Ders Adı Biyolojik Çeşitlilik
Ders Kodu AYH-227
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Ön Lisans
Yıl 2
Dönem 3.Yarıyıl
AKTS 3
Dersi Veren(ler) Öğr. Gör. Gürel DOĞAN
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları 1. Biyolojik çeşitliliği özetler 2. Tür çeşitliliğini açıklar 3. Yapısal çeşitliliği açıklar 4. Fonksiyonel çeşitliliği açıklar 5. Taksonomik çeşitliliği açıklar 6. Biyolojik çeşitlilik ile çevresel faktörler arasındaki ilişkileri belirler ve yorumlar 7. Biyolojik çeşitliliğinin korunması ve geliştirilmesine yönelik öneriler geliştirir, önlemler alır 8. Orman ekosistemlerinde meydana gelen değişimleri yorumlar
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği Biyolojik çeşitliliğinin temel kavramları, Biyolojik çeşitlilik, alfa çeşitliliği, beta çeşitliliği, gama çeşitliliği hesabında kullanılan indisler, Biyolojik çeşitlilik ile yetişme ortamı arasındaki ilişkilerin tespit ve değerlendirmesi, Biyoçeşitliliğin izlenmesi, korunması ve geliştirilmesine yönelik yöntem ve uygulamalar, İki arazi-alan çalışması
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri 1. Biyolojik çeşitliliği öğretmek 2. Tür çeşitliliğini öğretmek 3. Yapısal çeşitliliği öğretmek 4. Fonksiyonel çeşitliliği öğretmek 5. Taksonomik çeşitliliği öğretmek
Dersin Amacı Biyolojik çeşitliliğin tespitini ve biyoçeşitlilik üzerinde etkili olan faktörleri öğrenmek
WorkPlacement
Hafta Konular  
1 Biyolojik çeşitliliğe ait temel kavramlar
2 Biyolojik çeşitlilik envanter yöntemleri
3 Alfa tür çeşitliliğinde kullanılan indisler
4 Beta ve Gama tür çeşitliliklerinde kullanılan indisler
5 Yapısal çeşitliliğin hesabı
6 Fonksiyonel çeşitliğin hesabı
7 Taksonomik çeşitlilik hesabı
8 Yeryüzü şekli özelliklerinin tanımı ve envanteri
9 Arazi yapısal çeşitliğinin tanımı ve hesabı
10 Günübirlik arazi-alan çalışması: Toprak özelliklerinin belirlenmesi
11 Biyolojik çeşitlilik ile çevresel faktörler arasındaki ilişkiler
12 Biyolojik çeşitliliğin haritalanması
13 Biyolojik çeşitliliğin izlenmesi
14 Günübirlik arazi-alan çalışması: Biyolojik çeşitliliğin korunması ve geliştirilmesine yönelik uygulamalar
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Çalışma ortamında sağlık ve iş güvenliğini sağlayacak bilgiyi kazanmak 0
2 Doğa sevgisini ve çevre bilincini öğrenmek 0
3 Korunacak alan ve türlerin tespitine katkı sağlamak 0
4 Yaban hayatı sahaları tespiti ve sınırlama çalışmaları konularında hizmet vermek 0
5 Yaban hayvanlarının envanterini yapmak 0
6 Yaban hayatı yaşam ortamlarının geliştirilmesi konusunda çalışmak 0
7 Yaban hayvanlarının hastalık ve ölüm etmenlerinin tespiti için örnek hazırlama çalışmalarına katılmak 0
8 Yaban hayvanlarının üretim çalışmalarında hizmet vermek 0
9 Popülasyonların durumunu, dağılımını ve düzenli olarak sürdürülmesini sağlama çalışmalarına katkı sağlamak 0
10 Özel avlakların yönetim ve denetleme konularında yeterli düzeyde bilgiye sahip olmak. 0
11 İl ve İlçe av komisyonlarının çalışmalarına katkı sağlamak 0
12 Güncel mevzuat ve uluslararası sözleşme bilgileri ve uygulamaları konularında bilgiye sahip olmak. 0
13 Mesleki teknolojik gelişmeler ve mesleki hizmet içi eğitim faaliyetler konularında gerekli beceriye sahip olmak. 0
14 Av, avcı ve avcılık; ilişkileri ve teknikleri hakkında yeterli bilgiye sahip olmak. 0
15 Atatürk ilkeleri konunda bilinçli ve İnkılâp tarihi konusunda bilgiye, iyi derecede Türkçe ve orta düzeyde İngilizce kullanım becerisine sahip olmak. 0
16 0
17 0
18 0
19 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 100
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 2 28
Ödevler 0 0 0
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 2 8 16
Ara Sınavlar 1 8 8
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 12 12
İşyükü Saati (30) 30
Toplam İşyükü / Saat 0    
Dersin Akts Kredisi 0    
Ders Notu 1. Maclaurin, J. and Sterenly, K., 2008. What is Biodiversity. The University of Chicago Pres., ISBN-13-978-0-226-50080-5, 217 p., London.
Diğer Kaynaklar 1. Maclaurin, J. and Sterenly, K., 2008. What is Biodiversity. The University of Chicago Pres., ISBN-13-978-0-226-50080-5, 217 p., London.
Materyal
Dökümanlar 1. Maclaurin, J. and Sterenly, K., 2008. What is Biodiversity. The University of Chicago Pres., ISBN-13-978-0-226-50080-5, 217 p., London.
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)