Ders Adı Seminer
Ders Kodu AYH-226
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Ön Lisans
Yıl 2
Dönem 4.Yarıyıl
AKTS 3
Dersi Veren(ler)
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları 1) seminer nasıl hazırlanır öğrenir. 2) seminer hazırlamak için literatür nasıl taranır öğrenir. 3) seminer sunumu nasıl yapılır öğrenir. 4) seminer sunumu için gerekli materyaller nelerdir öğrenir. 5) ormancılık ve orman ürünleri hakkında seminer nasıl hazırlanır öğrenir. 6) Araştırma yapma ve incelemeyi öğrenir. 7) Sunum teknikleri hakkında bilgi sahibi olur. 8) Kendini ifade etme yeteneği kazanır.
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği Seminer için konu belirleme ve literatür taraması yapma Sunumlarda dikkat edilmesi gereken noktalar Görsel materyal hazırlama ve dersin konusu ile ilgili sunum yapma.
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri 1.seminer nasıl hazırlanır öğrenmek 2.seminer hazırlamak için literatür nasıl taranır öğrenmek 3.seminer sunumu nasıl yapılır öğrenmek 4.seminer sunumu için gerekli materyaller nelerdir öğrenmek 5.ormancılık ve orman ürünleri hakkında seminer nasıl hazırlanır öğrenmek
Dersin Amacı Kursun amacı ormancılık ve orman ürünleri konusunda öğrencilerin araştırma ve tartışma becerisini geliştirmek
WorkPlacement Kullanılmamaktadır
Hafta Konular  
1 Seminer hazırlama ile ilgili genel bilgi
  Ön Hazırlık: Ödevler, Kitaplar ve İnternet
2 Literatür tarama metotları
  Ön Hazırlık: Ödevler, Kitaplar ve İnternet
3 Semineri sunuma dönüştürme
  Ön Hazırlık: Ödevler, Kitaplar ve İnternet
4 Seminer sunumu için gerekli materyaller
  Ön Hazırlık: Ödevler, Kitaplar ve İnternet
5 Ormancılık konularında seminer ödevlerinin belirlenmesi
  Ön Hazırlık: Ödevler, Kitaplar ve İnternet
6 Seminer hazırlık çalışmaları
  Ön Hazırlık: Ödevler, Kitaplar ve İnternet
7 Seminer hazırlık çalışmaları
  Ön Hazırlık: Ödevler, Kitaplar ve İnternet
8 Seminer hazırlık çalışmaları
  Ön Hazırlık: Ödevler, Kitaplar ve İnternet
9 Seminer hazırlık çalışmaları
  Ön Hazırlık: Ödevler, Kitaplar ve İnternet
10 Seminer sunumu
  Ön Hazırlık: Ödevler, Kitaplar ve İnternet
11 Seminer sunumu
  Ön Hazırlık: Ödevler, Kitaplar ve İnternet
12 Seminer sunumu
  Ön Hazırlık: Ödevler, Kitaplar ve İnternet
13 Seminer sunumu
  Ön Hazırlık: Ödevler, Kitaplar ve İnternet
14 Seminer sunumu
  Ön Hazırlık: Ödevler, Kitaplar ve İnternet
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Çalışma ortamında sağlık ve iş güvenliğini sağlayacak bilgiyi kazanmak 3
2 Doğa sevgisini ve çevre bilincini öğrenmek 3
3 Korunacak alan ve türlerin tespitine katkı sağlamak 3
4 Yaban hayatı sahaları tespiti ve sınırlama çalışmaları konularında hizmet vermek 3
5 Yaban hayvanlarının envanterini yapmak 3
6 Yaban hayatı yaşam ortamlarının geliştirilmesi konusunda çalışmak 3
7 Yaban hayvanlarının hastalık ve ölüm etmenlerinin tespiti için örnek hazırlama çalışmalarına katılmak 3
8 Yaban hayvanlarının üretim çalışmalarında hizmet vermek 3
9 Popülasyonların durumunu, dağılımını ve düzenli olarak sürdürülmesini sağlama çalışmalarına katkı sağlamak 3
10 Özel avlakların yönetim ve denetleme konularında yeterli düzeyde bilgiye sahip olmak. 3
11 İl ve İlçe av komisyonlarının çalışmalarına katkı sağlamak 3
12 Güncel mevzuat ve uluslararası sözleşme bilgileri ve uygulamaları konularında bilgiye sahip olmak. 3
13 Mesleki teknolojik gelişmeler ve mesleki hizmet içi eğitim faaliyetler konularında gerekli beceriye sahip olmak. 3
14 Av, avcı ve avcılık; ilişkileri ve teknikleri hakkında yeterli bilgiye sahip olmak. 3
15 Atatürk ilkeleri konunda bilinçli ve İnkılâp tarihi konusunda bilgiye, iyi derecede Türkçe ve orta düzeyde İngilizce kullanım becerisine sahip olmak. 3
16 0
17 0
18 0
19 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 40
Kısa Sınav 0 0
Ödev 1 20
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 1 20
Atölye 0 0
Seminer 1 20
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 10 2 20
Ödevler 1 10 10
Sunum 1 5 5
Proje 1 10 10
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 5 5
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 5 5
İşyükü Saati (30) 30
Toplam İşyükü / Saat 0    
Dersin Akts Kredisi 0    
Ders Notu Ormancılık ve Orman Ürünleri ile ilgili kaynaklar ve çeşitli ders notları.
Diğer Kaynaklar
Materyal
Dökümanlar
Ödevler Ders notları yanında, öğrencilerden dersin konusu ile ilgili konularda kısa ödevler hazırlamaları beklenir.
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)