Ders Adı Yaban Hayvanları Üretimi
Ders Kodu AYH-204
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Ön Lisans
Yıl 2
Dönem 4.Yarıyıl
AKTS 3
Dersi Veren(ler) Hasan ÇULHACI
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları 1) Yaban hayvanlarının üretimini yapabilme 2) Yaban hayvanlarının bakımını yapabilme 3) Üretim alanlarını ve yerleştirme alanlarını belirleyebilir 4) Yaban hayvanlarının sağlıklı bir şekilde taşınmasını yapabilir
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği Giriş, Yaban Hayatı Habitatı ve Ekolojisi, Önemli Av Kuşlarının Üretilmesi, Av Değeri Taşıyan Önemli Memeli Türlerinin Üretilmesi, Üretilen Hayvanların Doğaya Adaptasyonunun Sağlanması
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri Yaban hayvanlarının üretimini ve bakımını yapmak
Dersin Amacı Hem kanatlı hem de memeli yabani hayvanlarının üretilmesiyle ilgili detaylı bilgiler verilmektedir.
WorkPlacement Kullanılmamaktadır
Hafta Konular  
1 Giriş ve tanımlar
2 Üretme yeri istasyonları, kuruluş amaçları esasları ve yönetimi
3 Üretme Yeri ve İstasyonunda Bulunması Gereken Tesis, Makine, Alet, Ekipman ve Diğerleri
4 Kayıtlarının Tutulması, Aylık İzleme Cetvelleri, Markalama ve Halkalama, Kayıt Tutma
5 Üretimde Kullanılacak Damızlıklar
6 Üretilen Türlerin Doğaya Yerleştirilmesi ve takibi
7 Kurtarma Merkezlerinin Kuruluşu, Belirlenmesi ve Tesisi
8 Kurtarma Merkezlerine Alınacak Türler, Bakım Ücreti Alınması ve Satışı
9 Av ve Yaban Hayvanı Üretme Yeri ve İstasyonları ile Kurtarma Merkezlerinin Denetimi ve Kapatılması
10 Av ve Yaban Hayvanı Üretme Yeri ve İstasyonları ile Kurtarma Merkezlerinin Denetimi ve Kapatılması
11 Üretme İstasyonunda ve Kurtarma Merkezlerinde Bulunan Hayvanların Hijyenik Şartları, Sağlık Taraması ve Hastalıklarla Mücadele
12 Ülkemizde yaban hayvanı üretme istasyonlarından örnekler (kuş)
13 Ülkemizdeki yaban hayvanı üretme istasyonlarında örnekler (memeli)
14 Yaban hayvanları için kullanılan ilaçlar
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Çalışma ortamında sağlık ve iş güvenliğini sağlayacak bilgiyi kazanmak 0
2 Doğa sevgisini ve çevre bilincini öğrenmek 0
3 Korunacak alan ve türlerin tespitine katkı sağlamak 0
4 Yaban hayatı sahaları tespiti ve sınırlama çalışmaları konularında hizmet vermek 0
5 Yaban hayvanlarının envanterini yapmak 0
6 Yaban hayatı yaşam ortamlarının geliştirilmesi konusunda çalışmak 2
7 Yaban hayvanlarının hastalık ve ölüm etmenlerinin tespiti için örnek hazırlama çalışmalarına katılmak 3
8 Yaban hayvanlarının üretim çalışmalarında hizmet vermek 5
9 Popülasyonların durumunu, dağılımını ve düzenli olarak sürdürülmesini sağlama çalışmalarına katkı sağlamak 0
10 Özel avlakların yönetim ve denetleme konularında yeterli düzeyde bilgiye sahip olmak. 0
11 İl ve İlçe av komisyonlarının çalışmalarına katkı sağlamak 0
12 Güncel mevzuat ve uluslararası sözleşme bilgileri ve uygulamaları konularında bilgiye sahip olmak. 0
13 Mesleki teknolojik gelişmeler ve mesleki hizmet içi eğitim faaliyetler konularında gerekli beceriye sahip olmak. 0
14 Av, avcı ve avcılık; ilişkileri ve teknikleri hakkında yeterli bilgiye sahip olmak. 0
15 Atatürk ilkeleri konunda bilinçli ve İnkılâp tarihi konusunda bilgiye, iyi derecede Türkçe ve orta düzeyde İngilizce kullanım becerisine sahip olmak. 0
16 0
17 0
18 0
19 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 70
Kısa Sınav 0 0
Ödev 1 30
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 2 28
Ödevler 1 10 10
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 15 15
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 20 20
İşyükü Saati (30) 30
Toplam İşyükü / Saat 0    
Dersin Akts Kredisi 0    
Ders Notu Ünal, Y., Yaban hayvanları üretimi (Ders Notları), 2008, ISPARTA
Diğer Kaynaklar Kara Avcılığı Kanunu, 2003 Milli Av Komisyonu (MAK) Kararnamesi Çevre ve Orman Bakanlığı, Yaban Hayvanları Üretimi uygulamaları
Materyal
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)