Ders Adı Doğa ve Av Turizmi
Ders Kodu AYH-213
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Ön Lisans
Yıl 2
Dönem 3.Yarıyıl
AKTS 3
Dersi Veren(ler)
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları 1)Turizm çeşitleri ve av turizmini bilir 2) İlgili mevzuatı bilir 3) Av turizminde karşılaşılan problemleri çözebilir 4) Avcılık rehberliği yapabilir 5) Avcılık ve doğa koruma sınırlarını bilir 6) Doğa bilinci kazanır 7) Doğada avlanma yöntemlerini bilir 8) Doğada korunma yöntemlerini bilir
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği Turizm kavramı ve turizm ile ilişkili tanımlar, turizmin gelişimi, turizme eğilim ve etkiler, doğa turizminin çeşitli şekilleri, av turizminin tanımlaması ve karakteristik özellikleri, av turizminin doğaya olan etkileri, doğal av turizm aktivitelerinin yönetilmesi, dünyadan çeşitli örnekler, Türkiye?de doğa ve av turizmi yasal sistem ve organizasyon, Türkiye?deki temel doğa ve av turizmi uygulamaları, av ve doğa turizmi uygulamalarının idaresinde karşılaşılan problemler ve çözümleri, Türkiye?den çeşitli uygulamalı örnekler. 1 Arazi uygulaması
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri 1) Doğa ve av turizmi kavramını ve ilişkilerini tanımayı öğrenmek 2) Doğada korunacak ortamlarla ilgili bilgileri öğrenmek 3) Avlanma yöntemleri ve turizmi hakkında bilgileri öğrenmek
Dersin Amacı Ülkemizdeki korunan doğal alanların yaban hayatını kontrollü kullanımı ile Türkiye?de ve Dünyada doğa ve av turizmini ilerletmek ve yönetmek.
WorkPlacement Kullanılmamaktadır
Hafta Konular  
1 Doğa ve av turizmi kavramı ve ilişkili tanımlar
2 Doğa turizmi türleri
3 Av turizminin tanımı ve karakteristik özellikleri
4 Av turizminde uygulanan mevzuatlar
5 Av turizminde kullanılan araç ve gereçlerin tanıtılması
6 Av turizmi kapsamında avlanabilmek için yerine getirilmesi gerekli aşamalar.
7 Av organizasyonları
8 Avına izin verilen türler, avlanma tarihleri, yerli ve yabancı avcılara ayrılan kotalar
9 Avına izin verilen türler, avlanma tarihleri, yerli ve yabancı avcılara ayrılan kotalar
10 Av turizmi-kırsal kalkınma ilişkisi
11 Av turizminde elde edilen gelirler
12 Kara avcılığı kanunu
13 Yıllar itibariyle MAK Kararları
14 Genel Değerlendirme
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Çalışma ortamında sağlık ve iş güvenliğini sağlayacak bilgiyi kazanmak 2
2 Doğa sevgisini ve çevre bilincini öğrenmek 5
3 Korunacak alan ve türlerin tespitine katkı sağlamak 3
4 Yaban hayatı sahaları tespiti ve sınırlama çalışmaları konularında hizmet vermek 0
5 Yaban hayvanlarının envanterini yapmak 0
6 Yaban hayatı yaşam ortamlarının geliştirilmesi konusunda çalışmak 0
7 Yaban hayvanlarının hastalık ve ölüm etmenlerinin tespiti için örnek hazırlama çalışmalarına katılmak 0
8 Yaban hayvanlarının üretim çalışmalarında hizmet vermek 0
9 Popülasyonların durumunu, dağılımını ve düzenli olarak sürdürülmesini sağlama çalışmalarına katkı sağlamak 0
10 Özel avlakların yönetim ve denetleme konularında yeterli düzeyde bilgiye sahip olmak. 0
11 İl ve İlçe av komisyonlarının çalışmalarına katkı sağlamak 0
12 Güncel mevzuat ve uluslararası sözleşme bilgileri ve uygulamaları konularında bilgiye sahip olmak. 0
13 Mesleki teknolojik gelişmeler ve mesleki hizmet içi eğitim faaliyetler konularında gerekli beceriye sahip olmak. 0
14 Av, avcı ve avcılık; ilişkileri ve teknikleri hakkında yeterli bilgiye sahip olmak. 0
15 Atatürk ilkeleri konunda bilinçli ve İnkılâp tarihi konusunda bilgiye, iyi derecede Türkçe ve orta düzeyde İngilizce kullanım becerisine sahip olmak. 0
16 0
17 0
18 0
19 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 70
Kısa Sınav 0 0
Ödev 1 15
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 1 15
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 2 28
Ödevler 1 10 10
Sunum 1 10 10
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 10 10
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 10 10
İşyükü Saati (30) 30
Toplam İşyükü / Saat 0    
Dersin Akts Kredisi 0    
Ders Notu
Diğer Kaynaklar Kara Avcılığı Kanunu, 2003 Milli Av Komisyonu (MAK) Kararnamesi Çevre ve Orman Bakanlığı, Doğa ve Av Turizmi Uygulaması
Materyal
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)