek İlişkili 4- Yüksek İlişkili 3-Orta İlişkili 2- Zayıf İlişkili 1-Çok Zayıf İlişkili 0-İlişkisiz
Hafta Konular  
1 Pazarlamanın Temel Kavramları
  Ön Hazırlık: Önerilen Kaynaklar
2 Pazarlamanın Gelişimi
  Ön Hazırlık: Önerilen Kaynaklar
3 Uluslararası Pazarlamaya Giriş
  Ön Hazırlık: Önerilen Kaynaklar
4 Uluslararası Pazarlama Çevresi
  Ön Hazırlık: Önerilen Kaynaklar
5 Pazarlama Bilgi Sistemleri
  Ön Hazırlık: Önerilen Kaynaklar
6 Uluslararası Pazarlama Araştırmaları
  Ön Hazırlık: Önerilen Kaynaklar
7 Pazar Bölümlendirme Stratejileri
  Ön Hazırlık: Önerilen Kaynaklar
8 Uluslararası Pazarlama Planlaması
  Ön Hazırlık: Önerilen Kaynaklar
9 Uluslararası Pazarlamada Ürün Stratejileri
  Ön Hazırlık: Önerilen Kaynaklar
10 Uluslararası Pazarlamada Fiyatlandırma
  Ön Hazırlık: Önerilen Kaynaklar
11 Uluslararası Pazarlamada Dağıtım Kanalları ve Seçimi
  Ön Hazırlık: Önerilen Kaynaklar
12 Uluslararası Pazarlamada Tutundurma
  Ön Hazırlık: Önerilen Kaynaklar
13 Uluslararası Pazarlamada Örgütlenme ve Denetim
  Ön Hazırlık: Önerilen Kaynaklar
14 Uluslararası Pazarlama Faaliyetlerinin Başarılı Örnekleri
  Ön Hazırlık: Önerilen Kaynaklar
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Lojistik alanıyla ilgili temel kavram ve süreçleri kavrayabilmek 1
2 Lojistik alanında tanımı iyi yapılmış problemlerin çözümü için gerekli olan verileri tanımlama, toplama ve kullanmayı etkin bir biçimde yapabilmek 2
3 Lojistik alanında bağımsız olarak öğrenmeyi ve öğrendiklerini uygulayabildiğini göstermek 2
4 Disiplinler arası takımlarda çalışabilme becerisi ve mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahip olma. 2
5 Lojistik uygulamaları için gerekli olan teknikleri, yetenekleri ve modern araçları kullanma becerisi 3
6 Temel bilgisayar bilimleri ve mesleğinin gerektirdiği bilgisayar programları kullanabilme 1
7 Sorumluluğu altında çalışanların performanslarını objektif olarak değerlendirmek ve denetlemek 1
8 Alanında yeterli olacak düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olmak 1
9 Yönetim, iş güvenliği ve işçi sağlığı ve çevre koruması hakkında bilgi sahibi olma 3
10 Çağın sorunları hakkında bilgi sahibi olma ve yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci 2
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 100
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
Sözlü sınav 0 0
Portfolyo 0 0
Doküman İncelemesi 0 0
Performans değerlendirme 0 0
Sunum 0 0
Alan Çalışması 0 0
Vaka Çalışması 0 0
Video Kaydı 0 0
Öz değerlendirme 0 0
Akran Değerlendirme 0 0
Eşleştirme Testleri 0 0
Çoktan seçmeli test 0 0
Kısa Cevaplı test 0 0
Kontrol listeleri 0 0
Dereceleme Ölçekleri 0 0
Zihin Haritalama 0 0
Araştırma yazısı 0 0
Çevrimiçi anket 0 0
Çevrimiçi Kısa sınav 0 0
TOPLAM 0
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 3 42
Ödevler 0 0 0
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 10 10
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 10 10
İşyükü Saati (30) 30
Toplam İşyükü / Saat 104    
Dersin Akts Kredisi 3    
Ders Notu Uluslararası Pazarlama Ders Notları Uluslararası Pazarlama (Erdoğan TAŞKIN) Uluslararası Pazarlamada Güncel Konular (Editör: Murat DÜZGÜN) Uluslararası Pazarlama Yönetimi (Mehmet KARAFAKİOĞLU)
Diğer Kaynaklar Uluslararası Pazarlama Ders Notları Uluslararası Pazarlama (Erdoğan TAŞKIN) Uluslararası Pazarlamada Güncel Konular (Editör: Murat DÜZGÜN) Uluslararası Pazarlama Yönetimi (Mehmet KARAFAKİOĞLU)
Materyal
Dökümanlar Uluslararası Pazarlama Ders Notları Uluslararası Pazarlama (Erdoğan TAŞKIN) Uluslararası Pazarlamada Güncel Konular (Editör: Murat DÜZGÜN) Uluslararası Pazarlama Yönetimi (Mehmet KARAFAKİOĞLU)
Ödevler Grup Çalışması
Sınavlar Ara Sınav: %40 Final: %60
Materyal Diğer -
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri