Ders Adı Orman Entomolojisi
Ders Kodu AYH-219
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Ön Lisans
Yıl 2
Dönem 3.Yarıyıl
AKTS 3
Dersi Veren(ler) Prof. Dr. Asko T. LEHTİJARVİ
Dersin Yardımcıları
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
Önkoşul Dersleri
Dersin İçeriği Orman entomolojisinin tanım ve kapsamı, Ormancılık orman entomolojisi ilişkileri, Böceklerin ekonomik önemleri, Orman entomolojisi’nin dünyadaki ve Türkiye’deki gelişimi, Böceklerin dış yapısı (morfoloji), Böceklerin iç organlarının yapı ve işleyişi (anatomi ve fizyoloji), Böceklerde üreme ve gelişme, Zararlı böceklerle mücadele yöntemleri, Böceklerin toplanma, preparasyon ve saklanması, Böceklerin sınıflandırılması, Böceklerin bitkilerde yaptıkları zararın tipleri, Yapraklarda zarar yapan böcekler, Tomurcuk, sürgün ve ince dallarda zarar yapan böcekler, Tohum ve kozalaklarda zarar yapan böcekler, Özsu emen böcekler, Kabuk ve kambiyumda zarar yapan böcekler, Odunda zarar yapan böcekler, Köklerde zarar yapan böcekler.
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Amacı Böceklerin toplanması, tanılanması ve sınıflandırılmasında arazi ve laboratuar deneyimi kazanmak. Tanılama anahtarı kullanarak yaygın böcek familyalarını teşhis etme yeteneği geliştirmek. Geleneksel ekonomik entomolojide, zararlı böcek populasyon dinamiğine, örneklemeye, gözleme, ekonomik zarar düzeyine ve zararlı yönetimi varsayımı ile zararlı böceklerle mücadele görüşlerine dayalı sağlam bir altlık sağlamak. Orman ekosistemlerindekilere odaklanarak, Türkiye de ekonomik önemi olan belirli zararlı böcek türlerinin yaşam döngüleri ve biyolojilerini anlamak. Zararlı böceklerin etkilerini, böceklerin toplumsal, ekonomik ve ekolojik kıymetleri ile birlikte değerlendirmek. Eklembacaklı zararlıların geçerli biyolojik mücadelesinin temellerini öğrencilere tanıtmak.
No Dersin Kazanımları  
1 1- Böcek grupları arasındaki filogenetik ilişkileri kavrayabilecek ve yaygın taksonları tanılayabilecekler
2 2- Entomolojideki yeni gelişmelerden bilgi sahibi olabilecekler, bilimsel yolu kavrayabilecekler ve laboratuvar veya arazideki çalışmaları kıymetlendirebilecekler
3 3- Böceklerin biyoloji, çeşitlilik ve dağılımı ile diğer omurgasızlar ve çevre ile olan ilişkileri hakkında bilgi sahibi olacak
4 4- Canlı ve cansız etkenlerin, böceklerin gelişme, populasyon büyümesi, tür etkileşimleri, fizyolojik gereksinimleri ve davranışları üzerindeki etkileri hakkında bilgi sahibi olabileceklerdir. Bazı böceklerin hangi nedenlerle zararlı olduğunu açıklayabilecekler.
5 5- Böceklerin ormanda üretimi nasıl etkilediklerini, orman habitatlarında yararlı ve yıkıcı böcek türlerinin populasyonlarını güvenli olarak idare etmeyi ve en az çevresel etki ile orman ekosistemlerinden üretimi tanımlayabilecek
6 6- Orman ekosistemi özelliklerinin zararlı ve faydalılar üzerindeki etkisini tanıyabilecekler
7 7- Entomolojik problemlerin en az seviyede olacağı ormanları kurma ve işletme yetisi kazanacaklar
8 8- Zararlı böceklerle mücadele yöntem ve ekipmanlarını tanıyabilecekler
Hafta Konular  
1 Orman entomolojisinin tanım ve kapsamı, Ormancılık, orman entomolojisi ilişkileri, Böceklerin ekonomik önemleri, Orman entomolojisinin Dünyadaki ve Türkiye’deki gelişimi
  Ön Hazırlık: Çanakçıoğlu, H., 1989: 1-30 s.
2 Böceklerin dış yapısı (morfoloji)
  Ön Hazırlık: Çanakçıoğlu, H., 1989: 42-76 s.
3 Böceklerin iç organlarının yapı ve işleyişi (anatomi ve fizyoloji)
  Ön Hazırlık: Çanakçıoğlu, H., 1989: 77-106 s.
4 Böceklerde üreme ve gelişme
  Ön Hazırlık: Çanakçıoğlu, H., 1989: 107-135
5 Zararlı böceklerle savaş yöntemleri. Böceklerin toplanma, preparasyon ve saklanması
  Ön Hazırlık: Çanakçıoğlu, H., 1989: 227-343 s.
6 Böceklerin sınıflandırılması. Böceklerin bitkilerde yaptıkları zararın tipleri
  Ön Hazırlık: Çanakçıoğlu, H. ve Mol, T., 1998: 2-5 s.
7 Arazi uygulaması
8 Yapraklarda zarar yapan böcekler
  Ön Hazırlık: Çanakçıoğlu, H. ve Mol, T., 1998: 492-495 s.
9 Tomurcuk, sürgün ve ince dallarda zarar yapan böcekler
  Ön Hazırlık: Çanakçıoğlu, H. ve Mol, T., 1998: 496-498 s.
10 Tohum ve kozalaklarda zarar yapan böcekler
  Ön Hazırlık: Çanakçıoğlu, H. ve Mol, T., 1998: 499-500 s.
11 Özsu emen böcekler
  Ön Hazırlık: Çanakçıoğlu, H. ve Mol, T., 1998:500-503 s.
12 Kabuk ve kambiyumda zarar yapan böcekler
  Ön Hazırlık: Çanakçıoğlu, H. ve Mol, T., 1998. 504-505 s.
13 Odunda zarar yapan böcekler
  Ön Hazırlık: Çanakçıoğlu, H. ve Mol, T., 19985: 506-511 s.
14 Köklerde zarar yapan böcekler
  Ön Hazırlık: Çanakçıoğlu, H. ve Mol, T., 1998: 512-513 s.
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Çalışma ortamında sağlık ve iş güvenliğini sağlayacak bilgiyi kazanmak 1
2 Doğa sevgisini ve çevre bilincini öğrenmek 3
3 Korunacak alan ve türlerin tespitine katkı sağlamak 1
4 Yaban hayatı sahaları tespiti ve sınırlama çalışmaları konularında hizmet vermek 1
5 Yaban hayvanlarının envanterini yapmak 1
6 Yaban hayatı yaşam ortamlarının geliştirilmesi konusunda çalışmak 2
7 Yaban hayvanlarının hastalık ve ölüm etmenlerinin tespiti için örnek hazırlama çalışmalarına katılmak 5
8 Yaban hayvanlarının üretim çalışmalarında hizmet vermek 1
9 Popülasyonların durumunu, dağılımını ve düzenli olarak sürdürülmesini sağlama çalışmalarına katkı sağlamak 2
10 Özel avlakların yönetim ve denetleme konularında yeterli düzeyde bilgiye sahip olmak. 1
11 İl ve İlçe av komisyonlarının çalışmalarına katkı sağlamak 1
12 Güncel mevzuat ve uluslararası sözleşme bilgileri ve uygulamaları konularında bilgiye sahip olmak. 3
13 Mesleki teknolojik gelişmeler ve mesleki hizmet içi eğitim faaliyetler konularında gerekli beceriye sahip olmak. 2
14 Av, avcı ve avcılık; ilişkileri ve teknikleri hakkında yeterli bilgiye sahip olmak. 2
15 Atatürk ilkeleri konunda bilinçli ve İnkılâp tarihi konusunda bilgiye, iyi derecede Türkçe ve orta düzeyde İngilizce kullanım becerisine sahip olmak. 1
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 100
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 2 28
Ödevler 0 0 0
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 10 10
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 15 15
İşyükü Saati (30) 30
Toplam İşyükü / Saat 95    
Dersin Akts Kredisi 3    
Ders Notu 1- Çanakçıoğlu, H., 1989. Orman Entomolojisi (Genel Bölüm), İ.Ü. Orman Fakültesi Yayınları, Rektörlük No: 3405, Fakülte No: 362, İstanbul, 385 s. 2- Çanakçıoğlu, H. ve MOL. T. 1998. Orman Entomolojisi Zararlı ve Yararlı Böcekler, İ.Ü. Orman Fak. Yayınları, Rektörlük No: 4063, Fakülte No: 451, IX+541 s.
Diğer Kaynaklar 1- Çanakçıoğlu, H., 1989. Orman Entomolojisi (Genel Bölüm), İ.Ü. Orman Fakültesi Yayınları, Rektörlük No: 3405, Fakülte No: 362, İstanbul, 385 s. 2- Çanakçıoğlu, H. ve MOL. T. 1998. Orman Entomolojisi Zararlı ve Yararlı Böcekler, İ.Ü. Orman Fak. Yayınları, Rektörlük No: 4063, Fakülte No: 451, IX+541 s.
Materyal
Dökümanlar 1- Çanakçıoğlu, H., 1989. Orman Entomolojisi (Genel Bölüm), İ.Ü. Orman Fakültesi Yayınları, Rektörlük No: 3405, Fakülte No: 362, İstanbul, 385 s. 2- Çanakçıoğlu, H. ve MOL. T. 1998. Orman Entomolojisi Zararlı ve Yararlı Böcekler, İ.Ü. Orman Fak. Yayınları, Rektörlük No: 4063, Fakülte No: 451, IX+541 s.
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)