Ders Adı Çalılar ve Otsu Bitkiler
Ders Kodu AYH-108
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Ön Lisans
Yıl 1
Dönem 2.Yarıyıl
AKTS 4
Dersi Veren(ler)
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları 1) Bitkilerin genel özelliklerini öğrenir. 2) İsimlendirme, flora, flora bölgeleri ve vejatasyon tiplerini öğrenir 3) Bazı familyaların önemli özelliklerini öğrenir. 4) Tür, türaltı ve türüstü kategorileri bilmek 5) Türkiye?nin flora bölgelerini tanımak 6)Poaceae, Aracaceae, Liliaceae, Amaryllıdaceae, Orchidaceae, Urticaceae, Polygonaceae, Caryophyllaceae 7) Ranunculaceae, Papaveraceae, Berberidaceae, Rosaceae, Fabaceae, Geraniaceae, Euphorbiaceae, 8) Violaceae, Apiaceae, Ericaceae, Brassicaceae, Primulaceae, Plumbaginaceae, Convovulaceae,
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği Organların Tanıtımı, isimlendirme, flora, Türkiye?nin fitocoğrafik özellikleri,Türkiye?nin vejetasyon tipleri, herbaryum, otsu bitkilerin genel özellikleri, familyalar için anahtar, familyaların botanik özellikleri, cinslerin botanik özellikleri, türlerin botanik özellikleri, havyanlar için besleyici olan bazı otsu bitkiler
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri 1)Tür, türaltı ve türüstü kategorileri tanıtmak 2)Türkiye?nin flora bölgelerini tanıtmak 3)Türkiye?nin başlıca vejetasyon tiplerini tanıtmak 4)Türkiye?deki bazı otsu bitkileri tanıtmak
Dersin Amacı Kursun amacı gerekli temel bitkileri vermek ve uygulamalı olarak otsu bitki taksonlarını tanıtmaktır
WorkPlacement Kullanılmamaktadır
Hafta Konular  
1 Tür, Türaltı Kategorileri, Alttür, Varyete, Türüstü Kategorileri
  Ön Hazırlık: Yaltırık ve Efe, (1989). “Otsu Bitkiler Sistematiği”
2 Cins, Familya, Botanikte İsimlendirme, Kültivar, Klon, İlkörnek (Typus)
  Ön Hazırlık: Yaltırık ve Efe, (1989). “Otsu Bitkiler Sistematiği”
3 Türkiye’nin Flora Bölgeleri, Endemik ve Relikt Bitkiler
  Ön Hazırlık: Yaltırık ve Efe, (1989). “Otsu Bitkiler Sistematiği”
4 Türkiye’nin Başlıca Vejetasyon Tipleri
  Ön Hazırlık: Yaltırık ve Efe, (1989). “Otsu Bitkiler Sistematiği”
5 Familya Tayin Anahtarları
  Ön Hazırlık: Yaltırık ve Efe, (1989). “Otsu Bitkiler Sistematiği”
6 Poaceae, Aracaceae, Liliaceae, Amaryllıdaceae familyalarına ait cins ve türlerin özellikleri
  Ön Hazırlık: Yaltırık ve Efe, (1989). “Otsu Bitkiler Sistematiği”
7 Ranunculaceae, Papaveraceae, Berberidaceae, Rosaceae familyalarına ait cins ve türlerin özellikleri
  Ön Hazırlık: Yaltırık ve Efe, (1989). “Otsu Bitkiler Sistematiği”
8 Ranunculaceae, Papaveraceae, Berberidaceae, Rosaceae familyalarına ait cins ve türlerin özellikleri
  Ön Hazırlık: Yaltırık ve Efe, (1989). “Otsu Bitkiler Sistematiği”
9 Fabaceae, Geraniaceae, Euphorbiaceae, Malvaceae familyalarına ait cins ve türlerin özellikleri
  Ön Hazırlık: Yaltırık ve Efe, (1989). “Otsu Bitkiler Sistematiği”
10 Violaceae, Apiaceae, Ericaceae, Brassicaceae familyalarına ait cins ve türlerin özellikleri
  Ön Hazırlık: Yaltırık ve Efe, (1989). “Otsu Bitkiler Sistematiği”
11 Primulaceae, Plumbaginaceae, Convovulaceae, Verbenaceae familyalarına ait cins ve türlerin özellikleri
  Ön Hazırlık: Yaltırık ve Efe, (1989). “Otsu Bitkiler Sistematiği”
12 Plantaginaceae, Boraginaceae, Lamiaceae, Solanaceae familyalarına ait cins ve türlerin özellikleri
  Ön Hazırlık: Yaltırık ve Efe, (1989). “Otsu Bitkiler Sistematiği”
13 Scrophulariaceae, Rubiaceae, Valerianaceae familyalarına ait cins ve türlerin özellikleri
  Ön Hazırlık: Yaltırık ve Efe, (1989). “Otsu Bitkiler Sistematiği”
14 Dipsacaceae, Campanulaceae, Asteraceae familyalarına ait cins ve türlerin özellikleri
  Ön Hazırlık: Yaltırık ve Efe, (1989). “Otsu Bitkiler Sistematiği”
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Çalışma ortamında sağlık ve iş güvenliğini sağlayacak bilgiyi kazanmak 0
2 Doğa sevgisini ve çevre bilincini öğrenmek 0
3 Korunacak alan ve türlerin tespitine katkı sağlamak 0
4 Yaban hayatı sahaları tespiti ve sınırlama çalışmaları konularında hizmet vermek 0
5 Yaban hayvanlarının envanterini yapmak 0
6 Yaban hayatı yaşam ortamlarının geliştirilmesi konusunda çalışmak 0
7 Yaban hayvanlarının hastalık ve ölüm etmenlerinin tespiti için örnek hazırlama çalışmalarına katılmak 0
8 Yaban hayvanlarının üretim çalışmalarında hizmet vermek 0
9 Popülasyonların durumunu, dağılımını ve düzenli olarak sürdürülmesini sağlama çalışmalarına katkı sağlamak 0
10 Özel avlakların yönetim ve denetleme konularında yeterli düzeyde bilgiye sahip olmak. 0
11 İl ve İlçe av komisyonlarının çalışmalarına katkı sağlamak 0
12 Güncel mevzuat ve uluslararası sözleşme bilgileri ve uygulamaları konularında bilgiye sahip olmak. 0
13 Mesleki teknolojik gelişmeler ve mesleki hizmet içi eğitim faaliyetler konularında gerekli beceriye sahip olmak. 0
14 Av, avcı ve avcılık; ilişkileri ve teknikleri hakkında yeterli bilgiye sahip olmak. 0
15 Atatürk ilkeleri konunda bilinçli ve İnkılâp tarihi konusunda bilgiye, iyi derecede Türkçe ve orta düzeyde İngilizce kullanım becerisine sahip olmak. 0
16 0
17 0
18 0
19 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 80
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 2 20
TOPLAM 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 2 28
Ödevler 0 0 0
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 2 10 20
Ara Sınavlar 1 10 10
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 20 20
İşyükü Saati (30) 30
Toplam İşyükü / Saat 0    
Dersin Akts Kredisi 0    
Ders Notu Yaltırık, F., Efe, A., 1989. Otsu Bitkiler Sistematiği, İ.Ü. Yayın No:3568, F.B.E. Yayın No: 3, İstanbul.
Diğer Kaynaklar 1-Davis, P.H. 1965-1986. Flora of Turkey and The East Aegean Islands,Vol.1-10, at the University press, Edinburg. 2-Davis, P.H., Harper, P.C., Hedge, I.C., 1971. Distrubition Patterns in with Particular Reference to Endemism, Plant life and South-West Asia, Published by the Botanical Society of Edinburg-Aberdeen-Great Britain. 3-Davis, P.H., Cullen, J., 1979: The identicification of Flowering Plant Families, Cambridge University Press, London. 4-Baytop, A., 1998. İngilizce-Botanik Kılavuzu İstanbul Üniversitesi Yayın No:4058, Eczacılık Fakültesi Yayın No:70, İstanbul.
Materyal
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)