Ders Adı Sermaye ve Para Piyasaları
Ders Kodu BAS-269
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Ön Lisans
Yıl 2
Dönem 3.Yarıyıl
AKTS 4
Dersi Veren(ler) ÖĞR. GÖR. NURİTTİN ARIKAN
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları 1. Finansal piyasaları sınıflandırabilme 2. Para ve sermaye piyasalarını ayırt edebilme 3.Para piyasası araçlarının neler olduğunu öğrenme ve ekonomik olarak ne anlama geldiğini kavrayabilme 4. Menkul kıymet çeşitlerini sıralayabilme 5. Borsa işlemlerini özetleyebilme 6. Yatırımcı yanılgılarını sınıflandırabilme. 7.Vadeli piyasa işlemlerinin ne olduğunu ve vadeli piyasa işlemleri araçları hakkında bilgi sahibi olma
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği Sermaye kavramı ve çeşitleri, Sermaye piyasası hukukunun halka arz, halka açık şirket gibi temel kavramları, sermaye piyasası faaliyetleri, sermaye piyasası kurumları, aracı kurumlar, yatırım ortaklıkları, yatırım fonları ve diğerlerinin kuruluş ve faaliyet şartları, SPK yapısı ve görevleri, sermaye piyasası ve borsaların kuruluş ve çalışma esasları, sermaye piyasası idari yaptırımları ve suçları üzerinde durulmaktadır.
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu tebliğleri çerçevesinde, sermaye piyasasında işlem gören araçlar,sermaye piyasasındaki faaliyetler, aracı kuruluşlar ve diğer kurumlar, halka açık anonim ortaklıklar, bu ortaklıkların özellikleri, hukuki statü ve kurumları; Türkiye'de sermaye piyasasında işlenen suçlar ve denetim mekanizmaları açıklanmaktadır
Dersin Amacı Bu dersin amacı, Para ve Sermaye Piyasası alanında ulusal ve uluslararası konularda analitik düşünme ve problem çözme becerisini kazandırma, küresel gelişmeleri ve sorunları takip edebilme, güncel ekonomik sorunlar hakkında yorum yapabilme, finansal okur yazarlığı arttırmayı, türev ürünler hakkında bilgi sahibi olma ve para ve finans konularında akademi ve piyasa alanı arasındaki mesafeyi asgariye indirecek bir içerikle geleceğin para ve sermaye piyasaları uzmanlarını yetiştirmeyi hedeflemektir.
WorkPlacement
Hafta Konular  
1 Finansal Sistem ve Finansal Piyasalar nedir? Finansal Piyasaların Özellikleri
2 Finansal Sistemin ve Finansal Piyasaları Düzenleme Faaliyetleri ve Düzenleyici Kurumlar
3 Borsa nedir? Borsanın çalışma şekli ve Türkiyede, dünyada borsa kavramı.
4 Sermaye Piyasası Kurumları nelerdir? Sermaye piyasası kurumlarının tarihçesi.
5 Sermaye Piyasası Araçları nelerdir?Sermaye Piyasası Araçlarının özellikleri.
6 Sermaye Piyasası Mevzuatında yer alan finansal araçlarve bu araçların kullanım yerleri.
7 Diğer Sermaye Piyasası Araçları ve Teknikler.Diğer Sermaye Piyasası Araçlarının farkları.
8 Sermaye ve para piyasaları dersinin başarısını ölçmek için ara sınav
9 Sermaye piyasasında kamuyu aydınlatma ve kamuyu aydınlatmada kullanılan yöntem
10 Bankalar ve işlevleri, Ticari banka yatırım bankaları ayrımı
11 Dünyada ve Türkiyede bankacılığın gelişimi ve günümüzde bankacılık sisteminin ekonomiye katkıları
12 Uluslararası para ve sermeye piyasalarının gelişimi ve günümüzde ekonomik olarak etkileri
13 Küresel finansal piyasaların sınıflandırılması ve bu finansal piyasaların gelişmişlik ölçütleri
14 Sermaye piyasası ve para piayasası hukukuna göre finansal araçlar
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Bankalarda ve sigorta şirketlerinde yönetici yardımcılığı veya orta kademe yöneticilik konusunda ana eleman olarak sorumluluğunu bilmesi 0
2 Alanı ile ilgili konularda, ferdi veya grup olarak araştırma, geliştirme ve yürütme konularının önemini açıklayabilme 0
3 Mesleği ile ilgili mevzuatı takip etmenin önemini kavrayabilme 0
4 Ülke ekonomisi ve işletmeler açısından bankacılığın önemini ifade edebilmesi 0
5 Bilgisayar kullanarak alanı ile ilgili çalışmalar yapabilme, bilgi depolayabilme, depolanmış bilgileri kullanabilme 0
6 Yönetim kademelerinde sorumluluk alabilme 0
7 Günlük ticari faaliyetlerde sorunlara karşı pratik çözüm bulma ve doğru karar verme becersini kazanma 0
8 Finans ve bankacılık sektöründe sorumluluk üstlenebilme ve yasal şartları sağladıktan sonra kendi adına işyeri açıp, çalıştırabilecek nitelikli ara insan gücünü yetiştrimenin hedeflenmes 0
9 Bir işletmenin bilançosunu ve gelir tablosunun incelenmesi ve yorumlanması 0
10 Banka ve sigorta muhasebesini yapabilme 0
11 Müşteri ilişkileri ve insan kaynakları yönünden donanımlı bireyler yetiştirme 0
12 Bankacılık ve sigortacılık genel bilgilerini almış ve banka ve sigorta hukuku hakkında bilgi sahibi olabilmesi 0
13 Mesleği ile ilgili bilgisayar konusunda donanımlı bir şekilde yetiştirilmesi 0
14 Bankacılık ve sigortacılık konusunda mesleki ingilizce bilgisine sahip olma 0
15 Atatürk İlkeleri konusunda bilinçli ve İnkılâp Tarihi konusunda bilgi sahibi olmak 0
16 Türkçe dilbilgisine ilişkin gerekli kural ve kaideleri bilerek bunları çalışmalarında uygulamak. 0
17 0
18 0
19 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 40
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 40
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 2 28
Ödevler 0 0 0
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 30 30
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 30 30
İşyükü Saati (30) 0
Toplam İşyükü / Saat 130    
Dersin Akts Kredisi 4    
Ders Notu
Diğer Kaynaklar
Materyal
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)