Ders Adı Jeoloji ve Arazi Bilgisi
Ders Kodu AYH-101
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Ön Lisans
Yıl 1
Dönem 1.Yarıyıl
AKTS 3
Dersi Veren(ler) 4-ç Negiz
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları 1) Doğayı sever 2).Yerkabuğundaki yer altı zenginliklerini arama ve bulma 3) Doğayı koruma 4)Doğal afetlere karşı duyarlı olma 5) Çevre bilinci kazanma 6) Arazi bilgisi kazanma 7) Jeolojik gelişmleri izler 8) Yeryüzündeki değişiklikleri algılar
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği Yeryüzünün oluşumu kısımları ve sıcaklığı, genel morfolojik özellikleri, yapısı yaşı ve son durumu, yeryüzünü oluşturan kayalar ve minerallerin materyal özellikleri, kristal elementler, kristalleşme süreçleri, minerallerin fiziksel ve kimyasal özellikleri, volkanik ve metamorfik kayaçlar, iç ve dış hareketlilik ve gezegenler, 2 Arazi uygulaması
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri 1) Doğayı sevmek 2).Yerkabuğundaki yer altı zenginliklerini aramak ve bulmak 3) Doğayı korumak 4)Doğal afetlere karşı duyarlı olmak 5) Çevre bilinci kazanmak
Dersin Amacı Dersin amacı gerekli temel bilgileri vermek ve uygulamalı olarak jeoloji terimlerini tanıtmaktır
WorkPlacement Kullanılmamaktadır
Hafta Konular  
1 Jeolojinin tanımı, konusu ve tarihçesi
2 Yeryuvarının genel özellikleri
3 Yerkabuğunu oluşturan maddeler: Mineraller, Kayaçlar (Mineraller ve genel özellikleri, Sedimenter Kayaçlar),Ödev 1
4 Yerkabuğunu oluşturan maddeler: Mineraller, Kayaçlar (Mineraller ve genel özellikleri, Magmatik ve Metamorfik Kayaçlar)
5 Tabakalı kayaçların genel özellikleri
6 Jeolojide yaş kavramı
7 Tabakalı kayaçların deformasyonu (Kıvrımlar ve kıvrımların sınıflaması)
8 Eklemler ve Faylar (Tabakalı Kayaçların Kırıklı Yapısı, Çatlaklar, Faylar
9 Eklemler ve Faylar (Faylar, Fayları Tanımaya Yardımcı Kriterler)
10 Magmatizma, Plütonizma, Volkanizma
11 Metamorfizma
12 Yerkabuğu Hareketleri (Yavaş ve Uzun Süreli Hareketler: Epirojenik ve Orojenik Hareketler), Ödev 3
13 Yerkabuğu Hareketleri (Hızlı ve Kısa Süreli Hareketler: Depremler)
14 Yerkabuğu Hareketleri (Hızlı ve Kısa Süreli Hareketler: Depremler)
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Çalışma ortamında sağlık ve iş güvenliğini sağlayacak bilgiyi kazanmak 4
2 Doğa sevgisini ve çevre bilincini öğrenmek 5
3 Korunacak alan ve türlerin tespitine katkı sağlamak 3
4 Yaban hayatı sahaları tespiti ve sınırlama çalışmaları konularında hizmet vermek 1
5 Yaban hayvanlarının envanterini yapmak 4
6 Yaban hayatı yaşam ortamlarının geliştirilmesi konusunda çalışmak 3
7 Yaban hayvanlarının hastalık ve ölüm etmenlerinin tespiti için örnek hazırlama çalışmalarına katılmak 2
8 Yaban hayvanlarının üretim çalışmalarında hizmet vermek 2
9 Popülasyonların durumunu, dağılımını ve düzenli olarak sürdürülmesini sağlama çalışmalarına katkı sağlamak 3
10 Özel avlakların yönetim ve denetleme konularında yeterli düzeyde bilgiye sahip olmak. 3
11 İl ve İlçe av komisyonlarının çalışmalarına katkı sağlamak 3
12 Güncel mevzuat ve uluslararası sözleşme bilgileri ve uygulamaları konularında bilgiye sahip olmak. 4
13 Mesleki teknolojik gelişmeler ve mesleki hizmet içi eğitim faaliyetler konularında gerekli beceriye sahip olmak. 3
14 Av, avcı ve avcılık; ilişkileri ve teknikleri hakkında yeterli bilgiye sahip olmak. 5
15 Atatürk ilkeleri konunda bilinçli ve İnkılâp tarihi konusunda bilgiye, iyi derecede Türkçe ve orta düzeyde İngilizce kullanım becerisine sahip olmak. 2
16 0
17 0
18 0
19 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 80
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 2 20
TOPLAM 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 2 28
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 1 14
Ödevler 0 0 0
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 1 15 15
Ara Sınavlar 1 10 10
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 15 15
İşyükü Saati (30) 30
Toplam İşyükü / Saat 0    
Dersin Akts Kredisi 0    
Ders Notu Jeoloji Ders Notu, Mehmet Güvenç Negiz, 2006
Diğer Kaynaklar Ketin, İ., 1998. Genel Jeoloji, Yerbilimlerine Giriş, İTÜ Vakfı Yayınları, No: 22, 563 s. Karaman, M.E., 2002. Jeolojik Harita Bilgisi, Devran Matbaası, Ankara. Karaman, M.E. ve Kibici Y., 2008. Temel Jeoloji Prensipleri, Belen Yayıncılık ve Matbaacılık, Ankara. Tutkun, S.Z, 1999. Jeolojik Haritalar Ders Notları,Temel Kavramlar ve Uygulamalar, Kocaeli Üniversitesi Yayınları, Ders Notları Dizisi, No:5, 101 s. Lutgens, F.K., 1998. Essentials of Geology. Prentice Hall New Jersey USA, 450p. Atkin, B.C., Johnson, J. A., 1988. The Earth, Problems and Perspectives. Blackwell Scientific Publ., 428 p. Demirtaş, R. ve Erkmen, C., 1997. Deprem ve Jeoloji, TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası Yayınları, no: 52, Ankara, 379 s. Barka, A., Altunel, E., Akyüz, S., Sunal, G., Hartleb, R., Uslu, O.B., Toroman, E., 2000. Yeryüzü ve Deprem, Boyut Yayın Grubu
Materyal
Dökümanlar Topografik Haritalar, Jeolojik Haritalar ve Kesitleri
Ödevler 3
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)