Ders Adı Bireysel Emeklilik Sistemi
Ders Kodu BAS-108
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Ön Lisans
Yıl 1
Dönem 2.Yarıyıl
AKTS 5
Dersi Veren(ler) Tuba GÜLAY
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları Türkiye'deki bireysel emeklilik sisteminin işleyişi hakkında bilgi sahibi olmak.
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği Türkiye'de bireysel emeklilik sisteminin yapısı ve uygulanmakta olan bireysel emeklilik sisteminin değerlendirilmesi
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri Bireysel emeklilik sistemi ve uygulamaları hakkında öğrencilerin detaylı bilgiye sahip olması ve bu sistemi en uygun şekilde tanıtabilmeleri.
Dersin Amacı Bireysel emeklilik sistemi ve uygulamaları hakkında öğrencilere bilgi vermek.
WorkPlacement
Hafta Konular  
1 Bireysel emeklilik sisteminin ortaya çıkışı, amacı ve kapsamı
2 Bireysel emeklilik sisteminin özellikleri
3 Bireysel emeklilik sistemi ile ilgili kurumlar
4 Bireysel emeklilik sistemine katılım
5 Bireysel emeklilik sisteminde denetim mekanizmaları
6 Bireysel emeklilik sisteminin finansman kaynakları ve sistemden çıkış
7 Bireysel emeklilik yatırım fonları
8 Bireysel emeklilik sisteminde vergilendirme
9 Bireysel emeklilik sisteminin etkileri
10 Bireysel emeklilik sisteminin avantajları ve dezavantajları
11 Bireysel emeklilik sisteminden beklentiler ve gerçekleşenler
12 Bireysel emeklilik sistemine yönelik eleştiriler ve çözüm önerileri
13 Bireysel emeklilik sistemi ile hayat sigortalarının karşılaştırılması
14 Bireysel emeklilik sisteminde otomatik katılıma geçişin yasal boyutu, geçiş süreci, otomatik katılıma geçilmesindeki amaç ve beklentiler
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Bankalarda ve sigorta şirketlerinde yönetici yardımcılığı veya orta kademe yöneticilik konusunda ana eleman olarak sorumluluğunu bilmesi 0
2 Alanı ile ilgili konularda, ferdi veya grup olarak araştırma, geliştirme ve yürütme konularının önemini açıklayabilme 0
3 Mesleği ile ilgili mevzuatı takip etmenin önemini kavrayabilme 0
4 Ülke ekonomisi ve işletmeler açısından bankacılığın önemini ifade edebilmesi 0
5 Bilgisayar kullanarak alanı ile ilgili çalışmalar yapabilme, bilgi depolayabilme, depolanmış bilgileri kullanabilme 0
6 Yönetim kademelerinde sorumluluk alabilme 0
7 Günlük ticari faaliyetlerde sorunlara karşı pratik çözüm bulma ve doğru karar verme becersini kazanma 0
8 Finans ve bankacılık sektöründe sorumluluk üstlenebilme ve yasal şartları sağladıktan sonra kendi adına işyeri açıp, çalıştırabilecek nitelikli ara insan gücünü yetiştrimenin hedeflenmes 0
9 Bir işletmenin bilançosunu ve gelir tablosunun incelenmesi ve yorumlanması 0
10 Banka ve sigorta muhasebesini yapabilme 0
11 Müşteri ilişkileri ve insan kaynakları yönünden donanımlı bireyler yetiştirme 0
12 Bankacılık ve sigortacılık genel bilgilerini almış ve banka ve sigorta hukuku hakkında bilgi sahibi olabilmesi 0
13 Mesleği ile ilgili bilgisayar konusunda donanımlı bir şekilde yetiştirilmesi 0
14 Bankacılık ve sigortacılık konusunda mesleki ingilizce bilgisine sahip olma 0
15 Atatürk İlkeleri konusunda bilinçli ve İnkılâp Tarihi konusunda bilgi sahibi olmak 0
16 Türkçe dilbilgisine ilişkin gerekli kural ve kaideleri bilerek bunları çalışmalarında uygulamak. 0
17 0
18 0
19 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 100
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 3 14 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 2 14 28
Ödevler 0 0 0
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 20 20
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 20 20
İşyükü Saati (30) 0
Toplam İşyükü / Saat 110    
Dersin Akts Kredisi 3    
Ders Notu Hilal İlgin Uyar, Bireysel Emeklilik Sistemi, Detay yayıncılık, Ankara, 2012. Tuba Gülay, Türkiye'de Bireysel Emeklilik Sistemi ve Akademisyenlerin Sisteme Otomatik Katılıma Bakış Açılarına İlişkin Bir Analiz: Süleyman Demirel Üniversitesi Örneği, Yüksek Lisans Tezi, Isparta, 2017
Diğer Kaynaklar Hilal İlgin Uyar, Bireysel Emeklilik Sistemi, Detay yayıncılık, Ankara, 2012. Tuba Gülay, Türkiye'de Bireysel Emeklilik Sistemi ve Akademisyenlerin Sisteme Otomatik Katılıma Bakış Açılarına İlişkin Bir Analiz: Süleyman Demirel Üniversitesi Örneği, Yüksek Lisans Tezi, Isparta, 2017
Materyal
Dökümanlar Hilal İlgin Uyar, Bireysel Emeklilik Sistemi, Detay yayıncılık, Ankara, 2012. Tuba Gülay, Türkiye'de Bireysel Emeklilik Sistemi ve Akademisyenlerin Sisteme Otomatik Katılıma Bakış Açılarına İlişkin Bir Analiz: Süleyman Demirel Üniversitesi Örneği, Yüksek Lisans Tezi, Isparta, 2017
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)