Ders Adı Yaban Hayatında Teknolojinin Kullanımı
Ders Kodu AYH-215
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Ön Lisans
Yıl 2
Dönem 3.Yarıyıl
AKTS 3
Dersi Veren(ler)
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları 1. Coğrafi Bilgi Sistemlerini kullanabilir 2. GPS?i kullanabilir 3. Fotokapan?ı kullanabilir 4. Termal Kameraları kullanabilir 5. DNA Analizlerinin kullanım yerlerini bilir 6. Teknolojiyi populasyon envanterinde kullanabilir 7. Teknolojiyi habitat analizlerinde kullanabilir 8. Teknolojiyi hayvanların takibi ve ekolojik çalışmalarını yapmakta kullanabilir
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS), Global Pozisyonlama Sistemi (GPS), Kamera Tuzağı-Fotokapan, DNA Analizi ve Termal Kameralar vb teknolojik gelişmeler nedir, bunların yaban hayatında populasyon envanterinden habitat envanterine, teritori tasvirinden hayvanın diyetinin belirlenmesine ve günlük davranışının tespitine kadar nasıl kullanılacağı, ne gibi çalışmalar yapılabileceği.
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri 1. Coğrafi Bilgi Sistemlerini kullanabilmek 2. GPS?i kullanabilmek 3. Fotokapan?ı kullanabilmek 4. DNA Analizlerinin kullanım yerlerini bilmek
Dersin Amacı Dersin amacı, Yaban hayatında populasyon envanterinden habitat envanterine, teritori tasvirinden hayvanın diyetinin belirlenmesine ve günlük davranışının tespitine kadar daha pek çok çalışmada yararlanılan Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS), Global Pozisyonlama Sistemi (GPS), Kamera Tuzağı-Fotokapan, DNA Analizi ve Termal Kameralar gibi teknolojik materyallerden yaban hayatı çalışmalarında nasıl yararlanıldığı anlatılarak, araştırmacıların kendi yapacakları çalışmalarda bunları nasıl kullanılacağının öğretilmesidir. Teknik gezilerle tüm araç-gereç ve uygulamalar yerinde olacaktır.
WorkPlacement
Hafta Konular  
1 Neden teknoloji?
2 Yaban Hayatında Teknoloji
3 Güncel teknolojik araçlar
4 Coğrafi Bilgi Sistemleri
5 GPS ve GPS’li tasmalar
6 Fotokapan kurulumu ve veri toplama
7 Termal Kameralar
8 DNA Analizleri
9 Populasyon envanterinde teknoloji
10 Hayvanların izlenmesi
11 Habitat Analizi ve Teknoloji
12 Davranış takibi
13 Teknolojinin kullanıldığı projeler I
14 Teknolojinin kullanıldığı projeler II
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Çalışma ortamında sağlık ve iş güvenliğini sağlayacak bilgiyi kazanmak 3
2 Doğa sevgisini ve çevre bilincini öğrenmek 3
3 Korunacak alan ve türlerin tespitine katkı sağlamak 3
4 Yaban hayatı sahaları tespiti ve sınırlama çalışmaları konularında hizmet vermek 3
5 Yaban hayvanlarının envanterini yapmak 5
6 Yaban hayatı yaşam ortamlarının geliştirilmesi konusunda çalışmak 3
7 Yaban hayvanlarının hastalık ve ölüm etmenlerinin tespiti için örnek hazırlama çalışmalarına katılmak 3
8 Yaban hayvanlarının üretim çalışmalarında hizmet vermek 4
9 Popülasyonların durumunu, dağılımını ve düzenli olarak sürdürülmesini sağlama çalışmalarına katkı sağlamak 5
10 Özel avlakların yönetim ve denetleme konularında yeterli düzeyde bilgiye sahip olmak. 3
11 İl ve İlçe av komisyonlarının çalışmalarına katkı sağlamak 3
12 Güncel mevzuat ve uluslararası sözleşme bilgileri ve uygulamaları konularında bilgiye sahip olmak. 3
13 Mesleki teknolojik gelişmeler ve mesleki hizmet içi eğitim faaliyetler konularında gerekli beceriye sahip olmak. 3
14 Av, avcı ve avcılık; ilişkileri ve teknikleri hakkında yeterli bilgiye sahip olmak. 3
15 Atatürk ilkeleri konunda bilinçli ve İnkılâp tarihi konusunda bilgiye, iyi derecede Türkçe ve orta düzeyde İngilizce kullanım becerisine sahip olmak. 3
16 0
17 0
18 0
19 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 60
Kısa Sınav 0 0
Ödev 2 30
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 1 10
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 1 14
Ödevler 2 10 20
Sunum 1 10 10
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 10 10
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 10 10
İşyükü Saati (30) 30
Toplam İşyükü / Saat 0    
Dersin Akts Kredisi 0    
Ders Notu Workshop: Wildlife Monitoring-Recent Developments in Techniques and Applications, 3-4 February, Swiss Federal Institute for Forest, Snow and Landscape Research, Switzerland.
Diğer Kaynaklar Workshop: Wildlife Monitoring-Recent Developments in Techniques and Applications, 3-4 February, Swiss Federal Institute for Forest, Snow and Landscape Research, Switzerland.
Materyal
Dökümanlar Workshop: Wildlife Monitoring-Recent Developments in Techniques and Applications, 3-4 February, Swiss Federal Institute for Forest, Snow and Landscape Research, Switzerland.
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)