Ders Adı Atıcılık
Ders Kodu AYH-223
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Ön Lisans
Yıl 2
Dönem 3.Yarıyıl
AKTS 3
Dersi Veren(ler) Serkan Özdemir
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları 1. Yivli ve yivsiz tüfekleri hakkında bilgi edinir, 2. Tabancalar hakkında bilgi edinir, 3. Havalı tüfekler hakkında bilgi edinir, 4. Küçük ve büyük kalibre tüfekler hakkında bilgi edinir, 5. Atıcılık organizasyonlarını öğrenir, 6. Av hayvanları hakkında bilgi edinir, 7. Atıcılık çeşitlerini öğrenir, 8. Av ve avcı kanunu noktasında bilgi edinir.
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği 1. Genel tanım ve kavramlar, 2. Yivli tüfekler, 3. Yivsiz tüfekler, 4. Tabancalar, 5. Havalı tüfekler, 6. Küçük ve büyük kalibre tüfekler, 7. Sportif atıcılık ve atıcılık malzemeleri, 8. Ülkemizdeki ve dünaydaki av hayvanları, 9. Av ve avcı kanunu, 10. Atıcılığın tarihsel süreci, 11. Atıcılık organizasyonu, 12. Atıcılık çeşitleri,
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri 1. Atıcılık sporu hakkında kavramların öğretilmesi 2. Av hayvanları konusunda temel eğitimin verilebilmesi 3. Avcılık ve atıcılık konusunda ilgili kanun ve yönetmeliklerin öğretilebilmesi 4. Atıcılıkta kullanılan techizatlar noktasında gerekli eğitimin verilebilmesi 5. Atıcılık geçmiş ve geçmişten günümüze geldiği noktada geçirmiş olduğu değişim konusunda gerekli bilgilerin aktarılabilmesi
Dersin Amacı 1. Öğrencilere atıcılıkla ilgili temel bilgileri kazandırmak, 2. Atıcılığın tarihsel süreci hakkında bilgi vermek, 3. Atıcıklıkta kullanılan silahlar hakkında bilgi vermek, 4. Atıcılıkta emniyet tedbirleri konusunda bilgi vermek, 5. Atıcılık tipleri konusunda bilgi vermek, 6. Av ve spor amaçlı atıcılık kavramlarının tanıtmak,
WorkPlacement
Hafta Konular  
1 Tanımlar ve genel kavramlar
2 Atıcılık tarihi
3 Atıcılıkta kullanılan silahlar
4 Yivli tüfekler
5 Yivsiz tüfekler
6 Küçük kalibre tüfekler
7 Büyük kalibre tüfekler
8 Havalı tüfekler
9 Tabancalar
10 Atış çeşitleri
11 Atışlarda kullanılan malzemeler
12 Sportif atıcılık
13 Atıcılık organizasyonları, Türkiye atıcılar ve avcılar federasyonu
14 Dünyada ve Türkiye?de atıcılık
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Çalışma ortamında sağlık ve iş güvenliğini sağlayacak bilgiyi kazanmak 1
2 Doğa sevgisini ve çevre bilincini öğrenmek 3
3 Korunacak alan ve türlerin tespitine katkı sağlamak 5
4 Yaban hayatı sahaları tespiti ve sınırlama çalışmaları konularında hizmet vermek 3
5 Yaban hayvanlarının envanterini yapmak 1
6 Yaban hayatı yaşam ortamlarının geliştirilmesi konusunda çalışmak 3
7 Yaban hayvanlarının hastalık ve ölüm etmenlerinin tespiti için örnek hazırlama çalışmalarına katılmak 3
8 Yaban hayvanlarının üretim çalışmalarında hizmet vermek 3
9 Popülasyonların durumunu, dağılımını ve düzenli olarak sürdürülmesini sağlama çalışmalarına katkı sağlamak 3
10 Özel avlakların yönetim ve denetleme konularında yeterli düzeyde bilgiye sahip olmak. 4
11 İl ve İlçe av komisyonlarının çalışmalarına katkı sağlamak 5
12 Güncel mevzuat ve uluslararası sözleşme bilgileri ve uygulamaları konularında bilgiye sahip olmak. 5
13 Mesleki teknolojik gelişmeler ve mesleki hizmet içi eğitim faaliyetler konularında gerekli beceriye sahip olmak. 2
14 Av, avcı ve avcılık; ilişkileri ve teknikleri hakkında yeterli bilgiye sahip olmak. 5
15 Atatürk ilkeleri konunda bilinçli ve İnkılâp tarihi konusunda bilgiye, iyi derecede Türkçe ve orta düzeyde İngilizce kullanım becerisine sahip olmak. 1
16 0
17 0
18 0
19 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 40
Kısa Sınav 0 0
Ödev 3 60
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 3 42
Ödevler 3 5 15
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 5 5
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 10 10
İşyükü Saati (30) 30
Toplam İşyükü / Saat 0    
Dersin Akts Kredisi 0    
Ders Notu İlgili öğretim üyesi tarafından sağlanan ders notları
Diğer Kaynaklar
Materyal
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)