Ders Adı Ticaret Hukuku
Ders Kodu BAS-104
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Ön Lisans
Yıl 1
Dönem 2.Yarıyıl
AKTS 2
Dersi Veren(ler) Öğr. Gör. Yasin ERDOĞAN
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları 1) Ticaret hukukunun, hukuk sistemi ve ticari hayattaki rolü ve önemini kavrar. 2) Bireysel ticari girişimler için gerekli bilgiler öğrenilir. 3) Meslek sınavlarına katkı sağlanır. 4) Ticari faaliyetlerle ilgili temel müesseseler tanıtılır.
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği Derste, Ticaret Hukukunun temel konuları ele alınmaktadır. Ticari işletme ve tacir kavramı, Şirket türleri, Kıymetli evrak türleri ele alınmaktadır.
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri Ticaret hukukunun, hukuk sistemi ve ticari hayattaki rolü ve önemini kavramak, Bireysel ticari girişimler için gerekli bilgileri vermek, Ticari faaliyetlerle ilgili temel müesseselerin tanıtmak..
Dersin Amacı Ticari hayatı düzenleyen kurallardan bir kısmının; kişilerin hem bireysel hem de özel sektördeki çalışmalarında karşılaşacakları, uymak ve uygulamak zorunda kalacakları ticari hükümlerin tanıtılmasıdır. Bu derse ilişkin konular meslek sınavlarında da önemli bir yer tutmaktadır. Böylece öğrenci, bu tür sınavlar için gerekli olan bilgi birikimine de sahip olmaktadır.
WorkPlacement
Hafta Konular  
1 Ticari İşletme Hukuku: Ticari İşletme, Gerçek ve Tüzel Kişiler, Ticari kişi, Ticari iş, adi iş
2 Ticaret unvanı, işletme adı, marka
3 Haksız rekabet
4 Ticari defterler
5 Ticaret sicili
6 Faiz; Teselsül; Sözleşme türleri
7 Ticari mümessil, ticari vekil, tellal, acente ve komisyoncu
8 Ticari mümessil, ticari vekil, tellal, acente ve komisyoncu
9 Şirketler hukuku, Şirketlerin sınıflandırılması,
10 Adi şirket, Ticari Şirket
11 Kolektif Şirket; kuruluşu, işleyişi, sona ermesi. Komandit Şirket; kuruluşu, işleyişi, sona ermesi.
12 Limited Şirket; kuruluşu, işleyişi, sona ermesi. Anonim Şirket; kuruluşu, işleyişi, sona ermesi.
13 Kıymetli Evrak Hukuku: Bono, çek, senet, tahvil
14 Kıymetli Evrak Hukuku: Bono, çek, senet, tahvil
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Bankalarda ve sigorta şirketlerinde yönetici yardımcılığı veya orta kademe yöneticilik konusunda ana eleman olarak sorumluluğunu bilmesi 0
2 Alanı ile ilgili konularda, ferdi veya grup olarak araştırma, geliştirme ve yürütme konularının önemini açıklayabilme 0
3 Mesleği ile ilgili mevzuatı takip etmenin önemini kavrayabilme 0
4 Ülke ekonomisi ve işletmeler açısından bankacılığın önemini ifade edebilmesi 0
5 Bilgisayar kullanarak alanı ile ilgili çalışmalar yapabilme, bilgi depolayabilme, depolanmış bilgileri kullanabilme 0
6 Yönetim kademelerinde sorumluluk alabilme 0
7 Günlük ticari faaliyetlerde sorunlara karşı pratik çözüm bulma ve doğru karar verme becersini kazanma 0
8 Finans ve bankacılık sektöründe sorumluluk üstlenebilme ve yasal şartları sağladıktan sonra kendi adına işyeri açıp, çalıştırabilecek nitelikli ara insan gücünü yetiştrimenin hedeflenmes 0
9 Bir işletmenin bilançosunu ve gelir tablosunun incelenmesi ve yorumlanması 0
10 Banka ve sigorta muhasebesini yapabilme 0
11 Müşteri ilişkileri ve insan kaynakları yönünden donanımlı bireyler yetiştirme 0
12 Bankacılık ve sigortacılık genel bilgilerini almış ve banka ve sigorta hukuku hakkında bilgi sahibi olabilmesi 0
13 Mesleği ile ilgili bilgisayar konusunda donanımlı bir şekilde yetiştirilmesi 0
14 Bankacılık ve sigortacılık konusunda mesleki ingilizce bilgisine sahip olma 0
15 Atatürk İlkeleri konusunda bilinçli ve İnkılâp Tarihi konusunda bilgi sahibi olmak 0
16 Türkçe dilbilgisine ilişkin gerekli kural ve kaideleri bilerek bunları çalışmalarında uygulamak. 0
17 0
18 0
19 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 40
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 40
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 2 28
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 2 28
Ödevler 0 0 0
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 8 8
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 10 10
İşyükü Saati (30) 0
Toplam İşyükü / Saat 74    
Dersin Akts Kredisi 2    
Ders Notu
Diğer Kaynaklar
Materyal
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer 1- BİLGİLİ, Fatih. DEMİRKAPI, Ertan. Ticaret Hukuku Bilgisi, Dora Basım Yayın, Bursa, Eylül 2016. 2- ÇİYİLTEPE, Hamdi. Ticaret Hukuku, Murathan Yayınevi, Trabzon, Ocak 2012. 3- ASLAN, İ.Yılmaz. Ticaret Hukuku Dersleri, Ekin Basım Yayın, Bursa, Ocak 2017. 4- BAHTİYAR, Mehmet. Ticari İşletme Hukuku, Beta Basım, İstanbul, Ocak 2012. 5- ÇİYİLTEPE, Hamdi. Ticaret Hukuku, Ekin Basım yayın, Bursa, Şubat 2016. 6- ÇELİK, Aytekin. Ticaret Hukuku, Seçkin Yayıncılık, Ankara, Temmuz 2017.
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)