Ders Adı Yaban Hayvanlarının Sayımı
Ders Kodu AYH-203
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Ön Lisans
Yıl 2
Dönem 3.Yarıyıl
AKTS 4
Dersi Veren(ler) Yrd. Doç. Dr. Halil SÜEL
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları 1. Envanter kavramını öğrenmek 2. Envanterin önemi ve fonksiyonlarını kavramak 3. Yaban hayatı envanterinde gözlem ve sayımın genel karakterlerini öğrenmek 4. Doğrudan sayım metodunu kavramak 5. Toptan sayım metodunu öğrenmek 6. Havadan sayım metodunu öğrenmek 7. Dışkı sayım metodunu kavramak 8. Noktada sayım metodunu kavramak 9. Hatboyu sayım metodunu kavramak
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği Giriş, Yaban hayatı envanter kavramları ve önemi, Envanter metodları, Memeli hayvanların sayım teknikleri, Memeli hayvan sayım hataları, Kuş sayım teknikleri ve kuş sayım hataları, popuslayonların frekans, yoğunluk ve büyüklüklerinin hesaplanması, Popuslayonların gelecek projeksiyonlarının yapılması.
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri 1-Yaban hayatı envanteri ve genel esasları öğrenecek 2-Yaban hayatı envanter metotlarının öğrenilmesi 3-Yaban hayatı envanterinde en uygun metodun seçilmesi 4- Seçilen metodun uygulama örnekleri 5- Populasyon frekans, yoğunluk ve büyüklüklerinin hesaplanması 6- Sonuçların analiz edilmesi ve yorumlanması
Dersin Amacı Yaban hayatında envanterin önemi, envanter yaparken dikkat edilmesi gereken hususlar, envater dönemleri, doğrudan ve dolaylı sayım teknikleri, populasyonların frekans, yoğunluk ve büyüklüklerinin hesaplanması, elde edilen sonuçların yorumlanması, populasyonların geleceğe projeksiyonlarının çıkartılması gibi unsurların öğretilmesi amaçlanmaktadır.
WorkPlacement
Hafta Konular  
1 Envanter önemi ve fonksiyonu, envanter örnekleri, yaban hayatındaki gözlem ve sayımların genel karakterleri
2 Popülasyon sayım teknikleri, doğrudan sayım teknikleri ve uygulaması
3 Hatboyu sayım ve Işık tutma sayım yöntemlerinin kabulleri ve uygulaması
4 Noktada sayım (Bekleyip sayma) metodunun kabulleri ve uygulama örnekleri
5 Markalama ve Teritori Tasvir Metotlarının kabulleri ve uygulamaları
6 Dolaylı gözlem teknikleri, kullanım alanları, uygulama örnekleri
7 Sinyalle takip yönteminin kabulleri, uygulama örnekleri ve hesaplamaları
8 Sayımların hataları, hataların düzeyleri ve hataların düzeltilmesi
9 Kuş sayımlarının önemi, kuş sayım teknikleri ve uygulama örnekleri
10 Kuşların envanteri, dikkat edilmesi gereken hususlar ve envanterde sayım hataları
11 Kuşlarda Teritori Tasvir Metotları ve uygulamalı örnekleri
12 Kuşlarda hatboyu sayım yöntemi, uygulaması, sayım hataları ve hataların düzeltilmesi
13 Kuşlarda noktada sayım yöntemi, uygulama örnekleri ve sayım hataları
14 Arazi kayıt kartları ve örnekleri, örnek arazi uygulaması ve veri toplama
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Çalışma ortamında sağlık ve iş güvenliğini sağlayacak bilgiyi kazanmak 2
2 Doğa sevgisini ve çevre bilincini öğrenmek 2
3 Korunacak alan ve türlerin tespitine katkı sağlamak 4
4 Yaban hayatı sahaları tespiti ve sınırlama çalışmaları konularında hizmet vermek 2
5 Yaban hayvanlarının envanterini yapmak 5
6 Yaban hayatı yaşam ortamlarının geliştirilmesi konusunda çalışmak 3
7 Yaban hayvanlarının hastalık ve ölüm etmenlerinin tespiti için örnek hazırlama çalışmalarına katılmak 2
8 Yaban hayvanlarının üretim çalışmalarında hizmet vermek 2
9 Popülasyonların durumunu, dağılımını ve düzenli olarak sürdürülmesini sağlama çalışmalarına katkı sağlamak 2
10 Özel avlakların yönetim ve denetleme konularında yeterli düzeyde bilgiye sahip olmak. 2
11 İl ve İlçe av komisyonlarının çalışmalarına katkı sağlamak 2
12 Güncel mevzuat ve uluslararası sözleşme bilgileri ve uygulamaları konularında bilgiye sahip olmak. 2
13 Mesleki teknolojik gelişmeler ve mesleki hizmet içi eğitim faaliyetler konularında gerekli beceriye sahip olmak. 2
14 Av, avcı ve avcılık; ilişkileri ve teknikleri hakkında yeterli bilgiye sahip olmak. 2
15 Atatürk ilkeleri konunda bilinçli ve İnkılâp tarihi konusunda bilgiye, iyi derecede Türkçe ve orta düzeyde İngilizce kullanım becerisine sahip olmak. 2
16 0
17 0
18 0
19 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 60
Kısa Sınav 0 0
Ödev 1 20
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 1 20
TOPLAM 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 2 28
Ödevler 1 15 15
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 1 15 15
Ara Sınavlar 1 15 15
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 20 20
İşyükü Saati (30) 30
Toplam İşyükü / Saat 0    
Dersin Akts Kredisi 0    
Ders Notu Oğurlu, İ. Yaban Hayatı Amenajman Esasları (Ders notu) Oğurlu, İ. Milli Parklar, Tarif ve Terimler, Kriterler, Türkiye'nin Milli Parkları (Ders notu) Oğurlu, İ., Milli Parkların Planlama ve Geliştirme Esasları(Ders notu) Ogurlu, I., Wildlife Management Principles (Handout) Ogurlu, I., Natural Parks, Meaning and Concept, Criterias, Natural Parks of Turkey (Handout) Ogurlu, I., Management and Development Principles of Natural Parks (Handout) Oğurlu, İ., Yaban Hayatında Envanter, T.C Çevre ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü Av ve Yaban Hayatı Dairesi Başkanlığı Matbaası, Ankara, 2003, 208s. Oğurlu, İ. Yaban Hayatı Amenajman Esasları (Ders notu) Oğurlu, İ. Milli Parklar, Tarif ve Terimler, Kriterler, Türkiye'nin Milli Parkları (Ders notu) Oğurlu, İ., Milli Parkların Planlama ve Geliştirme Esasları(Ders notu) Ogurlu, I., Wildlife Management Principles (Handout) Ogurlu, I., Natural Parks, Meaning and Concept, Criterias, Natural Parks of Turkey (Handout) Ogurlu, I., Management and Development Principles of Natural Parks (Handout) Oğurlu, İ., Yaban Hayatında Envanter, T.C Çevre ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü Av ve Yaban Hayatı Dairesi Başkanlığı Matbaası, Ankara, 2003, 208s. Oğurlu, İ. Yaban Hayatı Amenajman Esasları (Ders notu) Oğurlu, İ. Milli Parklar, Tarif ve Terimler, Kriterler, Türkiye'nin Milli Parkları (Ders notu) Oğurlu, İ., Milli Parkların Planlama ve Geliştirme Esasları(Ders notu) Ogurlu, I., Wildlife Management Principles (Handout) Ogurlu, I., Natural Parks, Meaning and Concept, Criterias, Natural Parks of Turkey (Handout) Ogurlu, I., Management and Development Principles of Natural Parks (Handout) Oğurlu, İ., Yaban Hayatında Envanter, T.C Çevre ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü Av ve Yaban Hayatı Dairesi Başkanlığı Matbaası, Ankara, 2003, 208s. Oğurlu, İ. Yaban Hayatı Amenajman Esasları (Ders notu) Oğurlu, İ. Milli Parklar, Tarif ve Terimler, Kriterler, Türkiye'nin Milli Parkları (Ders notu) Oğurlu, İ., Milli Parkların Planlama ve Geliştirme Esasları(Ders notu) Ogurlu, I., Wildlife Management Principles (Handout) Ogurlu, I., Natural Parks, Meaning and Concept, Criterias, Natural Parks of Turkey (Handout) Ogurlu, I., Management and Development Principles of Natural Parks (Handout) Oğurlu, İ., Yaban Hayatında Envanter, T.C Çevre ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü Av ve Yaban Hayatı Dairesi Başkanlığı Matbaası, Ankara, 2003, 208s. Oğurlu, İ. Yaban Hayatı Amenajman Esasları (Ders notu) Oğurlu, İ. Milli Parklar, Tarif ve Terimler, Kriterler, Türkiye'nin Milli Parkları (Ders notu) Oğurlu, İ., Milli Parkların Planlama ve Geliştirme Esasları(Ders notu) Ogurlu, I., Wildlife Management Principles (Handout) Ogurlu, I., Natural Parks, Meaning and Concept, Criterias, Natural Parks of Turkey (Handout) Ogurlu, I., Management and Development Principles of Natural Parks (Handout) Oğurlu, İ., Yaban Hayatında Envanter, T.C Çevre ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü Av ve Yaban Hayatı Dairesi Başkanlığı Matbaası, Ankara, 2003, 208s.
Diğer Kaynaklar Oğurlu, İ. Yaban Hayatı Amenajman Esasları (Ders notu) Oğurlu, İ. Milli Parklar, Tarif ve Terimler, Kriterler, Türkiye'nin Milli Parkları (Ders notu) Oğurlu, İ., Milli Parkların Planlama ve Geliştirme Esasları(Ders notu) Ogurlu, I., Wildlife Management Principles (Handout) Ogurlu, I., Natural Parks, Meaning and Concept, Criterias, Natural Parks of Turkey (Handout) Ogurlu, I., Management and Development Principles of Natural Parks (Handout) Oğurlu, İ., Yaban Hayatında Envanter, T.C Çevre ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü Av ve Yaban Hayatı Dairesi Başkanlığı Matbaası, Ankara, 2003, 208s. Oğurlu, İ. Yaban Hayatı Amenajman Esasları (Ders notu) Oğurlu, İ. Milli Parklar, Tarif ve Terimler, Kriterler, Türkiye'nin Milli Parkları (Ders notu) Oğurlu, İ., Milli Parkların Planlama ve Geliştirme Esasları(Ders notu) Ogurlu, I., Wildlife Management Principles (Handout) Ogurlu, I., Natural Parks, Meaning and Concept, Criterias, Natural Parks of Turkey (Handout) Ogurlu, I., Management and Development Principles of Natural Parks (Handout) Oğurlu, İ., Yaban Hayatında Envanter, T.C Çevre ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü Av ve Yaban Hayatı Dairesi Başkanlığı Matbaası, Ankara, 2003, 208s. Oğurlu, İ. Yaban Hayatı Amenajman Esasları (Ders notu) Oğurlu, İ. Milli Parklar, Tarif ve Terimler, Kriterler, Türkiye'nin Milli Parkları (Ders notu) Oğurlu, İ., Milli Parkların Planlama ve Geliştirme Esasları(Ders notu) Ogurlu, I., Wildlife Management Principles (Handout) Ogurlu, I., Natural Parks, Meaning and Concept, Criterias, Natural Parks of Turkey (Handout) Ogurlu, I., Management and Development Principles of Natural Parks (Handout) Oğurlu, İ., Yaban Hayatında Envanter, T.C Çevre ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü Av ve Yaban Hayatı Dairesi Başkanlığı Matbaası, Ankara, 2003, 208s. Oğurlu, İ. Yaban Hayatı Amenajman Esasları (Ders notu) Oğurlu, İ. Milli Parklar, Tarif ve Terimler, Kriterler, Türkiye'nin Milli Parkları (Ders notu) Oğurlu, İ., Milli Parkların Planlama ve Geliştirme Esasları(Ders notu) Ogurlu, I., Wildlife Management Principles (Handout) Ogurlu, I., Natural Parks, Meaning and Concept, Criterias, Natural Parks of Turkey (Handout) Ogurlu, I., Management and Development Principles of Natural Parks (Handout) Oğurlu, İ., Yaban Hayatında Envanter, T.C Çevre ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü Av ve Yaban Hayatı Dairesi Başkanlığı Matbaası, Ankara, 2003, 208s. Oğurlu, İ. Yaban Hayatı Amenajman Esasları (Ders notu) Oğurlu, İ. Milli Parklar, Tarif ve Terimler, Kriterler, Türkiye'nin Milli Parkları (Ders notu) Oğurlu, İ., Milli Parkların Planlama ve Geliştirme Esasları(Ders notu) Ogurlu, I., Wildlife Management Principles (Handout) Ogurlu, I., Natural Parks, Meaning and Concept, Criterias, Natural Parks of Turkey (Handout) Ogurlu, I., Management and Development Principles of Natural Parks (Handout) Oğurlu, İ., Yaban Hayatında Envanter, T.C Çevre ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü Av ve Yaban Hayatı Dairesi Başkanlığı Matbaası, Ankara, 2003, 208s.
Materyal
Dökümanlar Oğurlu, İ. Yaban Hayatı Amenajman Esasları (Ders notu) Oğurlu, İ. Milli Parklar, Tarif ve Terimler, Kriterler, Türkiye'nin Milli Parkları (Ders notu) Oğurlu, İ., Milli Parkların Planlama ve Geliştirme Esasları(Ders notu) Ogurlu, I., Wildlife Management Principles (Handout) Ogurlu, I., Natural Parks, Meaning and Concept, Criterias, Natural Parks of Turkey (Handout) Ogurlu, I., Management and Development Principles of Natural Parks (Handout) Oğurlu, İ., Yaban Hayatında Envanter, T.C Çevre ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü Av ve Yaban Hayatı Dairesi Başkanlığı Matbaası, Ankara, 2003, 208s. Oğurlu, İ. Yaban Hayatı Amenajman Esasları (Ders notu) Oğurlu, İ. Milli Parklar, Tarif ve Terimler, Kriterler, Türkiye'nin Milli Parkları (Ders notu) Oğurlu, İ., Milli Parkların Planlama ve Geliştirme Esasları(Ders notu) Ogurlu, I., Wildlife Management Principles (Handout) Ogurlu, I., Natural Parks, Meaning and Concept, Criterias, Natural Parks of Turkey (Handout) Ogurlu, I., Management and Development Principles of Natural Parks (Handout) Oğurlu, İ., Yaban Hayatında Envanter, T.C Çevre ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü Av ve Yaban Hayatı Dairesi Başkanlığı Matbaası, Ankara, 2003, 208s. Oğurlu, İ. Yaban Hayatı Amenajman Esasları (Ders notu) Oğurlu, İ. Milli Parklar, Tarif ve Terimler, Kriterler, Türkiye'nin Milli Parkları (Ders notu) Oğurlu, İ., Milli Parkların Planlama ve Geliştirme Esasları(Ders notu) Ogurlu, I., Wildlife Management Principles (Handout) Ogurlu, I., Natural Parks, Meaning and Concept, Criterias, Natural Parks of Turkey (Handout) Ogurlu, I., Management and Development Principles of Natural Parks (Handout) Oğurlu, İ., Yaban Hayatında Envanter, T.C Çevre ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü Av ve Yaban Hayatı Dairesi Başkanlığı Matbaası, Ankara, 2003, 208s. Oğurlu, İ. Yaban Hayatı Amenajman Esasları (Ders notu) Oğurlu, İ. Milli Parklar, Tarif ve Terimler, Kriterler, Türkiye'nin Milli Parkları (Ders notu) Oğurlu, İ., Milli Parkların Planlama ve Geliştirme Esasları(Ders notu) Ogurlu, I., Wildlife Management Principles (Handout) Ogurlu, I., Natural Parks, Meaning and Concept, Criterias, Natural Parks of Turkey (Handout) Ogurlu, I., Management and Development Principles of Natural Parks (Handout) Oğurlu, İ., Yaban Hayatında Envanter, T.C Çevre ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü Av ve Yaban Hayatı Dairesi Başkanlığı Matbaası, Ankara, 2003, 208s. Oğurlu, İ. Yaban Hayatı Amenajman Esasları (Ders notu) Oğurlu, İ. Milli Parklar, Tarif ve Terimler, Kriterler, Türkiye'nin Milli Parkları (Ders notu) Oğurlu, İ., Milli Parkların Planlama ve Geliştirme Esasları(Ders notu) Ogurlu, I., Wildlife Management Principles (Handout) Ogurlu, I., Natural Parks, Meaning and Concept, Criterias, Natural Parks of Turkey (Handout) Ogurlu, I., Management and Development Principles of Natural Parks (Handout) Oğurlu, İ., Yaban Hayatında Envanter, T.C Çevre ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü Av ve Yaban Hayatı Dairesi Başkanlığı Matbaası, Ankara, 2003, 208s.
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)