Ders Adı Avlakların Planlanması ve Yönetimi
Ders Kodu AYH-205
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Ön Lisans
Yıl 2
Dönem 3.Yarıyıl
AKTS 4
Dersi Veren(ler) Serkan Özdemir
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları 1. Avlak seçiminde dikkat edilecek hususları öğrenmek 2. Hayatta kalma eğrilerinin hazırlanmasını bilmek 3. Avlak planlamada planlamaya esas verilerin elde edilmesini öğrenmek 4. Avlak planlamaya esas türlerin genel özelliklerini bilmek 5. Verim gücü (bonitet) tablolarının hazırlanışını öğrenmek 6. Avlak planı oluşturulurken dikkat edilecek diğer hususları öğrenmek 7. Örnek avlak planı incelemek 8. Örnek avlak planı hazırlamak
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği Yer seçimi kriterleri, Hayatta kalma eğrileri, Planlamaya esas verilerin eldesi, Önemli çevre direnci faktörlerinin belirlenmesi, Çevre direncinin takdiri, Amaç populasyonun tanımlanması, Verim gücü (bonitet) tablolarının hazırlanması, Yönetim Planın oluşturulması, Avlak çeşitleri, Avlakların yönetilmesi ve işletilmesi, Avlanma Etütü.
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri 1. Avcılık tanımı ve tarihi hakkında bilgi edinmek, 2. Avlanma planı hakkında bilgi sahibi olmak, 3. Avlak çeşitleri hakkında bilgi edinmek, 4. Avlakların yönetimi ve işletilmesini öğrenmek, 5. Avlanma izinlerini öğrenmek, 6. Av hayvanları hakkında bili edinmek, 7. Avlaklara ve avlak yönetimine kanun ve yönetmelikleri öğrenmek,
Dersin Amacı 1. Avlak kavramı hakkında bilgi sahibi olmak, 2. Avlakların önemini kavramak, 3. Avlak çeşitlerini öğrenmek, 4. Avlakların yönetimi hakkında bilgi sahibi olmak, 5. Avlanma planlarını öğrenmek, 6. Avlak planlarının hazırlanma sürecini kavramak, 7. Ülkemizde ve dünyadaki önemli av türlerini öğrenmek,
WorkPlacement
Hafta Konular  
1 Avlak tanımı ve sistemi
2 Avlakların önemli av türleri
3 Türkiye’deki avlak türleri ve avlak kuruluş esasları
4 Avlağın işletme ve idaresi
5 Yaban hayatı ile ilgili yasal düzenlemeler
6 Avlak yönetiminde dikkate edilecek hususlar
7 Yer seçimi kriterleri
8 Hayatta kalma eğrileri
9 Planlamaya esas verilerin eldesi
10 Önemli çevre direnci faktörlerinin belirlenmesi
11 Çevre direncinin takdiri
12 Amaç populasyonun tanımlanması
13 Verim gücü (bonitet) tablolarının hazırlanması
14 Planın oluşturulması
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Çalışma ortamında sağlık ve iş güvenliğini sağlayacak bilgiyi kazanmak 1
2 Doğa sevgisini ve çevre bilincini öğrenmek 1
3 Korunacak alan ve türlerin tespitine katkı sağlamak 5
4 Yaban hayatı sahaları tespiti ve sınırlama çalışmaları konularında hizmet vermek 2
5 Yaban hayvanlarının envanterini yapmak 1
6 Yaban hayatı yaşam ortamlarının geliştirilmesi konusunda çalışmak 2
7 Yaban hayvanlarının hastalık ve ölüm etmenlerinin tespiti için örnek hazırlama çalışmalarına katılmak 1
8 Yaban hayvanlarının üretim çalışmalarında hizmet vermek 1
9 Popülasyonların durumunu, dağılımını ve düzenli olarak sürdürülmesini sağlama çalışmalarına katkı sağlamak 0
10 Özel avlakların yönetim ve denetleme konularında yeterli düzeyde bilgiye sahip olmak. 0
11 İl ve İlçe av komisyonlarının çalışmalarına katkı sağlamak 0
12 Güncel mevzuat ve uluslararası sözleşme bilgileri ve uygulamaları konularında bilgiye sahip olmak. 0
13 Mesleki teknolojik gelişmeler ve mesleki hizmet içi eğitim faaliyetler konularında gerekli beceriye sahip olmak. 0
14 Av, avcı ve avcılık; ilişkileri ve teknikleri hakkında yeterli bilgiye sahip olmak. 1
15 Atatürk ilkeleri konunda bilinçli ve İnkılâp tarihi konusunda bilgiye, iyi derecede Türkçe ve orta düzeyde İngilizce kullanım becerisine sahip olmak. 0
16 0
17 0
18 0
19 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 100
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 3 42
Ödevler 0 0 0
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 20 20
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 20 20
İşyükü Saati (30) 30
Toplam İşyükü / Saat 0    
Dersin Akts Kredisi 0    
Ders Notu Oğurlu, İ. Yaban Hayatı Amenajman Esasları (Ders notu)
Diğer Kaynaklar Oğurlu, İ., 2008. Ülkemiz Av ve Yaban Hayatı Yönetimi Üzerine Görüş ve Öneriler, Türkiye Av ve Yaban Hayatı Sempozyumu, Antalya, 17-20 Nisan 2008, Sempozyum CD'si Oğurlu, İ. 1993 Av Kaynaklarımızın Azalma Sebepleri ve Geliştirilmesi İmkanları I. Ormancılık Şurası, T.C. Orman BakanlığıTebliğler ve Ön Çalışma Grubu Raporları, Cilt 2, 1-5 Kasım Ankara 121-132
Materyal
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)