Ders Adı İçsu Ürünleri
Ders Kodu AYH-224
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Ön Lisans
Yıl 2
Dönem 4.Yarıyıl
AKTS 3
Dersi Veren(ler) Hasan ÇULHACI
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları 1- Ülkemiz ve dünyadaki su ürünleri üretimi, yetiştiricilik üretimi ve diğer sektörlerle ilişkisi 2- Ülkemizde yapılmakta olan içsu ürünleri türlerinin tüm yetiştircilik teknikleri hakkında detalı bilgi sahibi olma 3- Yetiştiricilikte uygulanan veya uygulanması muhtemel biyoteknolojik çalışmalar hakkında detaylı bilgilenme
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği Bu ders kapsamında öğrencilerimize içsu ürünleri yetiştirciliği yapılan türlere ilişkin damızlık ynetiminden başlamak üzere, yumurta alım teknikleri, larva üretimi, yavru üretimi, porsiyonluk üretimi ve dönemlere göre beslenmesi, havuzların dizayn teknik özellikleri, su kalite kriterleri ve türlere ilişkin uygulanabilecek verim artırıcı çalışmalardan olan biyoteknolojik yöntemler hakkında teorik ve uygulamalı olarak yürütülecektir.
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri İçsu ürünleri yetiştiricilik sistem ve tekniklerinin öğretilmesi
Dersin Amacı İçsu Ürünleri dersi kapsamında öğrencilerimize ülkemizde ve dünyada yetiştiriciliği yaygın olarak yapılan ve yetiştiriciliği yapılmaya uygun alternatif türlerin damızlık döneminden başlayıp pazarlama aşamasına kadar tüm safhalarda biyoteknolojik olarak bilgilendirilecektir.
WorkPlacement Kullanılmamaktadır
Hafta Konular  
1 Dünyada ve ülkemizde içsu balıkları yetiştiriciliğin dünü-bugünü-yarını, Yetiştiriciliği yaygın olarak yapılmakta olan türler
2 ALABALIK: Yetiştirilen türler, yer seçimi, arazi yapısı ve su kalite kriterleri
3 ALABALIK: Anaç bakım-besleme, yumurta elde etme teknikleri
4 ALABALIK: Larva, yavru ve porsiyonluk bakım-besleme ve biyoteknolojik çalışmalar
5 SAZAN: Yetiştirilen türler, yer seçimi, arazi yapısı
6 SAZAN: Havuzların hazırlanması, gübreleme teknikleri su kalite kriterleri
7 SAZAN: Anaç bakım-besleme, yumurta elde etme teknikleri,
8 SAZAN: Larva, yavru ve porsiyonluk yetiştiricilik, bakım ve besleme
9 SUDAK: Yetiştirilen türler, anaç bakımı, yumurta alma, larva-yavru üretimi ve besleme teknikleri
10 TURNA: Yetiştirilen türler, anaç bakımı, yumurta alma, larva-yavru üretimi ve besleme teknikleri
11 YAYIN: Yetiştirilen türler, anaç bakımı, yumurta alma, larva-yavru üretimi ve besleme teknikleri
12 MERSİN - Yetiştirilen türler, anaç bakımı, yumurta alma, larva-yavru üretimi ve besleme teknikleri
13 YILAN BALIĞI: Yetiştirilen türler, anaç bakımı, yumurta alma, larva-yavru üretimi ve besleme teknikleri
14 KURBAĞA-SALYANGOZ: Yetiştirilen türler, anaç bakımı, yumurta alma, larva-yavru üretimi ve besleme teknikleri
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Çalışma ortamında sağlık ve iş güvenliğini sağlayacak bilgiyi kazanmak 1
2 Doğa sevgisini ve çevre bilincini öğrenmek 0
3 Korunacak alan ve türlerin tespitine katkı sağlamak 0
4 Yaban hayatı sahaları tespiti ve sınırlama çalışmaları konularında hizmet vermek 0
5 Yaban hayvanlarının envanterini yapmak 3
6 Yaban hayatı yaşam ortamlarının geliştirilmesi konusunda çalışmak 4
7 Yaban hayvanlarının hastalık ve ölüm etmenlerinin tespiti için örnek hazırlama çalışmalarına katılmak 0
8 Yaban hayvanlarının üretim çalışmalarında hizmet vermek 5
9 Popülasyonların durumunu, dağılımını ve düzenli olarak sürdürülmesini sağlama çalışmalarına katkı sağlamak 0
10 Özel avlakların yönetim ve denetleme konularında yeterli düzeyde bilgiye sahip olmak. 0
11 İl ve İlçe av komisyonlarının çalışmalarına katkı sağlamak 0
12 Güncel mevzuat ve uluslararası sözleşme bilgileri ve uygulamaları konularında bilgiye sahip olmak. 0
13 Mesleki teknolojik gelişmeler ve mesleki hizmet içi eğitim faaliyetler konularında gerekli beceriye sahip olmak. 0
14 Av, avcı ve avcılık; ilişkileri ve teknikleri hakkında yeterli bilgiye sahip olmak. 1
15 Atatürk ilkeleri konunda bilinçli ve İnkılâp tarihi konusunda bilgiye, iyi derecede Türkçe ve orta düzeyde İngilizce kullanım becerisine sahip olmak. 0
16 0
17 0
18 0
19 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 80
Kısa Sınav 0 0
Ödev 1 20
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 2 28
Ödevler 1 10 10
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 10 10
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 15 15
İşyükü Saati (30) 30
Toplam İşyükü / Saat 0    
Dersin Akts Kredisi 0    
Ders Notu ALPBAZ A.,2005, Su Ürünleri Yetiştiriciliği. Alp yayınları. İzmir, 548s.
Diğer Kaynaklar ÇELİKKALE, M.S. 1988, İçsu Balıkları ve Yetiştiriciliği, Cilt: I-II, Trabzon, 450 s. BROMAGE, N.R., ROBERTS, R.J., 2001, Broodstock Management and Egg and Larval Quality, Blackwell Science,420 s. AVAULT, W.J., 2005, A Step-by-step Guide to Commercial Aquaculture, AVA Publishing Inc., 890 s. ÇAĞILTAY, F., 2007, İçsu Balıkları Yetiştiriciliği, Nobel Yayınları, Ankara 255 s. PILLAY, T.V.R., 1990, Aquaculture principles and practices, Year 1990, The university press Cambridge.
Materyal
Dökümanlar Ders notları, Türkçe-İngilizce kaynaklar
Ödevler Öğrencilere dönem içinde derse ilişkin ödev ve uygulamalar yaptırılacaktır
Sınavlar 1- Ara sınav 2- Final sınavı
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)