Ders Adı E-Ticaret
Ders Kodu LOJ-3255
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Ön Lisans
Yıl 2
Dönem 3.Yarıyıl
AKTS 3
Dersi Veren(ler) Öğr. Gör. Bayram BAYRAKCI
Dersin Yardımcıları
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
Önkoşul Dersleri
Dersin İçeriği İnternetin Tanımı, İnternetin Gelişim süreci, Elektronik Ticaretin Tanımı, Elektronik Ticaretin Türleri, Tarihsel Gelişimi, Elektronik Ticaretin Altyapısı, İnternette Pazarlamaya Giriş, İnternette Pazarlama Araştırması, İntenet Bankacılığ, İnternette Ödeme Sistemleri, Web Sitesi Tasarımı
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Amacı Elektronik Ticaret dersinin amacı, e- pazar yapısı içerisindeki yeni işletmecilik anlayış ve uygulamalarının incelenmesi ve bunun yanı sıra elektronik ortamda ticaretle ilgili gelişmelerin, ticaret etkilerinin, uygulanacak stratejilerin ve uygulamaların öğrencilere aktarılmasıdır.
No Dersin Kazanımları  
1 Dünyada kullanımı hızla artan internet ve internet teknolojilerine yönelik temel kavramların öğrenilmesi
2 Bilişim teknolojilerinde meydana gelen değişiklikler sonucu eski ekonominin yerini yeni ekonomiye bırakma süreci ve yeni ekonominin ortaya çıkardığı etkilerin anlaşılması
3 Elektronik ticarette kullanılan araçların tanıtılması ve kullanım becerisinin verilmesi
4 Elektronik devlet uygulamaları becerilerinin kazandırılması
5 Elektronik pazarlama kavramının tanımlanması
DERSİN KAZANIMLARI / PROGRAM YETERLİKLERİ İLİŞKİ MATRİSİ
DKPY1PY2PY3PY4PY5PY6PY7PY8PY9PY10
1
2
3
4
5
5-Çok Yüksek İlişkili 4- Yüksek İlişkili 3-Orta İlişkili 2- Zayıf İlişkili 1-Çok Zayıf İlişkili 0-İlişkisiz
Hafta Konular  
1 Temel Kavramlar
  Ön Hazırlık: Karagül, A. A. (2017). Elektronik Ticaret, Anadolu Üniversitesi, Eskişehir.
2 Elektronik Ticaretin Etkileri
  Ön Hazırlık: Karagül, A. A. (2017). Elektronik Ticaret, Anadolu Üniversitesi, Eskişehir.
3 Elektronik Ticaretin Araçları I
  Ön Hazırlık: Karagül, A. A. (2017). Elektronik Ticaret, Anadolu Üniversitesi, Eskişehir.
4 Elektronik Ticaretin Araçları II
  Ön Hazırlık: Karagül, A. A. (2017). Elektronik Ticaret, Anadolu Üniversitesi, Eskişehir.
5 Elektronik Ticaretin Araçları III
  Ön Hazırlık: Karagül, A. A. (2017). Elektronik Ticaret, Anadolu Üniversitesi, Eskişehir.
6 Elektronik Ticaretin Araçları IV
  Ön Hazırlık: Karagül, A. A. (2017). Elektronik Ticaret, Anadolu Üniversitesi, Eskişehir.
7 E-ticarette Ödeme Sistemleri
  Ön Hazırlık: Karagül, A. A. (2017). Elektronik Ticaret, Anadolu Üniversitesi, Eskişehir.
8 Elektronik Ödeme Sistemlerinde Güvenlik
  Ön Hazırlık: Karagül, A. A. (2017). Elektronik Ticaret, Anadolu Üniversitesi, Eskişehir.
9 E-İş ve E-Dönüşüm
  Ön Hazırlık: Karagül, A. A. (2017). Elektronik Ticaret, Anadolu Üniversitesi, Eskişehir.
10 Elektronik İşletme ve Bilgi Sistemleri
  Ön Hazırlık: Karagül, A. A. (2017). Elektronik Ticaret, Anadolu Üniversitesi, Eskişehir.
11 Elektronik Ticaret ve Pazarlama
  Ön Hazırlık: Karagül, A. A. (2017). Elektronik Ticaret, Anadolu Üniversitesi, Eskişehir.
12 Elektronik Ticaret ve Pazarlama I
  Ön Hazırlık: Karagül, A. A. (2017). Elektronik Ticaret, Anadolu Üniversitesi, Eskişehir.
13 Elektronik Ticaret Uygulamaları
14 Elektronik Ticaret ve Hukuk
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Lojistik alanıyla ilgili temel kavram ve süreçleri kavrayabilmek 4
2 Lojistik alanında tanımı iyi yapılmış problemlerin çözümü için gerekli olan verileri tanımlama, toplama ve kullanmayı etkin bir biçimde yapabilmek 3
3 Lojistik alanında bağımsız olarak öğrenmeyi ve öğrendiklerini uygulayabildiğini göstermek 5
4 Disiplinler arası takımlarda çalışabilme becerisi ve mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahip olma. 4
5 Lojistik uygulamaları için gerekli olan teknikleri, yetenekleri ve modern araçları kullanma becerisi 5
6 Temel bilgisayar bilimleri ve mesleğinin gerektirdiği bilgisayar programları kullanabilme 5
7 Sorumluluğu altında çalışanların performanslarını objektif olarak değerlendirmek ve denetlemek 3
8 Alanında yeterli olacak düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olmak 2
9 Yönetim, iş güvenliği ve işçi sağlığı ve çevre koruması hakkında bilgi sahibi olma 3
10 Çağın sorunları hakkında bilgi sahibi olma ve yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci 5
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 0
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
Sözlü sınav 0 0
Portfolyo 0 0
Doküman İncelemesi 0 0
Performans değerlendirme 0 0
Sunum 0 0
Alan Çalışması 0 0
Vaka Çalışması 0 0
Video Kaydı 0 0
Öz değerlendirme 0 0
Akran Değerlendirme 0 0
Eşleştirme Testleri 0 0
Çoktan seçmeli test 0 0
Kısa Cevaplı test 0 0
Kontrol listeleri 0 0
Dereceleme Ölçekleri 0 0
Zihin Haritalama 0 0
Araştırma yazısı 0 0
Çevrimiçi anket 0 0
Çevrimiçi Kısa sınav 0 0
TOPLAM 0
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 3 42
Ödevler 0 0 0
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 0 0
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 0 0
İşyükü Saati (30) 30
Toplam İşyükü / Saat 84    
Dersin Akts Kredisi 3    
Ders Notu E-Ticaret ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINI ERZURUM ISBN: 978-975-442-576-5
Diğer Kaynaklar 1.Yıldız, Habib, Kayıhan, Şaban “Elektronik Ticaretin Hukuki ve Vergi Boyutu”, Seçkin Yayınevi, 2004, Ankara
Materyal
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri