Ders Adı Korunan Alanlar Yönetimi
Ders Kodu AYH-201
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Ön Lisans
Yıl 2
Dönem 3.Yarıyıl
AKTS 3
Dersi Veren(ler) Selin TEKOCAK
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları 1) Giriş, temel tanım ve kavramları öğrenir 2) Korunan alanların sınıflandırılması ve ilgili sınıflandırmaları öğrenir 3) Yönetim kavramı ve yönetimin temel işlevleri öğrenir 4) Türkiye?de korunan alan yönetiminde yaşanan sorunlar ve çözümleri ve uygulama örneklerini inceler ve öğrenir 5)Türkiye?de korunan alan yönetimi : yasal çerçeve ve örgütlemeyi öğrenir 6) Türkiye?deki milli park, tabiat parkları, tabiat anıtları ve tabiatı koruma alanlarını öğrenir 7) Bir alan nasıl korunur bilir 8) Korunan alan planlaması yapabilir
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği Korunan alanlar kavramı, Korunan alanların sınıflandırılması ve ilgili sınıflandırmaları,Yönetim Korunan alanlar yönetimi : kapsam ve amaçlar, Korunan alan yönetiminde planlama ve örgütleme, Korunan alan yönetiminde yürütme ve denetim, Türkiye?de korunan alan yönetimi : yasal çerçeve ve örgütleme, Türkiye?de korunan alan yönetiminde yaşanan sorunlar ve çözümleri ve uygulama örnekleri, Türkiye?deki Ulusal park ve doğal parklarına ilişkin uygulama örnekleri, Türkiye?deki Doğayı koruma alanları ve doğa anıtlarına uygulama örnekleri
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri 1) Giriş, temel tanım ve kavramları öğrenmek 2) Korunan alanların sınıflandırılması ve ilgili sınıflandırmaları öğrenmek 3) Yönetim kavramı ve yönetimin temel işlevleri öğrenmek
Dersin Amacı Bu dersin amacı öğrencilere korunan alan yönetimiyle ilgili temel bilgi, yaklaşım ve uygulamaları aktarmaktır.
WorkPlacement
Hafta Konular  
1 Korunan alanlar kavramı
2 Korunan alanların sınıflandırılması ve ilgili sınıflar
3 Yönetim kavramı ve yönetimin temel işlevleri
4 Korunan alanlar yönetimi : kapsam ve amaçlar
5 Korunan alan yönetiminde planlama ve örgütleme
6 Korunan alan yönetiminde yürütme ve denetim.
7 Türkiye’de korunan alan yönetimi : yasal çerçeve ve örgütleme
8 Türkiye’deki korunan alanlar örgüt şeması
9 Türkiye’de korunan alan yönetiminde yaşanan sorunlar ve çözümleri ve uygulama örnekleri
10 Türkiye’de korunan alan yönetiminde yaşanan sorunlar ve çözümleri ve uygulama örnekleri
11 Türkiye’de Koruma örnekleri ve bu örnekler üzerinde tartışma
12 Türkiye’deki Ulusal park ilişkin uygulama örnekleri
13 Türkiye’deki doğal parklarına ilişkin uygulama örnekleri
14 Türkiye’deki Doğayı koruma alanları ve doğa anıtlarına uygulama örnekleri
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Çalışma ortamında sağlık ve iş güvenliğini sağlayacak bilgiyi kazanmak 0
2 Doğa sevgisini ve çevre bilincini öğrenmek 0
3 Korunacak alan ve türlerin tespitine katkı sağlamak 0
4 Yaban hayatı sahaları tespiti ve sınırlama çalışmaları konularında hizmet vermek 0
5 Yaban hayvanlarının envanterini yapmak 0
6 Yaban hayatı yaşam ortamlarının geliştirilmesi konusunda çalışmak 0
7 Yaban hayvanlarının hastalık ve ölüm etmenlerinin tespiti için örnek hazırlama çalışmalarına katılmak 0
8 Yaban hayvanlarının üretim çalışmalarında hizmet vermek 0
9 Popülasyonların durumunu, dağılımını ve düzenli olarak sürdürülmesini sağlama çalışmalarına katkı sağlamak 0
10 Özel avlakların yönetim ve denetleme konularında yeterli düzeyde bilgiye sahip olmak. 0
11 İl ve İlçe av komisyonlarının çalışmalarına katkı sağlamak 0
12 Güncel mevzuat ve uluslararası sözleşme bilgileri ve uygulamaları konularında bilgiye sahip olmak. 0
13 Mesleki teknolojik gelişmeler ve mesleki hizmet içi eğitim faaliyetler konularında gerekli beceriye sahip olmak. 0
14 Av, avcı ve avcılık; ilişkileri ve teknikleri hakkında yeterli bilgiye sahip olmak. 0
15 Atatürk ilkeleri konunda bilinçli ve İnkılâp tarihi konusunda bilgiye, iyi derecede Türkçe ve orta düzeyde İngilizce kullanım becerisine sahip olmak. 0
16 0
17 0
18 0
19 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 60
Kısa Sınav 0 0
Ödev 2 30
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 1 10
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 2 28
Ödevler 2 10 20
Sunum 1 10 10
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 15 15
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 20 20
İşyükü Saati (30) 30
Toplam İşyükü / Saat 0    
Dersin Akts Kredisi 0    
Ders Notu Ders notları ve dersle ilgili mevcut diğer dokümantasyonlar
Diğer Kaynaklar • Türkiye’nin Önemli Kuş Alanları, Dicle Tuba KILIÇ ve Güven EKEN, Doğa Derneği, Ankara, 2004 • Korunan Doğal Alanlar Sempozyumu, SDÜ Orman Fakültesi, Isparta, 2005. • Türkiye’nin Önemli Doğa Alanları, Doğa Derneği, Ankara, 2006 • BAŞKENT, E. Z., Orman Amenajman Planlarının Ekosistem Tabanlı ve Çok Amaçlı Planlanması (Etçap) ve Uygulanmasına Yönelik Eylemler, Türk Ormancılığında Uluslar arası Süreçte Acil Eyleme Dönüştürülmesi Gereken Konular-Mevzuat ve Yapılanmaya Yansımaları, Orman Mühendisleri Odası Sempozyumu, 22-24 Aralık, 2005, Antalya. • Isparta Milli Parklar ve Av-Yaban Hayatı Başmühendisliği Arşivi, 2001. Isparta İli Sınırları İçindeki Korunan Alanlar, 10s. • BAKIR, Ö. 1985. Çayır ve Mera Islahı. Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Yayınları: 947, Ders Kitabı: 272, ANKARA, 229s.
Materyal
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)