Ders Adı Çevre Kirliliği
Ders Kodu AYH-217
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Ön Lisans
Yıl 2
Dönem 3.Yarıyıl
AKTS 3
Dersi Veren(ler) Öğr. Gör. Dr. Yunus ESER
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları Öğrenciler kirliliğin yaban hayatı üzerindeki etkileri hakkında bilgi sahibi olacaktır.Öğrenciler kirliliğin yaban hayatı üzerindeki etkileri hakkında bilgi sahibi olacaktır.Öğrenciler kirliliğin yaban hayatı üzerindeki etkileri hakkında bilgi sahibi olacaktır.Öğrenciler kirliliğin yaban hayatı üzerindeki etkileri hakkında bilgi sahibi olacaktır
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği Çevre Kirliliği Nedir?, Hava Kirliliği, Su Kirliliği, Toprak Kirliliği, Termal Kirlilik, Çevre kirlenmesinin kaynakları ve nedenler, Kirliliğin Yaban Hayatı ve Habitatları Üzerindeki Etkisi, Kirliliğin Önlenmesi.Çevre Kirliliği Nedir?, Hava Kirliliği, Su Kirliliği, Toprak Kirliliği, Termal Kirlilik, Çevre kirlenmesinin kaynakları ve nedenler, Kirliliğin Yaban Hayatı ve Habitatları Üzerindeki Etkisi, Kirliliğin Önlenmesi
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri Kirliliğin yaban hayatı üzerindeki etkilerini incelemek.Çevre kirliliği genellikle insan aktiviteleri sonucunda ortaya çıkan kirleticilerin çevreye bırakılmasıdır. Bu derste esas olarak kirliliğin yaban hayatı üzerindeki etkileri incelenmektedir.irliliğin yaban hayatı üzerindeki etkilerini incelemek.Çevre kirliliği genellikle insan aktiviteleri sonucunda ortaya çıkan kirleticilerin çevreye bırakılmasıdır. Bu derste esas olarak kirliliğin yaban hayatı üzerindeki etkileri incelenmektedir.
Dersin Amacı Çevre kirliliği genellikle insan aktiviteleri sonucunda ortaya çıkan kirleticilerin çevreye bırakılmasıdır. Bu derste esas olarak kirliliğin yaban hayatı üzerindeki etkileri incelenmektedir.Çevre kirliliği genellikle insan aktiviteleri sonucunda ortaya çıkan kirleticilerin çevreye bırakılmasıdır. Bu derste esas olarak kirliliğin yaban hayatı üzerindeki etkileri incelenmektedir.
WorkPlacement
Hafta Konular  
1 Hava Kirliliği
  Ön Hazırlık: Ödev-1
2 Hava kirliliğine yol açan endüstri dalları
  Ön Hazırlık: Ders notu
3 Su Kirliliği
  Ön Hazırlık: Ders notu
4 Nedenlerine göre su kirlenmesi
  Ön Hazırlık: Ders notu
5 Yüzey sularını kirleten unsurlar
  Ön Hazırlık: Ödev-2
6 Sularda biyokimyasal oksijen ihtiyacı
  Ön Hazırlık: Ders notu
7 Toprak Kirliliği
  Ön Hazırlık: Ders notu
8 Toprak özelliklerini bozucu yönde değişime uğratan kirletici kaynaklar
  Ön Hazırlık: Ders notu
9 Bitki koruma ilaçlarının toprak kirliliğine etkisi
  Ön Hazırlık: Ders notu
10 Gübrelerin toprak kirliliğine etkisi
  Ön Hazırlık: Ders notu
11 Çevre Kirliliği Nedir?
  Ön Hazırlık: Ders notu
12 Çevre kirlenmesinin kaynakları ve nedenleri
  Ön Hazırlık: Ders notu
13 Kirliliğin Yaban Hayatı ve Habitatları Üzerindeki Etkisi
  Ön Hazırlık: Ders notu
14 Kirliliğin Önlenmesi
  Ön Hazırlık: Ders notu
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Çalışma ortamında sağlık ve iş güvenliğini sağlayacak bilgiyi kazanmak 1
2 Doğa sevgisini ve çevre bilincini öğrenmek 5
3 Korunacak alan ve türlerin tespitine katkı sağlamak 2
4 Yaban hayatı sahaları tespiti ve sınırlama çalışmaları konularında hizmet vermek 1
5 Yaban hayvanlarının envanterini yapmak 1
6 Yaban hayatı yaşam ortamlarının geliştirilmesi konusunda çalışmak 1
7 Yaban hayvanlarının hastalık ve ölüm etmenlerinin tespiti için örnek hazırlama çalışmalarına katılmak 1
8 Yaban hayvanlarının üretim çalışmalarında hizmet vermek 1
9 Popülasyonların durumunu, dağılımını ve düzenli olarak sürdürülmesini sağlama çalışmalarına katkı sağlamak 2
10 Özel avlakların yönetim ve denetleme konularında yeterli düzeyde bilgiye sahip olmak. 1
11 İl ve İlçe av komisyonlarının çalışmalarına katkı sağlamak 1
12 Güncel mevzuat ve uluslararası sözleşme bilgileri ve uygulamaları konularında bilgiye sahip olmak. 2
13 Mesleki teknolojik gelişmeler ve mesleki hizmet içi eğitim faaliyetler konularında gerekli beceriye sahip olmak. 2
14 Av, avcı ve avcılık; ilişkileri ve teknikleri hakkında yeterli bilgiye sahip olmak. 1
15 Atatürk ilkeleri konunda bilinçli ve İnkılâp tarihi konusunda bilgiye, iyi derecede Türkçe ve orta düzeyde İngilizce kullanım becerisine sahip olmak. 1
16 0
17 0
18 0
19 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 80
Kısa Sınav 0 0
Ödev 2 20
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 2 28
Ödevler 2 5 10
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 8 8
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 14 14
İşyükü Saati (30) 30
Toplam İşyükü / Saat 0    
Dersin Akts Kredisi 0    
Ders Notu Ders Notları
Diğer Kaynaklar Çevre Kirliliği Üzerine yazılmış çeşitli makaleler
Materyal
Dökümanlar Ders notu ve sunumlar
Ödevler Ödev-1, Ödev-2
Sınavlar Arasınav “Toprak özelliklerini bozucu yönde değişime uğratan kirletici kaynaklar” konusuna kadar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)