Ders Adı Önemli Türlerin Ekolojisi ve Yönetimi
Ders Kodu AYH-221
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Ön Lisans
Yıl 2
Dönem 3.Yarıyıl
AKTS 3
Dersi Veren(ler) 4-Berna Yalçınkaya
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları 1. Önemli tür kavramını açıklar. 2. Önemli türlerin ülkemize ne ölçüde katkı yaptığını ortaya koyar. 3. Ülkemiz için önemli olan türleri açıklar. 4.Ülkemiz için önemli olan türlerin habitat isteklerini açıklar. 5. Önemli olan türlerin korunması için yapılması gerekenleri açıklar.
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği Türkiye' de bulununan önemli yaban hayvanı türlerinin başlıca biyolojik ve morfolojik özelliklerinin öğrenciye tanıtılması ve bu türlerin isteklerinin belirlenerek bu istekleri doğrultusunda sürdürülebilirlikleri açısından neler yapılabileceği konusunda öğrenciye bilgi vermektir.
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri Türkiye'nin önemli yaban hayvanı türlerinin ekolojik ve ekonomik açıdan önemlerinin öğrenciye aktarılmadır. Bu türlerin habitat istekleri doğrultusunda sürdürülebilirliklerinin sağlanması konusunda yapılabilecek unsurların öğrenciye aktarılmasıdır.
Dersin Amacı Türkiye de yaşayan önemli av türlerinin morfolojileri, Yaşama alanları, Beslenme-üreme ve göç biyolojileri, Popülasyonların seviyesini etkileyen başlıca problemler
WorkPlacement
Hafta Konular  
1 Yaban hayatı, yaban hayvanı, habitat ve unsurları vb. gibi temel kavramların açıklanması.
2 Yaban Hayatı Yönetimi nedir? Bu konu kapsamında yaban hayvanı türleri nasıl değerlendirilmelidir?
3 Türkiye' nin önemli yaban hayvanı türleri nelerdir?
4 Geyikgiller ( Cervidae ) Familyası
5 Keçigiller ( Bovidae ) Familyası
6 Yaban Domuzu ( Sus Scrofa)
7 Ayıgiller (Ursidae)
8 Köpekgiller (Canidae) Familyası
9 Sırtlangiller ( Hyaenidae) Familyası
10 Kedigiller ( Felidae ) Familyası
11 Kedigiller ( Felidae) Familyası
12 Köpekgiller (Canidae) Familyası
13 Mustelidae Familyası
14 Mustelidae Familyası
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Çalışma ortamında sağlık ve iş güvenliğini sağlayacak bilgiyi kazanmak 2
2 Doğa sevgisini ve çevre bilincini öğrenmek 5
3 Korunacak alan ve türlerin tespitine katkı sağlamak 4
4 Yaban hayatı sahaları tespiti ve sınırlama çalışmaları konularında hizmet vermek 5
5 Yaban hayvanlarının envanterini yapmak 5
6 Yaban hayatı yaşam ortamlarının geliştirilmesi konusunda çalışmak 5
7 Yaban hayvanlarının hastalık ve ölüm etmenlerinin tespiti için örnek hazırlama çalışmalarına katılmak 4
8 Yaban hayvanlarının üretim çalışmalarında hizmet vermek 3
9 Popülasyonların durumunu, dağılımını ve düzenli olarak sürdürülmesini sağlama çalışmalarına katkı sağlamak 3
10 Özel avlakların yönetim ve denetleme konularında yeterli düzeyde bilgiye sahip olmak. 4
11 İl ve İlçe av komisyonlarının çalışmalarına katkı sağlamak 1
12 Güncel mevzuat ve uluslararası sözleşme bilgileri ve uygulamaları konularında bilgiye sahip olmak. 2
13 Mesleki teknolojik gelişmeler ve mesleki hizmet içi eğitim faaliyetler konularında gerekli beceriye sahip olmak. 3
14 Av, avcı ve avcılık; ilişkileri ve teknikleri hakkında yeterli bilgiye sahip olmak. 3
15 Atatürk ilkeleri konunda bilinçli ve İnkılâp tarihi konusunda bilgiye, iyi derecede Türkçe ve orta düzeyde İngilizce kullanım becerisine sahip olmak. 1
16 0
17 0
18 0
19 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 100
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 3 42
Ödevler 0 0 0
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 10 10
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 10 10
İşyükü Saati (30) 30
Toplam İşyükü / Saat 0    
Dersin Akts Kredisi 0    
Ders Notu Literatürde bulunan tüm dökümanlar
Diğer Kaynaklar
Materyal
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)