Ders Adı Finansal Yönetim
Ders Kodu BAS-201
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Ön Lisans
Yıl 2
Dönem 3.Yarıyıl
AKTS 3
Dersi Veren(ler) Öğr. Gör. Ömer ŞENTÜRK
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları 1) Finansman ile ilgili temel kavramları tanıyabilir 2) Temel mali tabloların analiz edilmesinde kullanılan oranları kavrayabilir 2) T3) İşletmelerde kısa ve uzun vadeli yatırım kararlarını vermede, uygun kaynakların bulunmasında kullanılan yöntemleri kavrayabiliremel mali tabloların analiz edilmesinde kullanılan oranları kavrayabilir
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği İşletme açısından finansmanın önemini vurgulamak, mali tablolardan nasıl faydalanılabileceğini örnekler yardımıyla göstermek
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri 1) Finansman ile ilgili temel kavramları tanıyabilmek 2) Temel mali tabloların analiz edilmesinde kullanılan oranları kavrayabilmek 3) İşletmelerde kısa ve uzun vadeli yatırım kararlarını vermede, uygun kaynakların bulunmasında kullanılan yöntemleri kavrayabilmek
Dersin Amacı Finansmanın işletmeler açısından önemini vurgulayarak, temel finansal tabloların oranlar yöntemiyle analizini, kısa ve uzun vadeli yatırım kararlarında finansal tekniklerden nasıl faydalanıldığını, optimum sermaye yapısının oluşturulmasında finansal bilgilerden nasıl yararlanıldığını öğrencilere kazandırmak
WorkPlacement
Hafta Konular  
1 Finansman tanımı, kavramı ve işletmeler açısından önemi
2 Oran Analizi (Likidite Oranları ve Mali Yapı Analizinde Kullanılan Oranlar)
3 Faaliyet Oranları ve Karlılık Oranları
4 Piyasa Oranları ve Gerçek Bir İşletmenin Mali Tabloları Üzerinde Uygulama
5 İşletme Sermayesi Yönetimi ( Nakit Yönetimi)
6 Alacak Yönetimi
7 Stok Yönetimi
8 Yatırım Bütçelemesi (Geri Ödeme ve İskontolu Geri Ödeme Süresi Yöntemleri)
9 Net Bugünkü Değer ve İç Verim Oranı Yöntemleri
10 Karlılık İndeksi Yöntemi ve Uygulamalar
11 Borçlanma ve Tahvil Maliyeti
12 Hisse Senedi Çıkarma ve Dağıtılmayan Karların Maliyeti
13 Ağırlıklı Ortalama Sermaye Maliyeti
14 Optimal Sermaye Maliyeti ve Uygulamalar
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Bankalarda ve sigorta şirketlerinde yönetici yardımcılığı veya orta kademe yöneticilik konusunda ana eleman olarak sorumluluğunu bilmesi 1
2 Alanı ile ilgili konularda, ferdi veya grup olarak araştırma, geliştirme ve yürütme konularının önemini açıklayabilme 0
3 Mesleği ile ilgili mevzuatı takip etmenin önemini kavrayabilme 0
4 Ülke ekonomisi ve işletmeler açısından bankacılığın önemini ifade edebilmesi 0
5 Bilgisayar kullanarak alanı ile ilgili çalışmalar yapabilme, bilgi depolayabilme, depolanmış bilgileri kullanabilme 0
6 Yönetim kademelerinde sorumluluk alabilme 0
7 Günlük ticari faaliyetlerde sorunlara karşı pratik çözüm bulma ve doğru karar verme becersini kazanma 0
8 Finans ve bankacılık sektöründe sorumluluk üstlenebilme ve yasal şartları sağladıktan sonra kendi adına işyeri açıp, çalıştırabilecek nitelikli ara insan gücünü yetiştrimenin hedeflenmes 0
9 Bir işletmenin bilançosunu ve gelir tablosunun incelenmesi ve yorumlanması 0
10 Banka ve sigorta muhasebesini yapabilme 0
11 Müşteri ilişkileri ve insan kaynakları yönünden donanımlı bireyler yetiştirme 0
12 Bankacılık ve sigortacılık genel bilgilerini almış ve banka ve sigorta hukuku hakkında bilgi sahibi olabilmesi 0
13 Mesleği ile ilgili bilgisayar konusunda donanımlı bir şekilde yetiştirilmesi 0
14 Bankacılık ve sigortacılık konusunda mesleki ingilizce bilgisine sahip olma 0
15 Atatürk İlkeleri konusunda bilinçli ve İnkılâp Tarihi konusunda bilgi sahibi olmak 0
16 Türkçe dilbilgisine ilişkin gerekli kural ve kaideleri bilerek bunları çalışmalarında uygulamak. 0
17 0
18 0
19 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 40
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 40
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 2 28
Ödevler 0 0 0
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 15 15
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 20 20
İşyükü Saati (30) 30
Toplam İşyükü / Saat 105    
Dersin Akts Kredisi 3    
Ders Notu Ali Ceylan ve Turhan Korkmaz, İşletmelerde Finansal Yönetim, Ekin, 11. Baskı, 2010
Diğer Kaynaklar Ali Ceylan ve Turhan Korkmaz, İşletmelerde Finansal Yönetim, Ekin, 11. Baskı, 2010
Materyal
Dökümanlar Ali Ceylan ve Turhan Korkmaz, İşletmelerde Finansal Yönetim, Ekin, 11. Baskı, 2010
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)