Ders Adı Bitki Koruma
Ders Kodu AYH-211
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Ön Lisans
Yıl 2
Dönem 3.Yarıyıl
AKTS 3
Dersi Veren(ler)
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları 1-Bitki hastalık ve zararlılarını hakkında bilgi sahibi olmak 2-Savaş yöntemleri hakkında bilgi sahibi olmak 3-Zararlılara karşı alınabilecek koruyucu önlemler hakkında bilgi sahibi olmak 4-Temel Fitopatoloji bilgisine sahip olmak 5-Entomoloji bilimi hakkında bilgi sahibi olmak 6-Büyüme bozuklukları hakkında bilgi sahibi olmak 7-Büyüme bozuklukları hakkında bilgi sahibi olmak
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği Giriş, Fitopatoloji, Entomoloji, Büyüme bozuklukları, Koruyucu önlemler ve savaş yöntemleri
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri 1-Bitki hastalık ve zararlılarını öğretmek 2-Savaş yöntemleri hakkında bilgi vermek 3-Zararlılara karşı alınabilecek koruyucu önlemler hakkında bilgi vermek 4-Temel Fitopatoloji bilgisini öğretmek 5-Entomoloji bilimi hakkında bilgi vermek 6-Büyüme bozuklukları hakkında bilgi vermek
Dersin Amacı Bu derste bitki hastalık ve zararlıları ile büyüme bozuklukları anlatılmakta, ayrıca bunlara karşı alınabilecek koruyucu önlemler ve savaş yöntemleri verilmektedir.
WorkPlacement Kullanılmamaktadır
Hafta Konular  
1 Bitki zararlıları
  Ön Hazırlık: Sayfa 1
2 Böceklerde vücut uzantıları
  Ön Hazırlık: Sayfa 3, Ödev-1
3 Böceklerde üreme ve gelişme
  Ön Hazırlık: Sayfa 8
4 Böceklerde gelişme ve başkalaşım
  Ön Hazırlık: Sayfa 9
5 Gelişme üzerine diğer bilgiler
  Ön Hazırlık: Sayfa 12
6 Böcek takımları
  Ön Hazırlık: Sayfa 13
7 Tarımsal zararlılara karşı savaş
  Ön Hazırlık: Sayfa 16
8 Zararlılara karşı savaş yöntemleri
  Ön Hazırlık: Sayfa 18,Ödev-2
9 Kültürel önlemler
  Ön Hazırlık: Sayfa 19
10 Mekaniksel savaş yöntemleri
  Ön Hazırlık: Sayfa 21
11 Fiziksel savaş yöntemleri
  Ön Hazırlık: Sayfa 22
12 Biyoteknik yöntemler
  Ön Hazırlık: Sayfa 23
13 Biyolojik savaş yöntemleri
  Ön Hazırlık: Sayfa 25
14 Kimyasal savaş yöntemleri
  Ön Hazırlık: Sayfa 27
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Çalışma ortamında sağlık ve iş güvenliğini sağlayacak bilgiyi kazanmak 0
2 Doğa sevgisini ve çevre bilincini öğrenmek 0
3 Korunacak alan ve türlerin tespitine katkı sağlamak 0
4 Yaban hayatı sahaları tespiti ve sınırlama çalışmaları konularında hizmet vermek 0
5 Yaban hayvanlarının envanterini yapmak 0
6 Yaban hayatı yaşam ortamlarının geliştirilmesi konusunda çalışmak 0
7 Yaban hayvanlarının hastalık ve ölüm etmenlerinin tespiti için örnek hazırlama çalışmalarına katılmak 0
8 Yaban hayvanlarının üretim çalışmalarında hizmet vermek 0
9 Popülasyonların durumunu, dağılımını ve düzenli olarak sürdürülmesini sağlama çalışmalarına katkı sağlamak 0
10 Özel avlakların yönetim ve denetleme konularında yeterli düzeyde bilgiye sahip olmak. 0
11 İl ve İlçe av komisyonlarının çalışmalarına katkı sağlamak 0
12 Güncel mevzuat ve uluslararası sözleşme bilgileri ve uygulamaları konularında bilgiye sahip olmak. 0
13 Mesleki teknolojik gelişmeler ve mesleki hizmet içi eğitim faaliyetler konularında gerekli beceriye sahip olmak. 0
14 Av, avcı ve avcılık; ilişkileri ve teknikleri hakkında yeterli bilgiye sahip olmak. 0
15 Atatürk ilkeleri konunda bilinçli ve İnkılâp tarihi konusunda bilgiye, iyi derecede Türkçe ve orta düzeyde İngilizce kullanım becerisine sahip olmak. 0
16 0
17 0
18 0
19 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 100
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 2 28
Ödevler 0 0 0
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 20 20
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 20 20
İşyükü Saati (30) 30
Toplam İşyükü / Saat 0    
Dersin Akts Kredisi 0    
Ders Notu Karaca, İ.- Yaşar, B.- Karaca, G.- Yardımcı, N.- Ay, Recep.- Çevik, Bayram. 2006: Bitki Koruma S.D.Ü Ziraat Fakültesi yayın no: 28/ISPARTA
Diğer Kaynaklar
Materyal
Dökümanlar Ders notu ve sunumlar
Ödevler Ödev-1, Ödev-2
Sınavlar Arasınav “Zararlılara karşı savaş yöntemleri” konusuna kadar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)