Ders Adı Temel Bankacılık İşlemleri
Ders Kodu BAS-103
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Ön Lisans
Yıl 1
Dönem 1.Yarıyıl
AKTS 4
Dersi Veren(ler) Öğr. Gör. Ömer ŞENTÜRK
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları Finansal sistemi tanır Banka türlerini ve fonksiyonlarını anlar bankaların temel faaliyetlerini bilir bankaların risklerini ve nasıl yönetileceğini bilir banka dışı finansal kurumları ve faaliyetlerini bilir
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği Finansal sistem, bankaların türleri, bankaların fonksiyonları, temel bankacılık faaliyetleri, banka bilançolarının analizi, bankaların menkul kıymet işlemleri, bankaların dış ticaret işlemleri, banka riskleri ve yönetimi, yatırım fonları, yatırım ortaklıkları, faktöring, forfaiting, leasing, aracı kurumlar ve sigorta şirketleri
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri Finansal sistemi tanımak Banka türlerini tanımak Bankaların temel faaliyetlerini öğrenmek Bankaların risklerini anlamak Yatırım fonları, yatırım ortaklıkları, faktöring, leasing, forfaiting şirketleri, aracı kurumlar ve sigorta şirketleri hakkında bilgi sahibi olmak
Dersin Amacı Finansal sistemi faaliyet gösteren temel kurumları çerçevesinde tanımak; bankacılığın temellerini anlamak.
WorkPlacement
Hafta Konular  
1 Finansal Sistem ve Bankaların yeri
2 Banka Türleri (Merkez Bankacılığı, Yatırım Bankaları, Kalkınma Bankaları, Katılım Bankaları)
3 Ticari Bankacılığa Giriş
4 Bankaların Fon Kaynakları
5 Bankaların Fon Kullandırma İşlemleri
6 Temel Kredi Bilgisi
7 Kredi Türleri (Bireysel KRedileri, Ticari Krediler, Gayrinakdi Krediler)
8 Finansal Piyasa Araçları
9 Bankaların dış ticaret işlemleri
10 Bankaların menkul kıymet işlemleri
11 Bankaların maruz kaldıkları riskler ve yönetimi
12 Finansal sistemde faaliyet gösteren banka dışı aracı kurumlar ile sigorta şirketleri
13 Yatırım fonları ve yatırım ortaklıkları
14 Faktöring, Forfaiting ve Leasing şirketleri
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Bankalarda ve sigorta şirketlerinde yönetici yardımcılığı veya orta kademe yöneticilik konusunda ana eleman olarak sorumluluğunu bilmesi 0
2 Alanı ile ilgili konularda, ferdi veya grup olarak araştırma, geliştirme ve yürütme konularının önemini açıklayabilme 0
3 Mesleği ile ilgili mevzuatı takip etmenin önemini kavrayabilme 0
4 Ülke ekonomisi ve işletmeler açısından bankacılığın önemini ifade edebilmesi 0
5 Bilgisayar kullanarak alanı ile ilgili çalışmalar yapabilme, bilgi depolayabilme, depolanmış bilgileri kullanabilme 0
6 Yönetim kademelerinde sorumluluk alabilme 0
7 Günlük ticari faaliyetlerde sorunlara karşı pratik çözüm bulma ve doğru karar verme becersini kazanma 0
8 Finans ve bankacılık sektöründe sorumluluk üstlenebilme ve yasal şartları sağladıktan sonra kendi adına işyeri açıp, çalıştırabilecek nitelikli ara insan gücünü yetiştrimenin hedeflenmes 0
9 Bir işletmenin bilançosunu ve gelir tablosunun incelenmesi ve yorumlanması 0
10 Banka ve sigorta muhasebesini yapabilme 0
11 Müşteri ilişkileri ve insan kaynakları yönünden donanımlı bireyler yetiştirme 0
12 Bankacılık ve sigortacılık genel bilgilerini almış ve banka ve sigorta hukuku hakkında bilgi sahibi olabilmesi 0
13 Mesleği ile ilgili bilgisayar konusunda donanımlı bir şekilde yetiştirilmesi 0
14 Bankacılık ve sigortacılık konusunda mesleki ingilizce bilgisine sahip olma 0
15 Atatürk İlkeleri konusunda bilinçli ve İnkılâp Tarihi konusunda bilgi sahibi olmak 0
16 Türkçe dilbilgisine ilişkin gerekli kural ve kaideleri bilerek bunları çalışmalarında uygulamak. 0
17 0
18 0
19 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 40
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 40
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 3 42
Ödevler 0 0 0
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 30 30
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 30 30
İşyükü Saati (30) 30
Toplam İşyükü / Saat 144    
Dersin Akts Kredisi 4    
Ders Notu Mehmet Vurucu ve Mustafa Ufuk Arı. Bankacılık Ürün ve Hizmetleri, Seçkin, 2.Baskı,2017. Mehmet Takan ve Melek Acar, Bankacılık, Nobel, 8. Baskı, 2018.
Diğer Kaynaklar Mehmet Vurucu ve Mustafa Ufuk Arı. Bankacılık Ürün ve Hizmetleri, Seçkin, 2.Baskı,2017. Mehmet Takan ve Melek Acar, Bankacılık, Nobel, 8. Baskı, 2018.
Materyal
Dökümanlar Mehmet Vurucu ve Mustafa Ufuk Arı. Bankacılık Ürün ve Hizmetleri, Seçkin, 2.Baskı,2017. Mehmet Takan ve Melek Acar, Bankacılık, Nobel, 8. Baskı, 2018.
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)