Ders Adı Bankacılık Ürünleri
Ders Kodu BAS-205
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Ön Lisans
Yıl 2
Dönem 3.Yarıyıl
AKTS 4
Dersi Veren(ler) Öğr.Gör.Ömer ŞENTÜRK
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları Banka işlemleri, banka kredisi, vadeli mevduat, vadesiz mevduat, yatırım bankası, kıyı bankacılığı, cari hesaplar, açık piyasa işlemleri, akreditif, kurumsal yatırımcılar, mali sektör, menkul kıymetler yatırım fonu, merkez bankası, mevduatlar, reeskont kredisi, aracılık yüklenimi ve satış garantisi işlemleri, serbest krediler, banka hesapları, spot döviz işlemleri, banka ihtiyatları konularında bilgi sahibi olur
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği Banka ve bankacılığın tanımı, Merkez Bankacılığı, Bankaların kurulması ve faaliyete geçmesi, Ticari Bankaların fon kaynakları ve fon kullanımları, Bankacılık Hizmetleri, Banka Riskleri ve Bankacılık Krizleri. Tüketici kredileri, taksitli krediler, konut kredileri, rotatif kredi, spot kredi, iskonto-iştira kredileri, akteditif işlemleri, akteditif iskontosu
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri Banka işlemleri, banka kredisi, vadeli mevduat, vadesiz mevduat, yatırım bankası, kıyı bankacılığı, cari hesaplar, açık piyasa işlemleri, akreditif, kurumsal yatırımcılar, mali sektör, menkul kıymetler yatırım fonu, merkez bankası, mevduatlar, reeskont kredisi, aracılık yüklenimi ve satış garantisi işlemleri, serbest krediler, banka hesapları, spot döviz işlemleri, banka ihtiyatları konularında bilgi sahibi olmak
Dersin Amacı Banka ve bankacılığın tanımı, tarihi gelişimi, banka sisteminde yer alan banka türleri, bankacılık sırrı, bilgi derleme ve inceleme. Banklarda satışı gerçekleşen her türlü ürünler hakkında bilgi sahibi olmak. Biraysel bankacılık ürünleri, ticari bankacılık ürünleri, kuru sal bankacılık ürünleri, yatırım bankacılığı ürünleri, özel banlacılık ürünleri, sigorta ürünleri
WorkPlacement
Hafta Konular  
1 Mevduatın Tanımı ve Genel Sınıflandırılması
2 Bireysel Bankacılık Ürün ve Hizmetleri
3 Bireysel Bankacılık Ürün ve Hizmetleri
4 Elementer Sigorta Ürünleri
5 Bireysel Sigorta Ürünleri
6 İnternet Bankacılığı ve Telefon Bankacılığı
7 Havale ve Fon Transferi Hizmetleri
8 Kredi Türleri
9 Uluslararası Transfer Hizmetleri
10 Çek ve Senet Tahsil ve Ödeme Hizmetleri
11 Tahvil ve Bono İhracı
12 Döviz Alım-Satım Hizmetleri
13 Ticari Bankacılık Ürün ve Hizmetleri
14 Ticari Bankacılık Ürün ve Hizmetleri
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Bankalarda ve sigorta şirketlerinde yönetici yardımcılığı veya orta kademe yöneticilik konusunda ana eleman olarak sorumluluğunu bilmesi 0
2 Alanı ile ilgili konularda, ferdi veya grup olarak araştırma, geliştirme ve yürütme konularının önemini açıklayabilme 0
3 Mesleği ile ilgili mevzuatı takip etmenin önemini kavrayabilme 0
4 Ülke ekonomisi ve işletmeler açısından bankacılığın önemini ifade edebilmesi 0
5 Bilgisayar kullanarak alanı ile ilgili çalışmalar yapabilme, bilgi depolayabilme, depolanmış bilgileri kullanabilme 0
6 Yönetim kademelerinde sorumluluk alabilme 0
7 Günlük ticari faaliyetlerde sorunlara karşı pratik çözüm bulma ve doğru karar verme becersini kazanma 0
8 Finans ve bankacılık sektöründe sorumluluk üstlenebilme ve yasal şartları sağladıktan sonra kendi adına işyeri açıp, çalıştırabilecek nitelikli ara insan gücünü yetiştrimenin hedeflenmes 0
9 Bir işletmenin bilançosunu ve gelir tablosunun incelenmesi ve yorumlanması 0
10 Banka ve sigorta muhasebesini yapabilme 0
11 Müşteri ilişkileri ve insan kaynakları yönünden donanımlı bireyler yetiştirme 0
12 Bankacılık ve sigortacılık genel bilgilerini almış ve banka ve sigorta hukuku hakkında bilgi sahibi olabilmesi 0
13 Mesleği ile ilgili bilgisayar konusunda donanımlı bir şekilde yetiştirilmesi 0
14 Bankacılık ve sigortacılık konusunda mesleki ingilizce bilgisine sahip olma 0
15 Atatürk İlkeleri konusunda bilinçli ve İnkılâp Tarihi konusunda bilgi sahibi olmak 0
16 Türkçe dilbilgisine ilişkin gerekli kural ve kaideleri bilerek bunları çalışmalarında uygulamak. 0
17 0
18 0
19 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 40
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 40
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 2 28
Ödevler 1 7 7
Sunum 1 7 7
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 30 30
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 30 30
İşyükü Saati (30) 30
Toplam İşyükü / Saat 144    
Dersin Akts Kredisi 4    
Ders Notu Mehmet Vurucu ve Mustafa Ufuk Arı, Bankacılık Ürün ve Hizmetleri, Seçkin, 2. Baskı, 2017.
Diğer Kaynaklar Mehmet Vurucu ve Mustafa Ufuk Arı, Bankacılık Ürün ve Hizmetleri, Seçkin, 2. Baskı, 2017.
Materyal
Dökümanlar Mehmet Vurucu ve Mustafa Ufuk Arı, Bankacılık Ürün ve Hizmetleri, Seçkin, 2. Baskı, 2017.
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)