Ders Adı Kuşlar
Ders Kodu AYH-207
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Ön Lisans
Yıl 2
Dönem 3.Yarıyıl
AKTS 4
Dersi Veren(ler) 13-Halil SÜEL
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları Kuşların genel özelliklerini bilirler Türkiye kuş fanasının zenginliğini ve Türkiye?deki önemli kuş göç yollarını bilirler Çevrelerindeki kuşları genel olarak tanımlayabilirler Kuşların hayvanlar alemi içindeki yerini diğer omurgalı grupları ile olan akrabalık ilişkilerini bilirler Kuşların korunmasının önemini ve Türkiye?deki önemli kuş alanlarını bilirler
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği Paleontoloji. Yapı ve işlev. Tüy yapısı ve renk değiştirme. Duyu ve davranışlar. Sesler ve ses çıkarma. Kuşların yayılışları. Göçler. Uçma. Besin ve beslenme. Kur yapma ve yuvalanma. Yumurtalar ve gençlik dönemi. Taksonomi ve adlandırma. Kuşların familya düzeyinde sınıflandırılması. Türkiye'nin kuşları
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri Yaban hayatı kavramı anlatılarak Türkiye?nin yaban hayatı açısından önemli kuş türlerinin tanınmasının sağlanmak
Dersin Amacı Doğada kuşların önemli bir yeri vardır.Doğal dengenin devamında kuşlar büyük bir rol oynarlar.Bu ders ile öğrenciler kuşlar hakkında bilgi edinmekle beraber yapılacak uygulamalar ile kuş türlerini tanıyabilmeleri,karşılaştıkları tehlikeler ve çözüm önerilerinin öğretimesi amaçlanmaktadır.
WorkPlacement Kullanılmamaktadır
Hafta Konular  
1 Paleontoloji.
2 Kuşlar ve genel özellikleri
3 Tüy yapısı ve renk değiştirme. Duyu ve davranışlar.
4 Sesler ve ses çıkarma.
5 Kuşların yayılışları. Göçler. Uçma.
6 Besin ve beslenme. Kur yapma ve yuvalanma.
7 Yumurtalar ve gençlik dönemi.
8 Taksonomi ve adlandırma.
9 Kuşların familya düzeyinde sınıflandırılması.
10 Ülkemizde yayılış gösteren av kuşların tanıtılması (Keklik, Bıldırcın)
11 Ülkemizde yayılış gösteren av kuşlarının tanıtılması(Diğer)
12 Su kuşları
13 Yırtıcı kuşlar
14 Gece yırtıcıları
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Çalışma ortamında sağlık ve iş güvenliğini sağlayacak bilgiyi kazanmak 1
2 Doğa sevgisini ve çevre bilincini öğrenmek 4
3 Korunacak alan ve türlerin tespitine katkı sağlamak 3
4 Yaban hayatı sahaları tespiti ve sınırlama çalışmaları konularında hizmet vermek 3
5 Yaban hayvanlarının envanterini yapmak 3
6 Yaban hayatı yaşam ortamlarının geliştirilmesi konusunda çalışmak 3
7 Yaban hayvanlarının hastalık ve ölüm etmenlerinin tespiti için örnek hazırlama çalışmalarına katılmak 1
8 Yaban hayvanlarının üretim çalışmalarında hizmet vermek 1
9 Popülasyonların durumunu, dağılımını ve düzenli olarak sürdürülmesini sağlama çalışmalarına katkı sağlamak 2
10 Özel avlakların yönetim ve denetleme konularında yeterli düzeyde bilgiye sahip olmak. 3
11 İl ve İlçe av komisyonlarının çalışmalarına katkı sağlamak 1
12 Güncel mevzuat ve uluslararası sözleşme bilgileri ve uygulamaları konularında bilgiye sahip olmak. 1
13 Mesleki teknolojik gelişmeler ve mesleki hizmet içi eğitim faaliyetler konularında gerekli beceriye sahip olmak. 1
14 Av, avcı ve avcılık; ilişkileri ve teknikleri hakkında yeterli bilgiye sahip olmak. 1
15 Atatürk ilkeleri konunda bilinçli ve İnkılâp tarihi konusunda bilgiye, iyi derecede Türkçe ve orta düzeyde İngilizce kullanım becerisine sahip olmak. 1
16 0
17 0
18 0
19 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 80
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 1 20
TOPLAM 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 2 28
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 4 56
Ödevler 0 0 0
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 1 20 20
Ara Sınavlar 1 20 20
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 20 20
İşyükü Saati (30) 30
Toplam İşyükü / Saat 0    
Dersin Akts Kredisi 0    
Ders Notu Oğurlu, İ., Şağdan, B., (2001). Türkiye?nin Önemli Av Hayvanlarının Biyolojisi ve Habitatları, Seminer Notları (Yayınlanmamış), İstanbul, 28 s. Birds of Europe with North Africa and the Middle East, Lars Jonsson, Christopher Helm, 1996.
Diğer Kaynaklar Çanakçıoğlu, H. Mol, T., (1996). Av Hayvanları Bilgisi, İstanbul Üniversitesi Yayınları No:3648, 550 s İstanbul. Demirsoy, A., (1992). Yaşamın Temel Kuralları - Omurgalılar /Amniyota (Sürüngenler, Kuşlar ve Memeliler), I. Baskı, Meteksan Matbaası, 942 s, Ankara Erkan, F., (1987). Türkiye?de Nesli Tükenmekte Olan Av ve Yaban Hayvanlarının Korunmasında Milli Parkların Rolü ve Önemi, Türkiye ve Balkan Ülkelerinde Yaban Hayatı Uluslar Arası Sempozyumu, Semih Ofset, 16-20 Eylül 1987, 141-152, İstanbul.
Materyal
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)