Ders Adı Dönem Sonu Muhasebe İşlemleri
Ders Kodu BAS-106
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Ön Lisans
Yıl 1
Dönem 2.Yarıyıl
AKTS 5
Dersi Veren(ler) Kader TÜRKOĞLU
Dersin Yardımcıları Dönem Sonu Muhasebe İşlemleri, Prof Dr. Durmuş ACAR, Doç Dr. İsmail BEKÇİ, Doç Dr. Hayrettin USUL. ÖRTEN, Remzi ve Aydın KARAPINAR (2009), Dönemsonu Muhasebe Uygulamaları. Ankara: Gazi Kitabevi. KIZIL, Ahmet (1998), Dönemsonu İşlemleri Muhasebesi. İstanbul: Der Yayınları. SEVİLENGÜL, Orhan (2009), Genel Muhasebe. Ankara: Gazi Kitabevi. AKDOĞAN, Nalan ve Nejat TENKER (2001), Finansal Tablolar ve Mali Analiz Teknikleri. Ankara: Gazi Kitabevi. ÇABUK,A. Muhasebede Dönem Sonu İşlemleri, Dora Yayınları, 2009
Dersin Öğrenme Çıktıları 1.Öğrenciler muhasebede dönem sonu işlemlerinin yapılması konusunda gereken temel bilgi ve becerileri teorik ve pratik anlamda kazanacaklardır 2.Öğrenciler yıl sonu mali tabloların düzenlenmesi konusunda gereken temel bilgi ve becerileri teorik ve pratik anlamda kazanacaklardır 3.Öğrenciler muhasebede dönem sonu işlemlerin yapılması konusundaki yasal düzenlemeler hakkında bilgi sahibi olacaklardır. 4.Öğrenciler muhasebede dönem sonu işlemlerinin muhasebe sürecindeki yeri ve önemi konusunda bilgi sahibi olacaklardır
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği Envanter ve değerleme hakkında genel bilgiler, bilanço hesaplarının envanter ve değerlemesi, sonuç hesaplarının envanter ve değerlemesi, muhasebe kayıt hataları ve kayıt hatalarının düzeltilmesi, dönem sonu mali tabloların düzenlenmesi ve vaka analizleri
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri 1.Dönem sonunda hesapları kapatmayı öğrenebilme 2.Finansal tabloları analiz etmeyi öğrenebilme 3.Bir işletmenin finansal tablolarını hazırlamayı öğrenebilme 4.Aktif ve pasif hesapları değerleme bilgilerine ulaşabilme 5.Ülkemizdeki yasal düzenlemelere göre envanter çalışmalarındaki kuralları kavrayabilme
Dersin Amacı Muhasebe bilgi sisteminde yer alan bilgilerin dolayısıyla temel mali tablolarda yer alan bilgilerin işletmenin gerçek durumunu yansıtması için yapılması gerekli faaliyetler ve düzenlemelerin incelenmesi
WorkPlacement
Hafta Konular  
1 Envanter hakkında genel bilgiler
2 Envanter türleri, safhaları ve zamanı
3 Değerleme hakkında genel bilgiler, T.T.K., V.U.K. ve S.P.Kn.’na göre değerleme
4 Varlıkların envanter ve değerlemesi -1
5 Varlıkların envanter ve değerlemesi -2
6 Varlıkların envanter ve değerlemesi -3
7 Yabancı kaynakların envanter ve değerlemesi - 1
8 Yabancı kaynakların envanter ve değerlemesi - 2
9 Özkaynakların envanter ve değerlemesi
10 Gelir hesaplarının envanter ve değerlemesi
11 Gider hesaplarının envanter ve değerlemesi
12 Dönem sonu mali tabloların düzenlenmesi
13 Vaka analizleri
14 Vaka analizleri
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Bankalarda ve sigorta şirketlerinde yönetici yardımcılığı veya orta kademe yöneticilik konusunda ana eleman olarak sorumluluğunu bilmesi 0
2 Alanı ile ilgili konularda, ferdi veya grup olarak araştırma, geliştirme ve yürütme konularının önemini açıklayabilme 0
3 Mesleği ile ilgili mevzuatı takip etmenin önemini kavrayabilme 0
4 Ülke ekonomisi ve işletmeler açısından bankacılığın önemini ifade edebilmesi 0
5 Bilgisayar kullanarak alanı ile ilgili çalışmalar yapabilme, bilgi depolayabilme, depolanmış bilgileri kullanabilme 0
6 Yönetim kademelerinde sorumluluk alabilme 0
7 Günlük ticari faaliyetlerde sorunlara karşı pratik çözüm bulma ve doğru karar verme becersini kazanma 0
8 Finans ve bankacılık sektöründe sorumluluk üstlenebilme ve yasal şartları sağladıktan sonra kendi adına işyeri açıp, çalıştırabilecek nitelikli ara insan gücünü yetiştrimenin hedeflenmes 0
9 Bir işletmenin bilançosunu ve gelir tablosunun incelenmesi ve yorumlanması 0
10 Banka ve sigorta muhasebesini yapabilme 0
11 Müşteri ilişkileri ve insan kaynakları yönünden donanımlı bireyler yetiştirme 0
12 Bankacılık ve sigortacılık genel bilgilerini almış ve banka ve sigorta hukuku hakkında bilgi sahibi olabilmesi 0
13 Mesleği ile ilgili bilgisayar konusunda donanımlı bir şekilde yetiştirilmesi 0
14 Bankacılık ve sigortacılık konusunda mesleki ingilizce bilgisine sahip olma 0
15 Atatürk İlkeleri konusunda bilinçli ve İnkılâp Tarihi konusunda bilgi sahibi olmak 0
16 Türkçe dilbilgisine ilişkin gerekli kural ve kaideleri bilerek bunları çalışmalarında uygulamak. 0
17 0
18 0
19 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 40
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 40
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 15 4 60
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 4 56
Ödevler 4 5 20
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 8 8
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 16 16
İşyükü Saati (30) 0
Toplam İşyükü / Saat 160    
Dersin Akts Kredisi 5    
Ders Notu
Diğer Kaynaklar
Materyal
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar Vize ve Final Sınavı
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)